دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ركن مادي قتل عمد

دانلود پروژه ركن مادي قتل عمد

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

ركن مادي قتل عمد

دانلود پروژه ركن مادي قتل عمد

فهرست مطالب

مقدمه 1
کلیات 6
الف- اهمیت رکن مادی 6
ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10
فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد 18
مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد 21
گفتار اول: فعل و ترک فعل 21
1- فعل 22
2- ترک فعل 29
گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل 38
1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی 38
2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل 40
گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی 44
1- عمل مادی 44
2- عمل غیر مادی 45
3- سحر(جادو) 52
مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار 56
گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی 56
1- مباشرت 57
2- تسبیب 57
2-1- تسبیب و مباشرت در فقه 58
گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک 65
1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد 66
2- اشکال شرکت در قتل عمد 75
2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران 75
2-2- شرکت در قتل توسط مسببان 76

دانلود پروژه ركن مادي قتل عمد

2-3- اجتماع مسبب و مباشر 77
2-4- شرکت فاعل و تارک فعل 77
فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال 78
مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر 81
گفتار اول: آغاز حیات 83
1- حیات در کتب لغت 84
2- سقط جنین 84
2-1- مرحلة قبل از ولوج روح 85
2-2- مرحلة بعد از ولوج روح 85
گفتار دوم: بچه کشی 93
مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی 97
گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق 103
1- سابُّ النبی 103
2- کافر حربی 104

ركن مادي قتل عمد

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی 105
1- قتل مستحق قصاص 106
2- قتل در مقام دفاع 106
3- قتل محارب و باغی 108
4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا 109
5- زانی محصن و لائط 110
6- مرتد 112
فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت 125
مبحث اول: نتیجه 127
گفتار اول: انواع مرگ 128
1- مرگ حقیقی 128
2- نزع 128
3- مرگ ظاهری 129
4- کما 130
5- مرگ مغزی 131
گفتار دوم: معیار خاتمة حیات 131
1- معیار توقف اعمال تنفسی 132
2- معیار مرگ مغزی 133
مبحث دوم: رابطة علیت 140
گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145
1- نظریة شرط ضروری 145
2- نظریة شرط متعارف 149
3- نظریة ضمان سبب اقوی 151
4- نظریة سبب متأخر در وجود 152
5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر 154
گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر 155
1- عوامل مداخله گر مستقل 158
1-1- اشخاص ثالث 158
1-2- درمان پزشکی   159
1-3- رفتار قربانی 160
1-4- قوه قاهره 162
نتیجه گیری و پیشنهاد 164
الف- منابع فارسی
الف- 1- کتب:
الف- 2- مقالات:
ب- منابع عربی
ج- منابع لاتین………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 170

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود پروژه ركن مادي قتل عمد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد