دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روسازي راه

روسازي راه

فهرست مطالب
كليات
تاريخچه روسازي راهها
هدف از روسازي
لايه هاي روسازي
لايه متراكم شده خاك بستر
لايه زيراساس
لايه اساس
لايه رويه
عوامل مؤثر در طرح روسازي ها
انواع روسازي ها
خاك بستر
مقدمه
بررسي هاي ژئوتكنيكي و نمونه برداري خاك
اجزاء خاك
رده بندي خاكها
تراكم خاك وروشهاي كنترل آن
غلتك ها و موارد استفاده آنها
روشهاي تعيين مقاومت خاك بستر روسازي
آزمايش فشاري سه محوري
آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا (CBR)
نحوه انتخاب مقاومت خاك براي طرح روسازي
دانه بندي
 شكستگي
خصوصيات خميري
سختي
تميزي
نفوذپذيري
اجراي لايه هاي زير اساس و اساس و رويه شني
تثبيت خاك و مصالح شني با آهك
تثبيت خاك با سيمان
خاكهاي شني
تثبيت خاك با قير
خاكهاي ماسه اي
خاكهاي شني
قير
انواع قير
انتخاب نوع قير
آزمايشات قير
آسفالت
مصالح سنگي
بتن آسفالتي گرم
آسفالت سطحي
ضريب سختي مخلوطهاي آسفالتي
كاركرد گوگرد در روسازيهاي آسفالتي
تورم در اثر يخبندان
تأثير رطوبت در طرح روسازي ها
توزيع تنش در روسازيهاي انعطاف پذير
تعيين بار هم ارز
روش اشتو براي طرح روسازي
روش انستيتو آسفالت براي طرح روسازي راه
روش BCEOM براي طرح روسازي
روش شل براي طرح روسازي راه
روش NCSA براي طرح روسازي راه
تركهاي برشي (كناري)
تركهاي انقباضي
تركهاي بين دوخط
تركهاي انعكاسي
تركهاي هلالي (لغزشي)
تغيير شكل هاي سطح رويه
خرد و كنده شدنها
چاله ها
جدا شدن دانه ها
لغزنده شدن سطح روسازي
رو زدن قير
خرابي شانه ها
خرابي رويه هاي آسفالت سطحي
گر شدن
خرابي رويه هاي شني
مرمت خرابي ها و روسازي
پر كردن چاله ها
وصله سطحي
روش غير مستقيم طرح روكش آسفالتي
روش مستقيم طرح روكش آسفالتي
تير بنكلمن
تعيين زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن
مخارج غير مستقيم

دانلود پروژه روسازي راه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد