دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روند طراحی در پیش سازی ساختمان

روند طراحی در پیش سازی ساختمان

فهرست مطالب
عنوان تحقيق 1
روند طراحي در پيش سازي ساختمان 1
(پيش سازي بتني) 1
مقدمه: 2
معيار و استاندارد 4
تعريف پيمون 4
شبكه‌ي پيموني: 7
وضعیت عناصر ساختمان نسبت به خط پیمونی 8
سیستم های تک بعدی و چند بعدی 20
سیستم خطی: 20
عناصر ساختمانی 21
عناصر یک تکیه گاه در سیستم کلاسپ، پروفیل های چهارگوش آلومینیومی 22
عناصر تکیه گاه در سیستم دیکرهوف ویدمان: ستون بتنی با ضامن (نگهدارنده) 22
کارخانه ساخت عناصر تقسیم کننده (جدا کننده) 23
پی ها: 24
عناصر صرفا تقسیم کننده ی فضا: 24
طرز اتصال قطعات مختلف ساختمانی 25
عناصر حامل با کارکرد تقسیم کنندگی فضا: 25
عناصر قابل حمل با کارکرد کاهش صوت طبق اصل چند لایه بودن 28
وضعیت کارگاهی در مسکو و طریقه سرهم بندی عناصر 28
اتصالات (مونتاژ) عناصر پیش ساخته 29
اتصالات بسته وباز : 30
اتصال بسته: 30
اتصالات باز: 31
درجه دقت اندازه ها و اختلاف مجاز 32
تفاوت مجاز (تولورانس): 32
تولید حمل و نصب قطعات پیش ساخته 33
حمل ونقل سبک و سنگین 34
نصب قطعات پیش ساخته 35
تناسبات، کیفیت سطوح نمایان و رنگ قطعات پیش ساخته 36
ساختمان به کمک 39
مدول(هماهنگی) 39
رده بندی جزییات در عمل 43
روش های پیش ساخته 59
تعریف 59
نقاط قوت رو شهای پیش ساخته 59
صرفه جویی در مصرف انرژی، آسایش حرارتی و صوتی: 60
امکان تامین و کنترل کیفی بهتر: 60
سرعت عمل آوردن: 61
استقلال از شرایط جوی: 61
امکان ساخت قطعات ساندویچی مجهز به لایه های عمیق: 61
کنترل خزش و افت: 61
صرفه جویی در قالب: 62
نمونه هایی از روش های پیش ساخته 62
الف)  ستون بتنی- پیش ساخته – منفصل (یک طبقه) 62
ب) ستون بتنی- پیش ساخته پیوسته – چند طبقه  در این نظام ستون ها را برای دو یا چند طبقه پیوسته می سازند و اتصال تیرها به ستون ها می تواند مفصلی یا گیردار باشد . 63
پ) قالب بتنی پیش ساخته قاب کامل 64
ت) قاب بتنی پیش ساخته – درختی 67
ث) قاب بتنی پیش ساخته صلیبی 67
ج) دیوار بتنی- پانل  پیش ساخته 68
چ) دیوار و سقف های جعبه ای پیش ساخته، واحد جعبه ای با سازه پانلی 69
ح) روش T- Up 69
خ) روش Multi – fold-system 71
د) سقف بتنی- پیش ساختة- ساده و پیش تنیده- دال بتنی معمولی 73
ذ) سقف بتنی- پیش ساخته – ساده و پیش تنیده- انواع مجوف 73
ر)اجرای نازک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از تخته های گچی 74
ز) پانل چند لایه (پیش ساخته و نیمه پیش ساخته) 75
س) پانلی یکپارچه – گچی مجوف 76
اتصال مفصلی تیرها در قابهای پرتال 83
اتصال مفصلی وصله ستونها 83
ساخت نمونه ها 85
تعیین مشخصه های مکانیکی فولاد و بتن 86
تعیین مشخصات مکانیکی فولاد 86
تعیین مشخصه های مکانیکی بتن 88
تجهیزات آزمایش 90
نتیجه گیری و توصیه: 92
انتقال قطعات ساخته شده به پای کار 96
انبار کردن قطعات 98
فهرست منابع و ماخذ: 99

عنوان تحقيق
روند طراحي در پيش سازي ساختمان

(پيش سازي بتني)

مقدمه:
توليد ساختمان در ابعاد وسيع و به صورت انبوه، بكارگيري ساختمان سازي علمي وفناوري هاي جديد راتوصيه و تاكيدمي نمايد. اين مهم حاصل نمي آيد، مگر آنكه انبوه سازان و مجريان طرحهاي عمراني در جريان سيستم هاي ساختماني و روش هاي اجرايي نوين قرار گرفته و از اطلاعات صنعت ساختمان مطلع باشند.
با آگاهي از روشهاي طراحي جديد مي توان زمان اجراي پروژه‌هاي انبوه سازي راكاهش و بدون ايجاد نقصان در ديگر عوامل ساخت وساز، از نظر اقتصادي نيز روش بهينه را انتخاب نمود. نهايتاً انتخاب فناوري مناسب بايد جوابگوي موارد ذيل باشد:
– معماري مطلوبي را عرضه نمايد.
– عمر و دوام مناسب داشته باشد.
– براي شروع عمليات ساختماني شرايط مناسب اقتصادي راتوجيه كند.
– در برابر زلزله انعطاف و مقاومت لازم راحاصل نمايد.
– نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و غير ماهر درمنطقه را حاصل نمايد.
– حداقل ارزبري راداشته باشد.
– به ماشين آلات سنگين كمتري احتياج گردد.
– مدت زمان ساخت ونصب قطعات حداقل در زمان را در برگيرنده نابرگشت سرمايه وامكان بكار گيري آن سريعتر باشد.
– هماهنگي با آيين نامه هاي ساختماني ايران و جهان داشته باشد.
– مشكلات نگهداري در طول عمر مناسب ساختمان حداقل باشد.

معيار و استاندارد
معيارها، مشخص كننده ي اثر و كيفيت عناصر ساختماني هستند.
استانداردها، اندازه هاي قطعي هستند كه براي محصولات و توليدات ساختماني نظير پنجره‌ها درها، قطعات سقف، جعبه‌هاي كاغذ و … به كار مي‌روند.
معيارها و استانداردها‌ ، اندازه‌هاي عمومي پيمون‌ها راتشكيل مي دهند وداراي ارزش دقيق و تعيين كننده‌اي هستند وروي  همين اصل،اندازه‌هاي خوبي از قطعاتي مي باشند كه در محل خود در سيستم قرار مي‌گيرند.

ساخت به وسيله‌ي اجزاي مختلف
سيستم باز
تعريف پيمون
پيمون، يك اندازه‌ي طولي است كه هرگاه به صورت يك سري ارقام نمايان شود، يك سيستم اندازه‌گيري پيموني راتشكيل مي‌دهد.
آن را نبايد با «Modular»  نام يك سيستم اندازه‌گيري خاص است، اشتباه شود.
پيمون پايه كه با حرف M علامت گذاري مي‌شود، نخستين رقم يك سري، ضريب مشترك ساير ارقام ان راتشكيل مي‌دهد. ارقام مختلف يك سري پيموني را، با ضرب كردن پيمون پايه به دست مي‌‍‌آورند. M  سري هاي پيموني (2M, 3M, 4M, 5M, 6M, … ) به دليل داشتن امتيازات زير،نقش مهمي در صنايع دارند:
1) امكان قطع بدون افت بعضي محصولات اوليه (مانند ورق آهن).
2) امكان تغذيه ي ماشين آلات توليدي، با مصالحي كه اندازه‌ي دقيقي دارند

درامور ساختماني، پايه‌ي سري‌هاي پيموني را اندازه‌ي كل بنا و يا اندازه‌ي يك عنصر ساختماني آن قرار مي دهند. Modulor (مدولر) اختراع لوكور بوزيه يكي از نمونه‌هاي پيمون مي باشد كه وي دقيقاً در طرح‌هاي خود به كار برده است اندازه‌هاي اين سري پيموني، با ابعاد بدن انسان نسبت دارد.
سيستم مدولر لوكوربوزيه

پيمون، سه عمل زير را انجام مي دهد:
1) تعيين اندازه‌ي پايه بر مبناي تمام طرح معماري
2) تعيين اندازه‌هاي عناصر مختلف طرح
3) تعيين محل نصب  عناصر مختلف در درون يك سيستم ساختماني
در عمل، اندازه‌هاي واقعي عناصر مختلف ساختماني بايد كمي از اندازه‌هاي پيمون مربوطه كوچك‌تر باشند تا براي نصب و اتصال اين عناصر، فاصله‌ي كافي بين آنها وجود داشته باشد.
پيموني كه آن را پيمون اروپايي ناميده اند، امكان تنظيم چندين سري مربوط به شكل يك مثلث را، فراهم كرده است.

از لحاظ نمايش گرافيكي، پيمون ها رابه صورت يك شبكه‌ي متصل از خطوط  موسوم به خطوط پيموني و از فواصل بين اين خطوط، ترسيم مي كنند.

شبكه‌ي پيموني:
پيمون طرح با خط پيوسته‌ي ضخيم.
پيمون سازه باخط، نقطه و دايره در انتها.
شبكه‌ي پيموني با خط پيوستهي نازك.
پيمون‌هاي پايه، طرح وسازه، همواره و در همه حال از اعداد موجود در سري پيموني تشكيل مي‌شوند تا انطباق كامل اسكلت سازه با سایر عناصر، فراهم شود.
باید توجه داشت که استفاده از شبکه ی پیمونی برای عده ی زیادی از مهندسان معمار، کاز تازه ای نیست، چرا که آنها قبلاً هم از شبکه- خطی روی کاغذ مخصوص شطرنجی- برای ایجاد نوعی نظم در طرح های خود- استفاده می کرده اند. بدون آن که قصد استفاده از پیمون در اجرا یا استفاده از عناصر صنعتی را داشته باشند.
وضعیت عناصر ساختمان نسبت به خط پیمونی
یک عنصر ساختمانی، نسبت به شبکه یا خط پیمونی می تواند سه حالت کلی داشته باشد :
1) محور یا مرکز عنصر ساختمانی روی خط پیمونی قرار گیرد.
2) یکی از نمادهای عنصر ساختمانی بر خط پیمونی منطبق باشد.
3) عنصر ساختمانی کاملاً در کنار خط پیمونی قرار داشته باشد.
1) محور عنصر ساختمانی بر خط پیمونی
سازه منطبق است.
2) عنصر ساختمانی با خط پیمونی سازه
مماس است.
3) عنصر ساختمانی از خط پیمونی سازه
فاصله دارد.

شبکه های پیمونی، برای اندازه های قائم باهمان دقت موجود در اندازه های افقی، به کار برده می شوند. در چنین حالتی، خطوط پیمونی در تراز سقف و کف قرار می گیرند.

محور عنصر باربر: محور سازه بر روی خط شبکه ی پیمونی قرار دارد.

موقعیت تطبیق شبکه ی پیمونی با تراز بندی اجزای x و y از مجموعه ی کلی، پیمونی می باشد.
در مواردی که خط تراز کف در داخل یک بنا تغییر می کند، همه ی اندازه های قائم
– به ویژه ارقام x و y- باید با ارقام سری پیمونی کل بنا، مطابقت داشته باشند.
ساختمان های صنعتی دارای سقف شیب دار، یک حالت خاصی را به وجود می آورند که در این حالت خطوط پیمونی، در تراز پایه و راس عناصر سازه ی حامل پوشش، قرار داده می شوند.
از سه حالت کلی فوق حالت اول را پیمون محوری می نامند، زیرا عناصر ساختمانی ]یعنی محور با مرکز آنها[، بر روی خط پیمونی قرار می  گیرند، این حالت، عمدتا در سیستم هال دارای اسکلت، به کار برده می شود چون که در این حالت مرکز تکیه گاه ها در نقطه تقاطع محورهای پیمونی، قرار می گیرند.
حالت دوم، پیمون فاصله نام دارد، زیرا فاصله ی دوخط پیمونی، همان فاصله ی دو نامی متقابل عناصر ساختمانی است. در این حالت عمدتاً در سیستم های متشکل از صفحات پیش ساخته (جدارها)به کار می رود.

عناصر باربر و غیرباربر «جدا کنده» بر محور شبکه مماس می باشد. نمونه ی شبکه ی مدل بافاصله ی خنثی که عنصر ساختمانی در آن فاصله قرار دارد.

در ساختمان های صنعتی، خط شبکه ی پیمونی، از بالاترین و پایین ترین نقطه عنصر باربر می گذرد.
حالت سوم، می تواند در سیستم های اسکلت دار- هنگامی که بعضی از عناصر سازه و صفحات پیش ساخته در قرار نمی گیرند- به کار رود. در اینگونه موارد باز دو حالت خاص می تواند به وجود آید:
1) عناصر اسکلت بر روی محورها و صفحات پیش ساخته خارج از محور پیمونی قرار می گیرند.
2) محور صفحات پیش ساخته بر محور پیمونی منطبق می شود، در حالیکه عناصر اسکلت سازه، خارج از محورها می باشد سیستمی که در بنای دانشگاه «ماربوگ» به کار رفته، نموه ی کاملی از این حالت است.

عناصر باربر و عناصر جدا کننده، در یک صفحه قرار ندارند، بنابراین دو وضعیت پیش می آید:
1) عنصر باربر بر روی شبکه ی مدولار قرار دارد و عنصر تقسیم کننده ی فضا بیرون آن.

در کنار این سه حالت کلی مربوط به وضعیت عناصر ساختمانی نسبت به خط پیمونی، حالتهای مختلف دیگری هم وجود دارد: برای مثال:
حالتی که در آن تکیه گاه سیستم سازه بر محور پیمونی قرار دارد و یکی از نماهای صفحات پیش ساخته بر خط پیمونی مماسی باشد.
یا حالتی که طی آن، تکیه گاه های سیستم سازه و صفحات پیش ساخته- هر دو- بر خطوط پیمونی مماس می باشند.

2) عناصر باربر در شبکه ی پیمونه ای حالت مماس دارند. در حالی که عناصر جدا کننده ی فضاها، بر روی محور شبکه قرار دارند، ساختمان دانشگاه ماربورگ، آلمان.

دو سیستم تقسیم بندی فضا در درون شبکه ی پیمونی با پایه ی 10/0 متر. هر دو سیستم بر خطوط شبکه مماس بوده، فاصله ی پیمون پایه را پر می کنند.
انواع مختلف پیمون
پیمون پایه ی 10 سانتی متری رقم  اول سری پیمون را تشیکل می‌دهد.
برای تعیین این ارقام، باید ضوابط گوناگون ناشی از مصالح مصرفی و روند عمل آوردن آنها، روش های تولید و ویژگی های ساختمانی را مشخص کرد.
در نتیجه چندین نوع پیمون بر حسب عملکرد آنها در نظر گرفته می شود:
پیمون مصالح
پیمون تولید
پیمون حمل و نقل و نصب
پیمون تجهیزات بهداشتی
پیمون تاسیسات
1) پیمون مصالح: این نوع پیمون، تاثیر مصالح انتخاب شده برای اجرای طرح را منعکس می کند.
2) پیمون تولید: این نوع پیمون، با ضروریات ناشی از فرآیند تولید یک عنصر ساختمانی مرتبط است.
3) پیمون حمل و نقل و نصب:  این نوع پیمون، شرایط حمل و نقل و نصب قطعات را منعکس می کند. عرض و مقطع معابر و  همچنین وزن قطعات برای ابعاد آنها محدودیت هایی ایجاد می کند.
4) پیمون تجهیزات بهداشتی:  این نوع پیمون به نوع تجهیزات بهداشتی و محل نصب آنها بستگی دارد هر سیستم مطالعه شده و پیشرفته ی تاسیسات بهداشتی، باید شامل عناصر بهداشتی خاص بوده و در برگیرنده لوله ها، کانال ها و دستگاه ها و پوشش های عایق باشد. شناخت ویژگی ها وابعاد لوله‌ها و کانال ها و دستگاه ها، عامل تعیین مناسب ترین اندازه هاست کمه رقم پیمون بهداشتی آن را تثبیت می کند.
5) پیمون تاسیسات:  به همین ترتیب، تجهیزات متصل به ساختمان- از قبیل قفسه های کتاب ، گنجه ها، صفحات در های کشویی و تاشو- پیمون اینگونه تجهیزات را تعیین می کندکه این پیمون هم باید مشمول سیستم کلی پیمونی باشد.
پیمون هایی هم وجود دارد که به انها پیمون های فرعی یا ثانوی می گویند و تعداد آنها را می توان به طور اختیاری و برحسب نوع ساختمان و سیستم مورد طرح، افزایش داد. سیستم های گرمایش، روشنایی، تهویه ی مطبوع و غیره می توانند دربعضی موارد تابع این نوع پیمون های فرعی باشند.
پیمون پایه، تعیین کننده ی سری ارقام است، در حالی که پیمون طرح در هر سیستم بخصوص، ارقام مربوط به طرح سازه و طرح های معماری را تعیین می کند پیمون سازه، تثبيت کننده ی ارقام و ابعاد عناصر تامین کننده ی ایستای بنا، است در سیستم هایی که عناصر ساختمانی آنها در عین تامین ایستایی، فضا را هم تقسیم می کنند، پیمون  سازه همان پیمون طرح می باشد.

دانلود پروژه روند طراحی در پیش سازی ساختمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد