دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رمزنگاري اطلاعات

دانلود پروژه رمزنگاري اطلاعات
فهرست مطالب
رمزنگاری
مقدمه
مفاهیم رمز نگاری
الگوریتمهای کلاسیک
رمزهـای غیـرقابـل شکست
الگوریتمهای مدرن
اتوماتای سلولی
مقدمه
تعاریف پایه
انواع CA
مدلهای ساده CA
کاربرد CA
نتیجه گیری
رمزنگاری به کمک اتوماتای سلولی
رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی
بااستفاده از اتوماتای سلولی
مفاهیم
فعالیتهای مربوطه
روش پیشنهادی تولید  اعداد تصادفی
رمز گذاری اطلاعات
رمزبرداری اطلاعات
رمزگذاری بر اساس دمای محیط
رمزبرداری بر اساس دمای محیط
بررسی تاثیر دمای محیط بر سیستم رمزنگاری
بررسی تاثیر اختلاف دما در فرستنده و گیرنده
نتیجه گیری
کشف نوشته ی رمزی از یک رمز بلوک پیچیده با استفاده از CA
رمزهای بلوکی پیچیده
ویژگی جفت بودن
کاربردهای رمز نگاری باویژگی جفت بودن
نتیجه گیری
مراجع

مقدمه
بیشتر مردم قبل از ارسال نامه، پاکت آنرا مهر و موم می کنند و در آن را چسب می زنند. اگر از آنها بپرسید که چرا این کار می کنند، احتمالاً بعضی سریعاً این چنین پاسخهایی می دهند که ک «واقعاً نمی دانم»، « از روی عادت چرا که نه؟» و یا «چون همه اینکار را می کنند» ولی بیشتر جوابها حول این محور خواهد بود که ؛ «برای اینکه نامه از پاکت بیرون نیفتد» و یا «برای اینکه بقیه نامه را نخوانند». حتی اگر نامه ها حاوی هیچ اطلاعات شخصی مهم و حساسی نباشد باز بیشتر ما دوست داریم که محتوای مکاتیات شخصی مان به صورت خصوصی حفظ شود و برای همین پاکت را چسب می زنیم تا کسی به غیر از آنکسی که ارتباط با او انجام شده آنرا باز نکند و محتوای آن را نفهمد. اگر ما پاکت را بدون چسب یا مم نفرستیم هرکسی که نامه به دستش برسد می تواند آنرا بخواند. در حقیقت آنها می خواهند که این نفوذ وجود داشته باشد و منعی هم برای آنچه می خواهد وجود ندارد. از این گذشته اگر آنها نامه را بعد از مطالعه درون پاکت قرار داده باشند ما متوجه نمی‌شویم که کسی آنرا خوانده.
برای بیشتر مردم ارسال Email یک جایگزین خوب برای استفاده از پست است. Email یک روش سریع ارتباطی است که مسلماً بدون پاکت ارتباط را انجام می دهد. در حقیقت اغلب گفته شده ارسال Email مثل ارسال یک نامه بدون پاکت است. واضح است که هر کسی بخواهد پیغام محرمانه یا شاید پیغام شخصی را به وسیله Email بفرستد باید روشهای دیگر محافظت آنرا بیابد یک راه حل عمومی، رمزنگاری و رمزگذاری پیغام است.
اگر پیغام رمز شده ای بدست شخصی غیر از طرف ارتباطی شما بیافتد، باید برایش به صورت نامفهوم پدیدار شود. استفاده از رمزگذاری برای محافظت Email ها هنوز به طور گسترده در نیامده است اما در حال افزایش است و این افزایش کماکان ادامه دارد. در ما می سال 2001 یک گروه اروپایی پیشنهاد کرد که تمام کاربران کامپیوتری باید تمام Email هایشان را رمز کنند تا مورد جاسوسی از طرف شبکه های استراق سمع آمریکایی و انگلیس قرار نگیرد.
نتیجه گیری
این مقاله رمزبلوکی را که از CA استفاده می کند و اخیراً مورد توجه قرار گرفته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ویژگی جفت بودن می تواند یک نقطه ضعف مخرب در رمزنگاری باشد. بنابراین باید در طراحی ساختار رمزبلوکی که از تابع قابل تغییر خودی استفاده می کند، دقت کرد………..

دانلود پروژه رمزنگاري اطلاعات
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد