دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روانشناسی شخصیت

روانشناسی شخصیت
فهرست مطالب
تقديم به: 4
فصل اول 5
مقدمه: 6
بيان مساله 10
اهداف تحقيق: 16
فرضيات: 16
تعريف اصطلاحات: 17
فصل دوم 20
پيشينه، تحقيق 20
مقدمه: 21
شخصيت از نظر ماري: 24
چشم اندازي به رشد شخصيت: 25
رشد شخصيت از نظر يونگر: 26
عوامل موثر بر رشد شخصيت: 27
فرايندهاي اصلي در رشد شخصيت: 27
نظريه هاي نسخ شناسي شخصيت 28
نظريه هاي تحليلي عاملي شخصيت: 30
نظريه انسان گرايي در شخصيت: 32
نظريه هاي شناختي شخصيت: 33
ماهيت شخصيت: 34
سنجش شخصيت: 35
مسائل اساسي در سنجش شخصيت 36
مهار: 37
ميل به مهار: 38
پيامدهاي اعتقاد داشتن به مهار 40
تفاوتهاي فردي در درک جايگاه مهار: 41
جايگاه مهار دروني- بيروني: 46
طبقه بندي سه بعدي از نظر واينر: 49
جايگاه مهار دروني وبيروني از نظر واينر(1986) 51
توان رفتاري: 52
انتظار 53
ارزش تقويت 53
موقعيت روان شناختي: 54
آزادي حرکت: 54
روشهاي راتر براي سنجش مفاهيم خود: 55
انتظارات مربوط به جايگاه هندسي مهار 58
نظريه اسناد(Attribution) 63
زمينه هاي کاربردي آزمونهاي: 68
1- زمينه شغلي 71
تقديم به:
پدر و مادر عزيزم، يگانه قلبهاي تپيده در سير پر پيچ و خم زندگي، به آنان که با نور وجودشان مشعل اميد را در شبهاي زندگيم به ارمغان آوردند و تا سبد وجودم را با روح عشقشان صيقل دادند.
به پدرم، اسوه همت و تلاش و استواري که صحبت بي دريغش را در تمامي مراحل، از من دريغ نکردند. و به مادرم تبلور صبر و گذشت که وجودش برايم مهر بود و فداکاريهايش ثبت در وجودم.
و به همسرم:
به خاطر صفاي باطن و خلوص پاکش، که در تمامي لحظات در کنارم بودند.
 فصل اول
مقدمه:
روان شناسي شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است، زيرا شخصيت، خود موضوعي است پيچيده و داراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون، براي شناخت شخصيت انسان از دير باز کوششهاي فراواني به عمل آمده که برخي آنها غير علمي، خرافاتي، و معدودي ديگر علمي و معتبر است.
شخصيت معادل انگليسي personality وpersonalite فرامنه است و هر دو اقتباس از persono است. درک لزوم مطالعه روانشاسي شخصيت چندان دشوار نيست.
شناخت شخصيت، ويژگيها، چگونگي شکل گيري شخصيت، عوامل موثر در ايجاد شخصيت و مسائلي از اين قبيل، ازيک جنبه، ارضا حس کنجکاوي، و مايل به حقيقت جوئي را در انسان دنبال مي کند، زيرا اين ناخت نوعي خود شناسي است. از سوي ديگر اين شناخت و اطلاعات به شخص امکان مي دهد که در ارتباط متقابل با ديگران موضع گيريهاي مناسب و آگاهانه داشته باشد. مطالعه شخصيت هم از جنبه هاي ارضاي برحس کنجکاوي و هم از نظر روابط اجتماعي داراي اهيمت است.
شخصيت در روانشناسي به مجموعه ويژگيهاي جسمي و رواني، و رفتاري که هر فرد را از افراد ديگر متمايز مي کند اطلاق مي شود.(کريمي،1375)
گروهي از صاحب نظران، نظريه نسبت دادن معتقدند، که افراد موفقيتها و شکستهاي خود را يا به عوامل خصي نسبت مي دهند، يا به عوامل محيطي و از اين رو اين دو عامل مهم يکي دروني و ديگري را بيروني شناسائي کرده اند و به نظريه جايگاه مهار شهرت دارد.
وجوليان راتر (1966) درباره نظام اعتقادي افراد را به جايگاه مهار به دو دسته تقسيم مي شوند.
دانلود پروژه روانشناسی شخصیت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد