گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه سامانه کارت های هوشمند
دانلود پروژه سامانه کارت های هوشمند

دانلود پروژه سامانه کارت های هوشمند

سامانه کارت های هوشمند
چکیده مطالب
دردنیای کنونی تکنولوژی و اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های یک کشور به حساب می آیند.لذا تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تمام تلاش خود را برای به دست آوردن و استفاده صحیح از آن می کنند . تکنولوژی کارت های هوشمند چندین سالی است که در کشورهای توسعه یافته در سطح وسیع در حال استفاده است و توانسته جایگاه خوبی پیدا کند که از جمله ان می توان بخش های امنیتی و بخش های مالی مانند ویزا کارت و مستر کارت را نام برد .اما این تکنولوژی  در کشورهای در حال توسعه مثل ایران هنوز جایگاه درخوری پیدا نکرده است.هدف از ارائه این پایان نامه اشنایی با این کارت ها و تکنولوژی های مرتبط با ان در پیاده سازی کارت های هوشمند و همچنین موارد استفاده از آن که سهولت در کار و بهینگی ان را نشان می دهد می باشد.
کلمات کلیدی:
کارت هوشمند، تکنولوژی جاوا کارت، Development kit ، کارت های تماسی، کارت های بدون تماس
فهرست مطالب
۱ -مقدمه۱
۱-۱  پیش گفتار ۲
۱-۲     مثالی از کارت هوشمند  ۳
۱-۲-۱          اطلاعات شخصی  ۳
۱-۲-۲        مشخصات فردی  ۳
۱-۲-۳        ایمنی بیومتریک ۳
۱-۲-۴        ابر کلید ۴
۱-۲-۵        اطلاعات پزشکی ۴
۱-۲-۶        پول الکترونیک ۴
۱-۲-۷        تراشه الکترونیکی  ۵
۱-۲-۸        پخش شخصی ۵
۱-۲-۹        انباره اطلاعات ۵
۱-۲-۱۰      بلیط الکترونیکی ۵
۱-۳     مزایای کارت هوشمند ۶
۱-۴    کاربرد های کارت هوشمند ۷
۱-۴-۱  کاربردهای شناسایی۷
۱-۴-۲ کاربردهای مالی  ۷
۱-۴-۳ کاربرد های نگهداری اطلاعات  ۷
۲  انواع کارت ها۸
۲ -۱ پیش گفتار ۹
۲-۲ کارت های حافظه ۱۳٫
۲-۳ کارت های دارای پردازشگر۱۵
۲-۴ کارت های حافظه بدون تماس  ۱۶
۲-۵ کارت های دارای پردازشگر با رابط دوگانه۱۸
۲-۶ reader ها چگونه کار می کنند   ۱۹
۳ بررسی ساختار و انواع کارت هوشمند   ۲۰
۳-۱ کارت های دارای ریز پردازنده مدار مجتمع. ۲۱
۳-۲ سیستم عامل ها   ۲۳
۳-۳ برنامه نویسی  ۲۴
۳-۳-۱ برنامه نویسی جاوا کارت ۲۷
۳-۴ امنیت ۲۸
۳-۵ کارت های هوشمند چند منظوره  ۳۰
۳-۶ لیست قیمت ها ۳۲
۴  تکنولوژی جاوا کارت ۳۵
۴-۱ پیش گفتار۳۶
۴-۲ تبدیل کلاس های جاوا   ۳۷
۴-۳ نصب Development binaries  ۳۸
۴-۴ نصب Ant  ۳۹
۴-۵ برنامه های نمونه و Demonstrationها۴۰
۴-۶ مقدمات ساخت demo 44
۴-۷ اجرای Demonstration ها  ۴۶
۴-۸ اجرای اپلت‌ها در محیط شبیه سازی شده کارت ۵۳
۴-۹ اجرای ابزار Java card WDE55
۴-۱۰ راه‌اندازی مبدل۵۶
۴-۱۱ تبدیل نام فایل و مسیر۵۹
۴-۱۲ بارگیری فایلهای Export  ۶۰
۴-۱۳ تأئید فایلهای CAP و Export  ۶۱
۴-۱۴ ایجاد فایل CAP از فایل Java Card Assembly66
۴-۱۵ ایجاد یک نمایش متنی برای CAP File67
۴-۱۶ اجرای C – Language Java Card RE  ۶۸
۴-۱۷ محدودیتهای Reference implementation71
۴-۱۸ کار کردن با فایلهای EEPROM Image72
۴-۱۹ اجرای scriptgen 74
۴-۲۰ دانلود فایل CAPو ایجاد اپلت ها  ۷۶
۴-۲۱ ایجاد یک نمونه از Applet  ۷۶
۴-۲۲ پروتکل APDU installer  ۷۷
۴-۲۳ پاک کردن اپلت ها و پکیج ها۸۵
۴-۲۴  محدودیت های installer 89
۴-۲۵ اجرای APDUtool 90
۵  نتیجه‌ گیری و پیشنهادها  ۹۵
فهرست منابع۹۷
فهرست شکلها
عنوانصفحه
شکل ‏۲‑۱: شمای داخلی کارت هوشمند ۱۰
شکل ۲-۲طبقه بندی کارت ها۱۲
شکل ۲-۳ ساختار کارت حافظه ۱۳
شکل ۲-۴   قسمتهای مختلف محل تماس کارت هوشمند با کارت خوان ۱۶
شکل ۲-۵   کارت غیر تماسی ۱۷
شکل ۲-۶ کارت هوشمند ترکیبی ۱۸
شکل ۲-۷  کارت خوان ۱۹
شکل ۳-۱ ساختار کارت هوشمند پروسسوری  ۲۲
شکل ۳-۲ ارتباط ماژول ها در کارت هوشمند با واسطه تماسی ۲۳
شکل ۴-۱  محیط اجرایی جاوا کارت ۳۷
شکل ۴-۲              کاربرد فایل export 61
شکل ۴-۳             verifying a cap file  ۶۳
شکل ۴-۴            verifying an export file 64
شکل ۴-۵            verifying binary with export file 65
شکل ۴-۶            اجزای Installer   ۷۴
شکل ۴-۷           Installer APDU transmission sequence 77
فهرست جدولها
جدول ‏۳‑۱:     card prices  ۳۱
جدول ۳-۲                card reader prices 34
جدول ۴-۱               فایل های Ant  ۴۰
جدول ۴-۲              ساختار دایرکتوری و برنامه های نمونه ۴۱
جدول ۴-۳             گزینه های ساخت sample 44
جدول ۴-۴             گزینه های ابزار Java Card WDE 55
جدول ۴-۵             آرگومان های خط دستور مبدل۵۷
جدول ۴-۶             گزینه های خط دستور مبدل ۵۷
جدول ۴-۷             گزینه های خط دستور exp2text 61
جدول ۴-۸             آرگومان های دستور verifycap 63
جدول ۴-۹             آرگومان دستور verifyexp 64
جدول ۴-۱۰           گزینه‌های خط دستور برای ابزار بازبینی off – card 66
جدول ۴-۱۱           گزینه‌های خط دستور capgen 67
جدول ۴-۱۲           مکان و نام cref 68
جدول ۴-۱۳           گزینه‌های دستورات خطی محیط اجرا ۶۹
جدول ۴-۱۴          گزینه های دستور scriptgen 75
جدول ۴-۱۵           ۷۵
جدول ۴-۱۶          پیغام های خطای Installer 77
جدول ۴-۱۷          ۸۵
جدول ۴-۱۸          ۸۶
جدول ۴-۱۹          جواب های Installer به ترمینال ۸۷
جدول ۴-۲۰          دستورات مورد استفاده برای apdutool 90
جدول ۴-۲۱          دستورات فایل script  ۹۳
جدول ۴-۲۲
فصل اول:
مقدمه
۱-۱) پیش گفتار
کارت هاى هوشمند، یکى از جدیدترین پدیده هاى تکنولوژیکى هستند که در حدود ۲۰ سال است که وارد عرصه زندگی بشری شده است و در آینده اى نزدیک تاثیرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد.
اولین هدف  استفاده از کارت های هوشمند مربوط به کارت تلفن بود و با توجه به پیشرفت در این زمینه و کاهش قیمت در ساخت این کارت ها استفاده از انها در زمینه های دیگر هم مرسوم شد.
در سال ۱۹۹۶ چند شرکت از جمله ماکروسافت تشکیل یک گروه دادند تا کارت های هوشمند را با کامپیوترهای شخصی منسجم کنند.تمرکز عمده این گروه بر روی تولید یکسری کارت هوشمند و همچنین استاندارد هایی برایPC intrerface   به منظور استفاده از کارت های هوشمند و تولید کنندگان نرم افزار بود. هم اکنون چند نمونه از مدل های اولیه ان در بازار موجود است.
در حال حاضر حدود دویست میلیون نفر در سراسر جهان از این نوع کارت ها استفاده مى کنند، ولى با این حال هنوز عمومیت نیافته اند و تحلیلگران در مورد کارت هاى هوشمند بیش از حال به آینده چشم دوخته اند. پیش بینی می شود به دلیل قابلیت حمل و قابلیت اطمینان بالای این کارت ها زندگی اینده بشر بطور گسترده وابسته به این تکنولوژی شود.
کارت هوشمند یک کارت معمولی مانند کارت تلفن راه دور ویا کارت عابر بانک می باشد که البته با تفاوتهایی است : در کارتهای هوشمند تراشه سخت افزاری وجود دارد که برخی از اطلاعات در آن درج می شود ، تفاوت عمده کارتهای هوشمند با کارتهای الکترونیکی در امکان ذخیره اطلاعات  خوانی اطلاعات و تغییر در اطلاعات کارت هوشمند است که کارتهای معمولی این امکان را ندارد ……….

فرمت : WORD | صفحات:۱۰۵

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است