دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن

خوردگی و روشهای کنترل آن

یکی از مباحث بسیار مهم علمی ، فنی اقتصادی که از حدود یک سال پیش تا کنون ،توجه عده ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام می گیرد و موضوع ((خوردگی)) به ویژه((خوردگی فلزات)) می باشد.به منظور روشن ساختن و توجیه و تفهیم مکانیسم انواع مختلف خوردگی ،تحقیقات و بررسی های وسیع ،جدی ومستمر مخصوصا در 60 سال گذشته و همگام با پیشرفت های سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته،به طوری که با استفاده ازاصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهش ها در تدوین مقرارت و روش های خاص کنترل یا جلو گیری از خسارت ناشی از پدیده های خوردگی اقدامات بسیار سودمندی به عمل آمده و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کسب شده است.همچنین از بدو شروع به فعالیتهای گسترده در این زمینه مراکز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقات صنعتی کمک های زیادی به آموزش اصول و مبانی    واکنش های خوردگی کرده اند.
تکنولوژی جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ،پلاستیک ها ،لاستیک ها ،سرامیک ها، مواد مرکب و متراکم،چوب و غیره همراه بوده،به ویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و دیگر موادی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشد.همچنین احتیاج به تدوین و روش هایی دارد که با اجرای آنها بتوان میزان ها و سرعت های خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
جهت درک و بررسی این پدیده با در نظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه ی الکتروشیمیایی واکنش های خوردگی از یکسو و توجه به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر ،ضرورت آشنایی با الکتروشیمی و متالوژی فیزیکی روشن می گردد.محققین وپژوهش گران خوردگی به مطالعه ی مکانیسم های خوردگی پرداخته علل آنها دریافته و راههای جلو گیری یا به حداقل رساندن خسارت و صدمات را پیشنهاد  می نمایند. مهندسین خوردگی با تکیه و اطلاعات و نتایج تحقیقات و بررسی امکانات موجود و انجام محاسبات مربوط به عوامل موثر به ویژه توجیهات اقتصادی به کاربرد و اجرای طرح ها و روش ها می پردازند………

دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن

فهرست مطالب

فصل اول:
خوردگی و اهمیت آن 4
تاریخچه خوردگی و روند اقدامات7
تعریف خوردگی 13
عوامل موثر در واکنش خوردگی 17
اهمیت و ارزیابی خسارات خوردگی21
برآورد هزینه های خوردگی 26
روش های کنترل خوردگی 30
انواع روش های کنترل خوردگی30
فصل دوم:
انواع خوردگی 43
خوردگی یکنواخت 44
خوردگی گالوانیکی45
خوردگی شکافی 51
خوردگی حفره ای 54
خوردگی مرزدانه 55
خوردگی جدایشی 60
خوردگی ساییدگی 62
روش های پیشگیری از خوردگی ساییدگی 63
خوردگی تنشی 65
روش های پیشگیری از ترک خوردگی تنشی 66
خوردگی خستگی68
صدمات هیدروژنی70
فصل سوم:
پوشش ها 78
تمیز کاری و آماده سازی سطح81
پوشش های فلزی و انواع آن 82
روش های اجرایی پوشش های فلزی84
پوشش های نیکل 88
پوشش های روی90
پوشش های سرب 93
پوشش های آلومینیوم94
پوشش های کرم 95
پوشش های قلع 97
پوششه های مس 100
پوشش های آلی 101
اجرای پوشش های رنگ 104
رنگ کردن آلومینیوم و روی105
پوششهای پلاستیکی و لاستیکی 106
پوشش های معدنی 109
لعاب شیشه ای 109
پوشش های سیمانی 111
پوشش های تبدیل شیمیایی 113
فصل چهارم:
کاربردمواد و آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی 114
فولاد های ضد زنگ 116
مس118
خوردگی مسی در آب119
آلومینیوم و آلیاژهای آن 123
خوردگی آلومینیوم توسط آب و بخار آب 125
فصل پنجم:
حفاظت کاتدی لوله 127
حفاظت کاتدی بوسیله جریان اعمالی 128
رابطه مقاومت جریان و پتانسیل با یکدیگر131
اندازه گیری پتانسیل و شدت جریان134
اندازه گیری مقاومت زمین138
طراحی بسته آندی و نصب ایستگاه حفاظت 141
نظارت به سیستم حفاظت کاتدی146
محافظت بیش از حد147
آند های فدا شونده 148
فصل اول
{خوردگی و اهمیت آن}
مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم علمی ، فنی اقتصادی که از حدود یک سال پیش تا کنون ،توجه عده ای از دانشمندان و محققان را به خود جلب نموده و مطالعات بسیار زیادی بر روی آن انجام می گیرد و موضوع ((خوردگی)) به ویژه((خوردگی فلزات)) می باشد.به منظور روشن ساختن و توجیه و تفهیم مکانیسم انواع مختلف خوردگی ،تحقیقات و بررسی های وسیع ،جدی ومستمر مخصوصا در 60 سال گذشته و همگام با پیشرفت های سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته،به طوری که با استفاده ازاصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهش ها در تدوین مقرارت و روش های خاص کنترل یا جلو گیری از خسارت ناشی از پدیده های خوردگی اقدامات بسیار سودمندی به عمل آمده و پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کسب شده است.همچنین از بدو شروع به فعالیتهای گسترده در این زمینه مراکز آموزشی و آزمایشگاه های تحقیقات صنعتی کمک های زیادی به آموزش اصول و مبانی    واکنش های خوردگی کرده اند.
تکنولوژی جدید با کاربرد مواد و مصالح صنعتی گوناگون از جمله فلزات و آلیاژها ،پلاستیک ها ،لاستیک ها ،سرامیک ها، مواد مرکب و متراکم،چوب و غیره همراه بوده،به ویژه مستلزم بررسی و تولید آلیاژها و دیگر موادی است که در برابر خوردگی مقاومت لازم و قابل پیش بینی را داشته باشد.همچنین احتیاج به تدوین و روش هایی دارد که با اجرای آنها بتوان میزان ها و سرعت های خوردگی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد.
جهت درک و بررسی این پدیده با در نظر گرفتن اصول و مبانی خوردگی و نظریه ی الکتروشیمیایی واکنش های خوردگی از یکسو و توجه به اهمیت فلزات و آلیاژها در بین مواد و مصالح صنعتی از سوی دیگر ،ضرورت آشنایی با الکتروشیمی و متالوژی فیزیکی روشن می گردد.محققین وپژوهش گران خوردگی به مطالعه ی مکانیسم های خوردگی پرداخته علل آنها دریافته و راههای جلو گیری یا به حداقل رساندن خسارت و صدمات را پیشنهاد  می نمایند. مهندسین خوردگی با تکیه و اطلاعات و نتایج تحقیقات و بررسی امکانات موجود و انجام محاسبات مربوط به عوامل موثر به ویژه توجیهات اقتصادی به کاربرد و اجرای طرح ها و روش ها می پردازند………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 128

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه خوردگی و روشهای کنترل آن
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد