دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رابطه ي باورهاي ديني و تربيت فرزندان

فهرست مطالب

 فصل اول :                                                                                         1

 مقدمه                                                                                                2

بیان مساله                                                                                          4

 اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                      6

 اهداف تحقیق                                                                                      8

 فرضیه های تحقیق                                                                              9

 متغیرهای تحقیق                                                                                 10

 تعاریف واژه ها و اصطلاحات                                                               11

 فصل دوم :                                                                                        13

 مبانی نظری و تئوریک                                                                         14

اصول رشد شناختي                                                                            15

 شناخت اجتماعی و واکنش های عاطفی                                                  24

استنباط كودك از ديگران                                                                      25

فرآيندهاي تغيير رشدي                                                                        33

نظریه کلبرگ                                                                                       37

 قضاوت های اخلاقی اجتماعی                                                               42

 استدلال و رفتار اخلاقی                                                                       43

 اقسام تربیت                                                                                       46

 عوامل تربیت                                                                                      48

 تربیت بدنی                                                                                        52

 تربیت هماهنگ                                                                                    60

 فصل سوم :                                                                                       66

 روش تحقیق                                                                                       67

 جامعه                                                                                                68

 نمونه آماری                                                                                                69

 ابزار گردآوری اطلاعات                                                                       71

 روش جمع آوری اطلاعات                                                                    72

 روش آماری                                                                                      73

 فصل چهارم :                                                                                     74

 تحلیل توصیفی داده ها                                                                        75

 توضیح جدول خام داده ها                                                                   76

آمار استنباطی                                                                                     79

 نمایش نموداری آمار استنباطی                                                            80

 فصل پنجم :                                                                                       83

 نتیجه گیری                                                                                        84

 محدودیت های تحقیق                                                                          85

 پیشنهادات                                                                                          87

 منابع و مأخذ                                                                                      89

 ضمائم و پیوست ها

چکیده :

 همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص های تربیتی آدمی در طول تاریخ بوده است.

 تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت. و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هندوها با الهام از دین و باورهای خود در زندگی خانوادگی در نامگذاری بچه ها و تربیت و آموزش ها و حتی نظام ازدواج و غیره دین جای خود را در خانواده ها به خوبی نشان داده است.

 در این تحقیق نیز با بسط مسایل دینی و تاثیر دینداری در آموزش و تربیت فرزندان فرضیه تاثیر دینداری در تربیت دینی فرزندان تبیین شده است با شرح مسئله اینکه آیا باورهای دینی و اعتقاد به خدا و پیامبر و وحی و رسالت و مبانی اعتقادی مثل نماز و روزه و فروع دین در تربیت و آموزش فرزندان تاثیر دارد؟ فرض در این تحقیق این است که تربیت دینی در رشد و تعالی فرزندان موثر است.

 و خانواده هایی که گرایش و توجه دینی دارند و خانواده هایی که به ارزش های دینی و اعتقادی پای بند هستند در پرورش و تربیت فرزندان موفق بوده و از نظر گرایش فرزندان آنها به گناه و اعتیاد و بزهکاری و خلاف و سرقت و اختلالات دیگر نرخ کمتری نسبت به سایر خانواده ها به خصوص خانواده هایی که گرایش کمتری به دین و دینداری دارند نشان می دهد.

 برای جمع آوری یافته ها یک پرسشنامه 10 سوالی در دو قسمت تنظیم کردیم. در 5 سوال اول از فرزندان درباره میزان عملی آنها به شعائر دینی و در 5 سوال دوم نگاه و نظر مردم درباره این افراد را از لحاظ تاثیر تربیتی جویا شدیم.

 در واقع بخش اول سوالات باورهای دینی و بخش دوم تربیت دینی را شامل می شد که در 10 سوال طراحی شده  و از 100 نفر در هر 10 سوال پرسش شده و نتایج یافته ها در جدول کلی و خام داده ها آمده است. که در صفحه 77 گزارش شده است.

 و در جدول صفحه 88 فرزندان با باورهای مختلف در ده سوال گزارش شده اند. کسانیکه به باورهای دینی معتقد بودند 62% و بی اعتقاد 38% و میزان تربیت آنها نیز که از قسمت دوم پرسشنامه به دست آمده به عنوان y قرار داده و از طریق ضریب همبستگی معنی داری یافته ها را نشان داده ایم.

دانلود پروژه رابطه ي باورهاي ديني و تربيت فرزندان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد