دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه دستور زبان فارسی

دستور زبان فارسی

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       
مقدمه                                                                                                     
فصل اول : كليات
زندگي‌نامه ي بيهقي                                                                         
نثر بيهقي                                                                                                   
اهميت پژوهش دستوري در تاريخ بيهقي                                                       
روش كار                                                                                                    
فصل دوم :
تعاريف قيد                                                                                    
انواع قيد از لحاظ ساختار                                                                       
اقسام قيد از جهت معني و مفهوم                                                                   
قيد در تاريخ بيهقي                                                                  
فصل سوم :
تعاريف ضمير                                                                                    
انواع ضمير                                                                                         
فصل چهارم :
منابع و مآخذ                                                                                              
زبان چیست؟
زبان بهترین وسیله ای است که اندیشه ها را به هم پیوند می دهد وآدمی به یاری آن، راز درون خویش را باز می‌گوید و با دیگران رابطه برقرار می کند. بدین ترتیب زبان محور تمام پیشرفت‌های مادی ومعنوی جهان است، اما باید دانست که محدوده ی زبان بسی عام تر از سخن گفتن است. هر قوم و ملتی به همان اندازه که مرزهای زندگی مادی وتفکرمعنوی خود را گسترش می‌دهند، زبان خود را تواناتر وعمرآن را درازتر می سازند.
زبان را به شهر تشبیه کرده اند. اهل زبان به منزله ی  ساکنانی هستند که در شهری زندگی می‌کنند و در خانه ها و عمارات آن مامن می گزینند. عمارات این شهر همه به دست معمارانی طراحی وساخته شده است که همانا    متفکران و شعرا ونویسندگان آن زبانند. معماران زبان فارسی شاعران ونویسندگان بزرگی چون فردوسی، بیهقی،  سنایی، مولوی، حافظ وصدها شاعر ونویسنده دیگر بوده اند.

دانلود پروژه دستور زبان فارسی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد