گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن
دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن

دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن

خوردگی و روشهای کنترل آن

یکی از مباحث بسیار مهم علمی ، فنی اقتصادی که از حدود یک سال پیش تا کنون ،توجه عده ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام می گیرد و موضوع ((خوردگی)) به ویژه((خوردگی فلزات)) می باشد.به منظور روشن ساختن و توجیه و تفهیم مکانیسم انواع مختلف خوردگی ،تحقیقات و بررسی های وسیع ،جدی ومستمر مخصوصا در ۶۰ سال گذشته و همگام با پیشرفت های سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته،به طوری که با استفاده ازاصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهش ها در تدوین مقرارت و روش های خاص کنترل یا جلو گیری از خسارت ناشی از پدیده های خوردگی اقدامات بسیار سودمندی به عمل آمده و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کسب شده است.همچنین از بدو شروع به فعالیتهای گسترده در این زمینه مراکز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقات صنعتی کمک های زیادی به آموزش اصول و مبانی    واکنش های خوردگی کرده اند.
تکنولوژی جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ،پلاستیک ها ،لاستیک ها ،سرامیک ها، مواد مرکب و متراکم،چوب و غیره همراه بوده،به ویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و دیگر موادی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشد.همچنین احتیاج به تدوین و روش هایی دارد که با اجرای آنها بتوان میزان ها و سرعت های خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
جهت درک و بررسی این پدیده با در نظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه ی الکتروشیمیایی واکنش های خوردگی از یکسو و توجه به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر ،ضرورت آشنایی با الکتروشیمی و متالوژی فیزیکی روشن می گردد.محققین وپژوهش گران خوردگی به مطالعه ی مکانیسم های خوردگی پرداخته علل آنها دریافته و راههای جلو گیری یا به حداقل رساندن خسارت و صدمات را پیشنهاد  می نمایند. مهندسین خوردگی با تکیه و اطلاعات و نتایج تحقیقات و بررسی امکانات موجود و انجام محاسبات مربوط به عوامل موثر به ویژه توجیهات اقتصادی به کاربرد و اجرای طرح ها و روش ها می پردازند………

دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن

فهرست مطالب

فصل اول:
خوردگی و اهمیت آن ۴
تاریخچه خوردگی و روند اقدامات۷
تعریف خوردگی ۱۳
عوامل موثر در واکنش خوردگی ۱۷
اهمیت و ارزیابی خسارات خوردگی۲۱
برآورد هزینه های خوردگی ۲۶
روش های کنترل خوردگی ۳۰
انواع روش های کنترل خوردگی۳۰
فصل دوم:
انواع خوردگی ۴۳
خوردگی یکنواخت ۴۴
خوردگی گالوانیکی۴۵
خوردگی شکافی ۵۱
خوردگی حفره ای ۵۴
خوردگی مرزدانه ۵۵
خوردگی جدایشی ۶۰
خوردگی ساییدگی ۶۲
روش های پیشگیری از خوردگی ساییدگی ۶۳
خوردگی تنشی ۶۵
روش های پیشگیری از ترک خوردگی تنشی ۶۶
خوردگی خستگی۶۸
صدمات هیدروژنی۷۰
فصل سوم:
پوشش ها ۷۸
تمیز کاری و آماده سازی سطح۸۱
پوشش های فلزی و انواع آن ۸۲
روش های اجرایی پوشش های فلزی۸۴
پوشش های نیکل ۸۸
پوشش های روی۹۰
پوشش های سرب ۹۳
پوشش های آلومینیوم۹۴
پوشش های کرم ۹۵
پوشش های قلع ۹۷
پوششه های مس ۱۰۰
پوشش های آلی ۱۰۱
اجرای پوشش های رنگ ۱۰۴
رنگ کردن آلومینیوم و روی۱۰۵
پوششهای پلاستیکی و لاستیکی ۱۰۶
پوشش های معدنی ۱۰۹
لعاب شیشه ای ۱۰۹
پوشش های سیمانی ۱۱۱
پوشش های تبدیل شیمیایی ۱۱۳
فصل چهارم:
کاربردمواد و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی ۱۱۴
فولاد های ضد زنگ ۱۱۶
مس۱۱۸
خوردگی مسی در آب۱۱۹
آلومینیوم و آلیاژهای آن ۱۲۳
خوردگی آلومینیوم توسط آب و بخار آب ۱۲۵
فصل پنجم:
حفاظت کاتدی لوله ۱۲۷
حفاظت کاتدی بوسیله جریان اعمالی ۱۲۸
رابطه مقاومت جریان و پتانسیل با یکدیگر۱۳۱
اندازه گیری پتانسیل و شدت جریان۱۳۴
اندازه گیری مقاومت زمین۱۳۸
طراحی بسته آندی و نصب ایستگاه حفاظت ۱۴۱
نظارت به سیستم حفاظت کاتدی۱۴۶
محافظت بیش از حد۱۴۷
آند های فدا شونده ۱۴۸
فصل اول
{خوردگی و اهمیت آن}
مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم علمی ، فنی اقتصادی که از حدود یک سال پیش تا کنون ،توجه عده ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام می گیرد و موضوع ((خوردگی)) به ویژه((خوردگی فلزات)) می باشد.به منظور روشن ساختن و توجیه و تفهیم مکانیسم انواع مختلف خوردگی ،تحقیقات و بررسی های وسیع ،جدی ومستمر مخصوصا در ۶۰ سال گذشته و همگام با پیشرفت های سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته،به طوری که با استفاده ازاصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهش ها در تدوین مقرارت و روش های خاص کنترل یا جلو گیری از خسارت ناشی از پدیده های خوردگی اقدامات بسیار سودمندی به عمل آمده و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کسب شده است.همچنین از بدو شروع به فعالیتهای گسترده در این زمینه مراکز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقات صنعتی کمک های زیادی به آموزش اصول و مبانی    واکنش های خوردگی کرده اند.
تکنولوژی جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ،پلاستیک ها ،لاستیک ها ،سرامیک ها، مواد مرکب و متراکم،چوب و غیره همراه بوده،به ویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و دیگر موادی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشد.همچنین احتیاج به تدوین و روش هایی دارد که با اجرای آنها بتوان میزان ها و سرعت های خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
جهت درک و بررسی این پدیده با در نظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه ی الکتروشیمیایی واکنش های خوردگی از یکسو و توجه به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر ،ضرورت آشنایی با الکتروشیمی و متالوژی فیزیکی روشن می گردد.محققین وپژوهش گران خوردگی به مطالعه ی مکانیسم های خوردگی پرداخته علل آنها دریافته و راههای جلو گیری یا به حداقل رساندن خسارت و صدمات را پیشنهاد  می نمایند. مهندسین خوردگی با تکیه و اطلاعات و نتایج تحقیقات و بررسی امکانات موجود و انجام محاسبات مربوط به عوامل موثر به ویژه توجیهات اقتصادی به کاربرد و اجرای طرح ها و روش ها می پردازند………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است