دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي

ساختار سطحي الياف نساجي  استفاده شده در امباسينگ غلتكي

فهرست مطالب
چكيده : 2
1- مقدمه : 2
2-  رول امباسينگ برروي فويل ( صفحة فلزي نازك ) و الياف : 4
3-آزمايشات 6
3-نتايج : 8
5- نتيجه 9
غلتك هاي امباسينگ : 11
انواع تكميل : 15
تكميل ثابت : 16
امبوسينگ (Embssing) 18
شراينرايزينگ ( Schreinerising) 18
پلي استر : 19
پلي استر با الكتريسيته ساكن كم 28
-انتخاب مواد رنگرزي مناسب الياف پلي استر 34
فرآيند رنگرزي با مواد رنگي ديسپرس 38
مواد رنگرزي ديسپرس با اندازه مولكولي كوچك : 47
رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگرزي ديسپرس به روش ترموزول (Thermozol) : 50
رنگرزي الياف پلي استر با مواد رنگرزي ديسپرس در حضور كاري ير : 53
انواع كاري يرها : 60
2)  كاري ير هاي پارافنيل فنل (ppp) 61
كاري يرهاي نوع دي فنيل 61
كاري يرهاي كلروبنزول 62
شستشو رداكشن Reduction Cleaeing 62
رنگرزي الياف پلي استر در عمل 64
رنگرزي با مواد رنگرزي ديسپرس 66
كاري يرها : 67
روش عمومي رنگرزي : 67
ثبات تصعيد : 70
بافندگي حلقوي : 73
عمل بافتن 74
ساختمان بافت حلقوي 74
جلو و پشت ماشينهاي بافندگي حلقوي 80
اصول مراحل بافت برروي يك سوزن 80
ماشين امباسينگ ( Embossing ): 89
متغيرهاي موجود در ماشين امباسينگ : 90
مقدمه
بسياري از پيشرفت هاي تكنولوژي توليد الياف مصنوعي مبني بر توسعه ( تغيير ) در سطح الياف مي باشد [1] در بيشتر موارد الياف پروفيلي ( سطح مقطع غير دايره‌اي ) به وسيله نازل اسپينرت ، به ايجاد يك سطح پروفيلي در طي ريسندگي ليف مي انجامد به هر حال اين تكنولوژي 2 اشكال دارد :
1- پروفيلي شدن فقط در جهت طولي اتفاق مي افتد ( پروفيلي شدن طولي )
2- شكل پروفيلي محدود به شكل نازل اسپينرت ، ويسكوزيته مواد شكل دهندة الياف و تورم در طي الكستروژن كردن الياف مي باشد بنابراين سطح الياف نسبتاً زبر مي باشد
در نتيجه بسياري از اثرات مبني بر سطوح نانو ساختاري نمي تواند كاربردي موثر داشته باشد با توليد برجستگي هايي در موقعيت مكانيي دلخواه ( پروفيل افقي ) مشخصات مهم سطح الياف ، ممكن است در محدودة وسيعي بهبود پيدا كند (‌گسترش پيدا كند )  نمونه هاي امكان پذير عبارتند از :
– منسوج با افزايش مساحت سطح كه قادر است ، مقدار زيادي از رطوبت را برداشت كند و توانايي خشك شدن سريع بااجاره دادن آب در چسبيدن به سطح بدون نفوذ به داخل ليف .
– نخ با استحكام كششي بالا به وسيلة افزايش اصطكاك بين تك ليف ها
– دستمال كاغذي ساخته شده براي كاربرد پزشكي باكنترل رشد سلول
– اين مقاله روشي ارائه مي دهد كه چگونه الياف مي توانند داراي ساختار سطحي شوند .
با استفاده از رول امباسينگ(‌همچنين وب امباسينگ ناميده مي شود ) ( به شكل 1 توجه كنيد )
برجستگي هاي طرح از يك غلتك منقوش بر روي سطحي از ليف كه با شكل گيري از يك مادة ترموپلاستيك در يك دماي مناسب بالاي دماي انتقال شيشه‌اي (Tg) منتقل مي شود . اين پروسه به امباسينگ داغ برروي سطح نازكي از صفحة‌پليمري براي ساخت المنت هاي نوري شباهت دارد [‍2] يا برروي لاية‌نازك مقاوم  ترموپلاستيك در فرآيند چاپ نانو استفاده مي شود [5-3] و چاره‌اي براي روش هاي قطع عضو ليزري مي باشد
2-  رول امباسينگ برروي فويل ( صفحة فلزي نازك ) و الياف :
 در رول امباسينگ از سطح با مساحت هاي بزرگ ، مثلاًٌ‌ در امباسينگ داغ (‌هات امباسينگ)‌يك ساختة برجسته (‌منقوش ) برروي لاية پليمر ترموپلاستيك فشار وارد مي كند .  يك لاية‌نازك فلز قابل خم شدن برروي غلتك منقوش مورد استفاده قرار مي گيرد كه مي تواند به عنوان يك پوشش برروي سيلندرنصب شود تا كنون لاية مصرفي يك لاية نازك پليمري يا فويل يا پارچة بافته شده بوده است ‍]6] چنانچه سيلندر دوران كند طرح از غلتك منقوش خميده به صورت مداوم برروي فويل كه به سمت شكاف دو سيلندر تغذيه مي شود ، فشار وارد مي كند . سپس تا زماني كه به سمت بيرون شيار حركت مي كند قالب مي خورد فويل وقالب ( شكل )‌در حرارت پايدار نيستند زيرا فقط وقتي كه سيلندر سخت ، داغ هست در تماس با سطح فويل مي تواند دماي پليمر در آن محل را در حدود دماي Tg بالا بياورد .
 پروسه حالتي براي شكل دهي دارد كه اجازه مي دهد سطح با دوام خوب تغيير شكل دهد بدون اينكه تأثيري بروي شكل فويل داشته باشد رول امباسينگ يك پروسة مناسب براي توليد در مقياس صنعتي مي باشد در سرعت 0.25m/sel ؟؟ فويل با ضخامت 60cm توان عملياتي 0.1m2/s قابل دستيابي مي باشد .آن مي تواند سطوح بزرگ را فلس دار كند و براي توليد واشرهاي زير   فرايند تركيب مجدد ( به عنوان مثال براي استفادة مرحله‌اي و تكرار امباسينگ ) و مناطق بزرگ آبكاري داراي پيشرفت مي باشد  بنابراين براي فويل ساخت الياف يك تكنولوژي مداوم ضروري مي باشد . به هر حال يك غلتك منقوش برروي ليف استفاده مي شود كه باعث مي شود ليف كوبيده و نرم شود وتغيير شكل دهد و ساختار فقط در يك منطقة‌محدودي مي تواند انتقال پيدا كند آن منطقه‌اي كه مستقيماً در معرض غلتك برجسته قرار گرفته است (‌شكل 2)….
دانلود پروژه ساختار سطحي الياف نساجي استفاده شده در امباسينگ غلتكي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد