دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روند كارايی بانك های تجاری ايران

دانلود پروژه روند كارايی بانك های تجاری ايران در طي سال هاي 1374 تا 1385

فهرست  مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 مساله اصلي تحقيق
1-3 تشريح وبيان موضوع
1-4 ضرورت انجام تحقيق
1-5 قلمرو تحقیق
1-6 اهداف اساسي از انجام تحقيق
1-7 روش تحقیق
1-8 بررسي پيشينه تحقيق
1-9 محدودیت های تحقیق
1-10 تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه
بخش اول: بهره وري و كارايي
2-2 بهره‌وري
2-2-1 تبيين بهره‌وري، توليد، كارایي و اثر‌بخشي
2-2-2 انواع بهره‌وري
2-2-2-1 بهره‌وري جزیی
2-2-2-2 بهره‌وري كل عوامل
2-3 كارایي
2-3-1 انواع كارایي
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)
2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)
2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)
2-3-1-4 کارایی ساختاری
2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید
2-4 روش‌هاي ارزيابي كارایي
2-4-1 روشهاي پارامتري
2-4-1-2 روش تابع توليد مرزي تصادفي
2-4-2 روش غیرپارامتري
ـ تحليل پوششي داده‌ها
بخش دوم: تحليل پوششي داده ها و شاخص مالم كوئيست
2-5 تاريخچه تحليل پوششي داده‌ها
2-6 تحليل پوششي داده‌ها
6-2-1-2 مدل BCC (VRS)
6-2-1-3 مدل CCR-BCC (NIRS)
6-2-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR
2-7 مدل جمعی
2-8 روش دو فازي
2-9 معرفي ε در تحلیل پوششی داده‌ها
2-10 تحليل پنجره اي
2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها
محاسبه کارایی مقیاس
2-12 پیشرفت و پسرفت
 فصل سوم
آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی
3-1 تاریخچه بانکداری
3-1-1 تاريخچه بانكداري در جهان
3-2 مروری بر عملیات بانکی
3-2-1 منابع
3-2-2 مصارف
3-3 معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها
3-3-1 متغیرهای ورودی
3-3-2 ستاده‌ها
3-4 رفتار بانك
3-5 شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست
3-5-1 محاسبه شاخص مالم‌کوئیست
3-5-2 تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست
3-6 تحليل پنجره اي
3-7 انتخاب نرم افزار برای حل
 فصل چهارم: تحليل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 تعیین ورودي ها و خروجي ها
4-3 بررسی نتایج حاصل از حل مدل ها
شاخص بهره وری مالم‌کوئیست
4-4 رتبه بندی بانک های تجاری
 فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه گیری
5-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 95

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه روند كارايی بانك های تجاری ايران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد