دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه راهکارهاي طراحي اقليمي

راهکارهاي طراحي اقليمي
بررسي راهکارهاي طراحي اقليمي با توجه به عوامل پنجگانه کل به جزء نگر
(مقايسه تأثير عامل دما و رطوبت)
معماري طي هزاران سال وجو د داشته و اصالت ارزشهاي کيفي آن در طول قرنها شکل گرفته و رسالت يک معمار موفق در هر عصر و زماني گردن نهادن به تمامي آنها و بکارگيري صحيح و منطقي مجموعه اين قابليت هاست .
به جرأت مي توان گفت که اقليم و چگونگي تأثير شرايط آب و هوائي بر شکل گيري بنا از جمله ارکان محدود معماري است که از ابتداي ساخت سرپناه توسط بشر مورد توجه قرار داشته و با گذشت زمان و تغيير سبکها و جنبشها و تعاريف زيبائي و هنر ، و تحول نيازها و نگرش ها و گسترش فضاهاي معماري ، اصل اين نياز دستخوش دگرگوني و تغيير نشده است .
از سوي ديگر مبنا و اساس کارهاي اقليمي که تا کنون در زمينه دانش ساختمان صورت گرفته است و در حال حاضر مورد استفاده اکثر ارگانها و سازمان هاي وابسته قرار مي گيرد ، برپايه تقسيم بندي ايران به ۴ گروه اقليمي است . در صورتيکه آخرين و کاملترين پهنه بندي اقليمي ايران براي استفاده در امور ساختماني ، حاصل مطالعات و تحقيقات وسيعي در اين زمينه است كه به سفارش مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن توسط آقاي مهندس کسمائي انجام گرفته ، هنوز براي اکثر معماران و دانش پژوهان نا آشناست .
در اين مقاله با نگرش متفاوت ، سعي در بيان ابزار و روشهاي دستيابي به اهدا ف طراحي اقليمي در پهنه بندي جديد ايران به کمک روش متفاوتي است که در آن با شناخت عامل يا عوامل اصلي ايجاد بحرانهاي اقليمي در بنا ( سرما ، گرما ، رطوبت ، بارندگي و …) ، با سير جرياني که از کليات به اجزاء منتهي مي گردد ، بهترين شرايط تهيه طرح اقليمي را فراهم مي سازد .
بر همين مبنا مراحل مختلف طراحي به ۵ جزء تقسيم شده اند که عبارتند از :
اجتماع و پراکنش واحدها
تعيين کليات ساختار کالبدي بنا
طراحي پلان و نما
محوطه سازي
طراحي جزئيات اجرائي بنا
با معرفي روشهاي گوناگون جهت مقابله با عوا مل بحراني و يا استفاده از شرايط مطلوب آب و هوائي در هر يک از مراحل فوق ، امکان بهره برداري بهينه از شرايط طبيعي جهت گرمايش و سرمايش بنا و تأمين شرايط آسايش تا حد قابل توجهي فراهم مي گردد که اين امر بالطبع کاهش تأسيسات حرارتي و برودتي ، کاهش هزينه هاي سوخت و تأسيسات ، کاهش آلودگي محيط زيست طبيعي و مواردي از اين دست را به همراه دارد .
معماري طي هزاران سال وجود داشته و اصالت ارزشهاي کيفي آن در طول قرنها شکل گرفته و هم اکنون اين ارزشها قابل مطالعه و بررسي است . اين ارزشها بسيار متنوع و گوناگون هستند و رسالت يک معمار موفق در هر عصر و زماني گردن نهادن به تمامي آنها و به کارگيري صحيح و منطقي مجموعه اين قابليت هاست .

دانلود پروژه راهکارهاي طراحي اقليمي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد