دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رباتیک

پروژه رباتیک

فهرست مطالب
مقدمه
تعریف ربات
دسته بندی ربات ها
اجزای اصلی یک ربات

–  بازوی مکانیکی ماهر
–      سنسور ها
–      کنترلر
–      واحد تبدیل توان
–      محرک مفاصل
طبقه بندی ربات ها از نقطه نظر کاربرد
–      صنعتی
–      شخصی و علمی
–      نظامی
طبقه بندی ربات ها از نقطه نظر استراتژی کنترل در نسل های ربات
–      نسل اول
–      نسل دوم
–      نسل سوم
–      نسل چهارم
طبقه بندی از نقطه نظر محرک مفصلها
–      سیستم های الکتریکی
–      سیستم های هیدرولیکی
–      سیستم های پنوماتیکی
طبقه بندی از نقطه نظر هندسه حرکت
–      مختصات کارتزین
–      مختصات استوانه ای
–      مختصات کروی
–      مختصات لولایی
طبقه بندی از نطقه نظر کنترل حرکت
–      کنترل غیر سرو مکانیزم
–      کنترل سرومکانیزم
مشخصات ربات
سیستم های انتقال قدرت
–      چرخ دنده ها
–      پیچ های هدایت ( جلوبر )
–      پیچهای ساچمه ای یا بلبرینگی
–      محرک های منظم
–      تسمه ها
–      زنجیر ها و چرخ زنجیر ها
–      کوپلر ها
–      بادامک ها
مچ ها
–      پیکر بدنی های مچ
عوامل نهایی
–      گیره ها
–      تقسیم بندی و مقایسه گیره ها
–      مکانیزم های گیره
–      تقسیم بندی گیره ها بر اساس نحوه قرار دادن جسم
–      تقسیم بندی گیره ها بر اساس نحوه کنترل
–      تقسیم بندی گیره ها بر اساس تعداد محل کار
–      تقسیم بندی گیره ها بر اساس نحوه اتصال به مچ
ربات های مسیر یاب
ربات های خط دنبال کن
دیاگرام کلی ربات
قطعات مورد نیاز برای ربات مسیریاب
شماتیک کلی مدار
مدار چاپی پشت فیبر
نحوا قرار گرفتن قطعات
نرم افزار مدار
برنامه
برنامه شماتیک
برنامه تهیه PCB
پیوست
منابع و مآخذ

دانلود پروژه رباتیک
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد