دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه دعا و اثرات آن

دانلود پروژه دعا و اثرات آن

بیان مسأله :

دعا از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی بر فرهنگ و روش زندگی مردم گذاشته است وهمیشه از ارکان مهم زندگی مردم بوده است . هر چه به عقب بر می گردیم دعا ، دعا نویسی ، جادو و امثالهم در فرهنگ و آیین ها پررنگ تر دیده می شود .دعا در زندگی روزمره ی مردم  نقش داشته و دارد ، مواردی از قبیل بیماری ، کشاورزی ، عزا ، عروسی ، تولد نوزاد ، مراسم مختلفی که در هر منطقه وجود دارد ، ولی نکته قابل توجه این است که در گذشته جزو ارکان زندگی بوده است ولی امروزه استفاده از دعا کمرنگ تر شده است .در گذشته (خصوصاً ) مردم برای انجام هر کاری و یا باز کردن گره ای یا حل گرفتاری به دعا متوسل می شدند و دعا نویسان نزد مردم از احترام خاصی برخورداربودند ، با اینکه همانطور که ذکرشد این اعتقادات امروزه کمتر مورد توجه قرار می گیرد ولی دعا و دعانویسی در مقایسه با دیگر فرهنگ های گذشته پا برجاتر است وهنوز هم جایگاه خاصی بین مردم دارد ، به خصوص در کشورهای جهان سوم.در جوامع ابتدایی دعا بیشتر به صورت جادو و جادوگری رواج داشته است ، و جادوگران جوامع را زیر سیطره و نفوذ داشتند و مردم در بیشتر موارد به آنها مراجعه می کردند و دستورات آنها را اجرا می کردند و حتی در دل ترسی از این افراد داشته اند . همچنین در رابطه با دعا نیز مردم از استفاده ی نادرست از دعاها می ترسیدند و از اینکه دچار دعا یا دعا زده شوند و یا برای آنها از طرف دشمنان دعا نوشته شود می ترسیدند و این اعتقاد وجود داشته و دارد که به وسیله ی دعا زندگی آنها دگرگون شود .

روش تحقیق :

دراین پایان نامه از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی همراه هم کمک گرفته شده است ، در زمینه ی تحقیقات کتابخانه ای از نوشته های نویسندگان بزرگ و صاحبنظران در زمینه ی دعا کمک گرفته شده است وهمچنین از کتابهای دعا و دعا نویسی و همچنین از کتابهای آسمانی استفاده شده است .در زمینه ی تحقیقات میدانی با مراجعه به دعانویسان و همچنین افرادی که به این افراد مراجعه می کنند و آنها را باور دارند و تحقیق در مورد اعتقادات مردم در بهتر انجام دادن پایان نامه تلاش کردن .

مشکلات تحقیق :

با وجود اینکه دعا در زندگی روزمره مردم ایران نقش ارزنده ای دارد ولی متأسفانه منابع واطلاعات بسیار کمی در این مورد در ایران وجود دارد و اطلاعات به راحتی و سهولت در دسترس قرار نمی گیرد و همچنین دعا نویسان و کسانی نیز که در این باره اطلاعات زیادی دارند به راحتی اطلاعات خود را در اختیار کسی قرار نمی دهند ، و انجام این تحقیق با مشکلات بسیاری همراه بود . و همچنین منابع خارجی نیز به سختی به دست می آید .

جادوگری و پیدایش آن :

همانطور که ذکر شده جادو و جادوگری در زندگی بدویان نقش مهمی داشته است . جادو برای رسیدن به اهداف بسیار گوناگونی مورد استعمال قرار می گرفته است ، مثل مسلط کردن اراده ی انسانی بر پدیده های طبیعی و حفظ فرد از گزند دشمنان و خطرات احتمالی و بالا بردن قدرت تخریب او در مبارزه با دشمنان واز این قبیل .جادو را بر اساس نظر ای . بی تایلور می توان به صورت زیر خلاصه کرد: « جادو یعنی یک ارتباط خیالی را اشتباهاً به جای یک ارتباط واقعی گرفتن »منبع این اعتقادات از گذشته در میان مردم بوده است ؛ همان گونه که لوکرتیوس حکیم رومی گفته است : ترس ، نخستین مادر خدایان است و از میان اقسام ترس ، خوف از مرگ مقام مهمتری دارد .

زندگی انسانهای اولیه مشکلات زیادی داشته است و کمتر اتفاق می افتاده است که انسانها به مرگ طبیعی بمیرند و بیشتر قبل از آنکه به پیری برسند از دنیا می رفتند . به همین جهت بود که انسان اولیه نمی توانست باور کند که مرگ یک اتفاق طبیعی است و همیشه برای آن علتی غیر طبیعی تصور می کرد . در اساطیر ساکنان جزیره ی بریتانیای جدید چنین آمده است که مرگ نتیجه اشتباهی از خدایان است . بسیاری از قبایل چنین می پندارند  که مرگ نتیجه جمع شدن و کوچک شدن پوست است و اگر انسان می توانست پوست خود را عوض کند ، جاودانه زندگی می کرد . ترس از مرگ و تعجب از حوادثی که بر حسب تصادف ایجاد می شود یا انسان نمی تواند علت آنها را درک کند و امیدواری به کمک خدایان و شکرگزاری در مقابل خوشبختی هایی که برای انسان حاصل می شده ، همه عواملی بوده است که اعتقادات دینی را سبب شده است . آنچه بیشتر مایه ی تعجب انسان می شد و در نظر وی اسرار آمیز بوده است مسایل مربوط به خواب دیدن و تأثیر موجودات سماوی برروی زمین و انسان بوده است . انسان اولیه از اینکه در خواب اشباحی به نظرش می رسیدند و مخصوصاً وقتی اشباح کسانی بوده اند که قبلا ً از دنیا رفته اند ، دچار ترس و وحشت می شده و به فکر فرو می رفته است.  او مردگان  خود را با دست خود در خاک می گذاشت  ویا مراسم تدفین  مخصوص به خود را برای او انجام  می دادند تا از بازگشت آنان در امان بمانند  و زندگان از شر آنها در امان بمانند.

حتی در برخی از مناطق ، انسان های اولیه در دیوار خانه سوراخی ایجاد می کردند و مرده را از آنجا بیرون می بردند و سه دور با سرعت دور خانه می گرداند و از آنجا دور می کرد و به خاک می سپردند تا روح راه بازگشت به خانه را گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزند .نظایر چنین حوادثی که انسانهای اولیه با آنها برمی خورد اورا به این فکر می اندازد که هرموجود زنده باید روح یا نیروی اسرار آمیز دیگری داشته باشد که می تواند در هنگام بیماری یا خواب یا مرگ از بدن خارج شود .در کتاب اوپانیشادها آمده است که هرگز شخص خوابیده را به سختی از خواب بیدار نکنید چه ممکن است روح در راه بازگشت به بدن راه را گم کند که چاره آن بسیار دشوار است .به نظر انسان اولیه و در نظر شاعران سراسر روزگار ، کوه ها ، رودخانه ها ، سنگها ، درختان ، ستارگان ، ماه و آسمان همه عناصر مقدسی هستند و مظهر خارجی نفوس باطنی و غیر مرئی.در نزد یونانیان قدیم آسمان ، خدایی به نام اورانوس بوده است،

منابع و مآخذ:

قرآن کریم

کتاب مقدس

جادوگری ، هانس هولز ، ترجمه ضیاءالدین طباطبایی .

تاریخ جادوگری ، ایرج گلسرخی .

اساطیر آفریقا ، جئوفری پاریندر ، ترجمه باجلان فرخی .

مشرق زمین ، گهواره ی تمدن ، ویل دورانت ، مترجمان احمد آرام ، امیر حسین آریان پور .

توتم وتابو ، زیگموند فروید ، ترجمه دکتر ایرج پورباقر .

غلامحسین مصاحب ، دایرة المعارف فارسی .

علی اکبر دهخدا ، لغت نامه .

محمد حسین خلف تبریزی ، برهان قاطع .

حسین ادیبی ، زمینه ی انسانشناسی .

یوسف فضایی ، گونه های سحر و جادوی اولیه در میان بشر ابتدایی .

یوسف فضایی ، جادوی عملی و مسری ابتدایی .

هاشم رضی ، مردم شناسی جوامع ابتدایی .

حسین ادیبی ، زمینه ی انسانشناسی .

غلامحسین عمید ، فرهنگ عمید .

دایرة المعارف آمریکانا .

دهخدا نراقی ، کتاب الخزائن ، ترجمه حسن زاده آملی و علی اکبر غفاری .

کهن ، گنجینه ای از تلمود ، ترجمه امیر فریدون گرگانی .

میر چا الیاده ، آیین ها و نمادهای آشنا سازی .

ژان و گربران ، شوالیه ، فرهنگ نمادها ، ترجمه سودابه فضایلی .

صادق هدایت ، نیرنگستان .

مهرداد ، بند هش .

مونیک و دوبوکور ، رمزهای زنده جان ، ترجمه جلال ستاری .

رحیم عفیفی ، اساطیر و فرهنگ ایران در نوشته های پهلوی .

توماس دانتزیگ ، عدد ، زبان علم ، ترجمه عباس گرمان .

سید علی میر عمادی ، حروف و اصوات مقدس.

احمد نراقی ، کتاب الخزائن ، ترجمه حسن زاده آملی و علی اکبر غفاری .

محمد زکریا رازی ، کتاب الاسرار ، ترجمه حسنعلی شیبانی .

بختورتاش ، نشان راز آمیز بودن .

ژان پیر با یا ر، رمز پردازی آتش .

ژیران ، اساطیر آشور و بابل ، ترجمه اسماعیل پور.

حبیب افشاری ارومیه ای نجفی ، کنوزالاسرار الخفیه فی علوم الغریبه .

مهرداد بهار ، پژوهشی در اساطیر ایران .

کتایون مزدا پور ، شایست و ناشایست .

مهشید میر فخرایی ، روایت پهلوی .

الکلینی رازی ، جعفر محمد بن یعقوب اسحاق ، اصول کافی ، ترجمه حاج سید هاشم رسولی .

روح الامینی گرد شهر با چراغ .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 178

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه دعا و اثرات آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد