دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رسانه ها

دانلود پروژه رسانه ها

مقدمه

ما از نيمه‌ي دوم قرن بيستم، شاهد ظهور بسياري از رسانه‌هاي جديد بوده‌ايم. رسانه‌هايي كه بنيان بسياري از آنها بر سيستم‌هاي رايانه‌اي استوار بوده است. اين رسانه‌هاي متعاملي و پرتنوع، الگوي عمودي و ساده‌ي انتقال پيام از فرستنده به مخاطب را متحول و به الگويي افقي تبديل كرده است كه در آن مخاطب، ارج و قرب و اختياري نزديك به فرستنده دارد.

اما اولين رسانه‌ي رايج مبتني بر رايانه، بازي‌هاي رايانه‌اي بودند كه شيوع و گسترش آنها، در دهه‌هاي پاياني قرن بيستم حيرت‌انگيز بوده است. اين رسانه، كه از تلفيق تلويزيون و رايانه بوجود آمده، كم كم به رقيب پرقدرت خود تلويزيون تبديل شده و جاي آن را در فعاليت‌هاي بسياري از مخاطبان، به ويژه كودكان و جوانان گرفته است.

درحالي كه تاكنون مطالعات بسياري درباره‌ي تلويزيون و مخاطبان آن، به ويژه كودكان صورت گرفته است ولي مطالعات درباره‌ي بازي هاي رايانه‌اي، نسبت به مطالعات تلويزيوني، اندك و ناچيز است، درحالي كه به عقيده محققان، اكنون بازي و مفاهيم همراه با آن به يك استعاره‌ي عظيم‌ براي روابط اجتماعي انساني تبديل شده است و توانايي بالقوه براي آزادي‌هاي جديد، خلاقيت جديد و همچنين ظلم و نابرابري‌هاي جديد را دارد. بنابراين مطالعه‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي در بستر نظريه‌هاي ارتباطي، مي‌تواند به درك ما از اين پديده‌ي عصر اطلاعات كمك كند.

در اين فصل، پس از مروري بر ويژگيهاي رسانه‌هاي جديد، به طرح نظريه‌هاي ارتباطي با دو رويكرد تكنولوژي و اجتماعي و همچنين نظريه‌هاي بازي پرداخته مي‌شود و پس از بررسي تاريخچه و مفاهيم و ويژگيهاي بازي‌هاي رايانه‌اي، در بخش پيشينه‌ي تجربي تحقيق، به چند تحقيق از كشورهاي مختلف درباره‌ي بازي‌هاي رايانه‌اي اشاره و پس از آن مدل نظري و فرضيه‌هاي تحقيق ارائه مي‌شود.

1-رسانه‌هاي نو ؛ فصلي جديد در ارتباطات بشري

در نيمه‌ي دوم قرن بيستم، تحولات صورت گرفته در تكنولوژي‌هاي ارتباطات واطلاعات، رسانه‌ها را نيز دستخوش تحولات زيادي ساخته است؛ از يك سو باعث به وجود آمدن تغيير در رسانه‌هاي سنتي و افزايش قابليت‌هاي آنها شده است و از سوي ديگر رسانه‌هاي جديدي اختراع و ابداع شده‌اند كه با رسانه‌هاي قبلي تفاوت زيادي دارند. سير اين تحولات و تغييرات به گونه‌اي بوده است كه تمامي ابعاد زندگي بشر را تحت تأثير خود قرار داده‌اند و براي درك دنياي جديد بايد به درك اين تحولات پرداخت.

محققاني چون مانوئل كاستلز[1]، استاد برنامه‌ريزي دانشگاه بركلي، نقطه‌ي عطف تحولات صورت گرفته در تكنولوژي‌هاي جديد را در دهه‌ي 70 ميلادي مي‌دانند. نگاهي به تغييرات اين دهه، درستي اين ادعا را نشان مي‌دهد :

در سال 1971 بود كه ميكروپروسسور[2]، ابزار اصلي گسترش ميكروالكترونيك[3] اختراع شد و در نيمه دهه 1970 رواج يافت. ميكروكامپيوتر[4] در 1975 اختراع شد و اولين محصول تجاري موفق آن، اپل‌2[5] ، در آوريل 1977 به بازار عرضه شد، يعني تقريباً در همان تاريخي كه مايكروسافت[6] شروع به توليد سيستم‌هاي عاملي براي ميكروكامپيوترها كرد. اولين سوئيچ[7] الكترونيك در مقياس صنعتي در 1969 ظاهر شد و سوئيچينگ ديجيتال[8] در نيمه‌ي دهه‌ي 70 توليد و در 1977 به صورت تجاري عرضه شد. اولين توليد صنعتي فيبر نوري در اوايل دهه‌ي 70 صورت گرفت. همچنين در اواسط دهه‌ي 70، شركت سوني[9]، توليد تجاري دستگاه‌هاي ضبط ويديويي[10] VCR را آغاز كرد و سرانجام مهمتر از همه، در 1969 آژانس‌ طرح‌هاي پژوهش پيشرفته‌ي وزارت دفاع ايالات متحده (ARPA)، يك شبكه‌ي ارتباطي الكترونيك جديد و انقلابي به وجود آورد كه در دهه‌ي 70 رشد كرد و به اينترنت امروزي تبديل شد. (كاستلز، 1384، 77).

در واقع تحولات صورت گرفته در دهه‌ي 70 ميلادي، در عرصه تكنولوژي‌هاي ارتباطات و اطلاعات، دنياي رسانه‌ها را در دهه‌ي 80ميلادي دستخوش دگرگوني ساخت. از عناصر مهم اين دگرگوني بايد از ارتباطات ماهواره‌اي، فيبرهاي نوري و ديجيتالي شدن نام برد. ديجيتالي شدن به قدري تأثيرگذار بوده است كه برخي از محققان، انقلاب ارتباطات را انقلاب ديجيتال ناميده‌اند. (خوارزمي، 1381،39) در اثر فرايند ديجيتالي شدن، تصوير، صدا و متن به يك زبان دوحالته‌ي صفر و يك مبدل مي‌شوند. به عبارت ديگر در سيستم‌هاي سنتي كه به «انالوگ[11]» معروف است، علائم (راديو ، تلويزيون و …) به شكل امواج الكتريك پيوسته انتقال مي‌يابند، و حال آن كه در حالت ديجيتال، اين علائم حالت عددي پيدا مي‌كنند و در قالب يك سيستم دوگانه‌ي متشكل از گروه‌هاي صفر و يك شكل مي‌گيرند (محسني، 1380، 55) در حقيقت جهان‌شمولي زبان ديجيتال و منطق كاملاً شبكه‌اي سيستم ارتباطي، زمينه‌هاي تكنولوژيك ارتباط افقي و جهاني را فراهم كرده است.

منابع

-عصر دوم رسانه‌ها ، مارك‌پاستر ، ترجمه غلامحسين صالحيار ، انتشارات مؤسسه ايران ، چاپ اول 1377

-جامعه‌شناس جامعه‌ي اطلاعاتي، منوچهر محسني، تهران ؛ نشر ديدار ، 1380

-Evelett M.Rogers, communication Technology : New Media in society, New Yourk: Free press, 1986 , pp.3-6

-تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه ، جريس هنوسن و اومانارولا ، ترجمه داوود حيدري ، تهران : مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها ، چاپ اول ، زمستان 1373

-عصر اطلاعات : اقتصاد ،‌جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه‌ي شبكه‌اي) ، مانوئل كاستلز ، ترجمه احد عليقليان و افشين خاكباز و حسن چاوشيان ، تهران ؛ طرح نو ، چاپ چهارم ، 1384

-ايران و انقلاب ديجيتال، شهيندخت خوارزمي‌، فصلنامه رسانه ، سال سيزدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1381

-تكنولوژي‌هاي ارتباطي و جامعه اطلاعاتي ، يونس شكرخواه ، تهران : انديشه ، 1379

-پايان ارتباط جمعي ، استيون اچ‌-چافي و ميريام جي‌.متزگر، ترجمه مريم بهادري ، فصلنامه رسانه ، سال دوازدهم ، شماره چهارم ، زمستان 1380 ، صص 52-51

-احمدي ، سيروس . بررسي اثرات اجتماعي بازي‌هاي كامپيوتري بر دانش‌آموزان پسر كلاس سوم راهنمايي شهر اصفهان ، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه‌شناسي ، دانشگاه اصفهان ، 1377

-پويان‌فر ، عليرضا . تئوري هاي اوليه بازي ، نيرو و نشاط ، دفتر دوم ، شماره مسلسل 5 ، زمستان 1361.

-اسپادك ، برنارد.آموزش در دوران كودكي، ترجمه محمدحسين نظري‌نژاد ،مشهد ؛ انتشارات آستان قدس رضوي ، چاپ چهارم ، 1372

-احمد وند ، محمدعلي ، روانشناسي بازي ، تهران ؛ انتشارات دانشگاه پيام نور ، چاپ اول ، 1372

-Miller, N.P.,Robinson,D.M., the leisure age, Belmont : wad worth publishing, 1963

-پياژه، ژان و باربل اينهلدر، روانشناسي كودك، ترجمه زينت توفيق، تهران : نشر ني ، چاپ هشتم ، 1373

-منصور ، محمود ، روانشناسي ژنتيك ؛ تحول رواني از كودكي تا پيري ،تهران : انتشارات رز ، چاپ چهارم ، 1366

-توسلي ، غلامعباس . نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران : انتشارات سمت  ، چاپ دوم ، 1370

-اديبي، حسين و عبدالمعبود انصاري، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران: انتشارات جامعه ، چاپ اول ، 1358

-كوزر، لوييس . زندگي و انديشه بزرگان جامعه‌شناس ، ترجمه محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي ، چاپ سوم ،1370

-provenzo,E.F.Ir.(1991) video kids: Making sense of Nintendo!, Harvard university press.

-بوترابي، مهدي (1379)، بازي‌هاي كامپيوتري ، خوب ؟ بد؟ زشت؟ ، ماهنامه‌ي رايانه ، شماره 66

-دنياي بازي، ماهنامه بازي‌هاي رايانه‌اي ، شماره هفتم ، سال دوم ، پانزدهم خرداد 1385 ، (تاپت الف ، پدون پاس! مصاحبه با نفر اول واركرفت)

-wiki.media websiete (2005) computer Game History in:http:// wiki.medai-culture .org .au/index.php/videogames-history (24/5/2005)

-Dill,k.Dill,J. (1998) “video Game violence : A Review of the Empirical literatare” .Aggression and violent Behavior, vol.3(4): 407-428

-Durkin,kevin(1995) computer Games: Their Effects on young people-A Review, sydney ; office of Film and literature classification .

-هالوران، جيمز (1375) نوآوري‌هاي ارتباطي و پرسش هاي انتقادي، ترجمه حسن نوراني بيدخت ، فصلنامه رسانه، سال هفتم ، شماره 4 ؛ 31-22

-رجايي ، فرهنگ . (1380) پديده جهاني شدن ؛ وضعيت بشري و تمدن اطلاعاتي ، ترجمه عبدالحسين آذرنگ ، تهران ؛ آگاه

-Rushkoff, D.(1996) playing the Future. Newyork: Harper collins

-پيمايش ملي ارزشها و نگرشهاي جوانان ايران در سال 1383، سازمان ملي جوانان  ، 1384

-شمسه ، مجيد (1383) ، « بررسي رابطه‌ي استفاده از بازي‌هاي رايانه‌اي و ارتباطات ميان‌فردي نوجوانان » پايان‌نامه كارشناسي ارشد ارتباطات ، دانشگاه تهران

-دوران ؛ مهناز (1380) « بررسي رابطه‌ي بازي‌هاي كامپيوتري و مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان» ، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي ،‌دانشگاه تربيت مدرس

-living stone, sonia(2002) yang people and New media; child hood and the changing media environment, london; sage publlications

-Miller, toby (2006) “Gaming for Beginners” , Tournal of Games and culture, vol.I,N.01 pp.5-12

-Boellstorff, Tom (2006) “A Ludicrous Discipline? ; E thnography and Game studies ” , Journal of Games and culture , vol.I.N.1, PP 29-35

-Raessens, Joost (2006) “play ful Identities, or the ludification of culture” , journal of Gamesand culture, vol.I,N.1, pp:52-57

-simon, Bart (2006) “Beyond cyberspationl Flaneurie ; on the Analytic potential of living with Digital Games ” , Jourrnal Games and culture, vol.1,N.1, pp:62-67

-yee, Nick (2006) ” the labor of Funj How video Games Blur the Boundaries of work and play” , Journal of Games and culture, vol.1,N.1, pp: 68-71

-Leonard, Favid J. (2006) ” Not a Hater , Just keepin’ It Real ; The Importance of Race-and Gender-Based Game stueies ” , Journal of Games and culture, Vol.1, N.1, pp: 83-88

-Lister, Martin, … etal (2005) New Media : a critical introduction, Reprinted , Routleege

-Buckingham, David (2002) “The Electronic Generation? Children and NewMedia” , in : Leah A.Lierrouw and sonica livingtone (Eds.) Handbook of New Media; social shaping and consequences of ICTs, Sage publications.

-Feilitzen, cecilian ron (2000).”Electronic Games, pronography, perceptions” ,pp:13-23, in : ceciliaron Feilitzen and vlla carlsson (Eds.) children in the New media landscape, yearbook from the UNESCO international clearing house on children and violence on the screen, Nordicom, Goteborg university .

-Nikken, Peter (2000) “Boys, Girls and riolent video Games ; the riews of Dutch children ” , pp:93-102, in:

-christoffersno, Jan (2000) “the Monster Masscre ; or what is a riolent Rlecrtonic Game:” , pp:27-29, in : – ”

-kline, stephen (2000) killing Time ? ; A conadian Meditation on video Game culutre ” pp: 35-59, 18: .. ”

-Sakamoto, Akira (2000)” video Games and violence ; controrersy and Research in Japan ” , pp:61-77, in : –

-casas, Ferran (2000) “perceptions of video Games among spainish Children and parents” , pp:123-125,in : -.”

-رتيزر، جورج (1374) ، نظريه‌ي جامعه‌شناسي در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثي ، چاپ دوم ، انتشارات علمي .

-ويندال ، لسون و ديگران (1376) ، كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات ، ترجمه عليرضا دهقان ، تهران : مركز ، مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها

-سورين ، ورنر و جيمز تانكارد (1381) نظريه‌هاي ارتباطات ، ترجمه عليرضا دهقان ، انتشارات دانشگاه تهران .

-مك‌كوئيل ، دنيس (1382) ، مخاطب‌شناسي ، ترجمه مهدي منتظر قائم ، چاپ دوم ، تهران ، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها

-ذكايي ، محمد سعيد (1383) ، جوانان و فراغت مجازي ، فصلنامه‌ي مطالعات جوانان ، شماره 6 ، بهار 1383 ، صص 25-1

فرمت : WORD | صفحات:106

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه رسانه ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد