دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك

سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك
فهرست مطالب
پيشگفتار: 8
فصل اول- خصوصيات سلنيوم 9
مقدمه: 10
خصوصيات فيزيكي و شيميايي: سلينوم 11
جدول 3: انرژي يونش سلنيوم 13
جدول 4: آرايش اتمي‌و عدد اكسيداسيون سلنيوم 13
جدول 5: خصوصيات ظاهري سلنيوم 14
جدول 6: واكنشهاي سلنيوم با مواد ديگر 14
جدول 7: اشكال سلنيوم 15
جدول 10: ايزوتوپهاي عنصر سلنويم 16
خصوصيات و اشكال سلنيوم در طبيعت: 16
حضور و توليد سلنيوم در طبيعت 17
موارد استفاده سلنيوم در صنايع 20
فصل دوم  تاثيرات و خطرات سلنيوم 22
تاثيرات سلنيوم جانداران 23
نقش سلنيوم در بدن انسان و بررسي نياز روزانه به آن 23
نقش فيزيولوژيكي سلنيوم 24
جدول 12: مقدار مصرف مجاز روزانه سلنيوم براي افراد با توجه به گروه سني آنها 25
خطرات مصرف بيش از حد سلنيوم 27
نمودار 1: نمودار مقايسه افراد مصرف كننده رژيم سلنيومي‌و افراد معمولي در جامعه 29
خطرات مصرف زياد سلنيوم براي سلامتي 31
جدول 16: مقايسه ميزان غلظت سلنيوم در بافتهاي گياهي 33
خطرات كمبود سلنيوم در بدن 39
روش اول: تزريق سلنيوم 43
روش دوم: د ادن سلنيوم خوراكي 43
نمونه هايي از خواراكيهاي حاوي سلنيوم زياد 45
فصل سوم- آلودگي سلنيوم و نحوه از بين بردن آن 47
نمونه هايي از خاكهاي حاوي سلنيوم زياد 48
غلظت سلنيوم در خاك 48
شكل 1- نقشه خاكهاي سلنيومي‌آمريكا وكانادا 50
جدول 21- مقدار سلنيوم در خاك و ارتباط آن با مواد مادري خاك 53
آلودگي سلنيوم در خاك 54
نحوه از بين بردن آلودگي به روش گياه پالايي 56
معرفي برخي از گونه ها و گياهان مفيد در phytoremediation 60
بررسي و نتايج آزمايشهاي مربوط به Phytoremediation 64
وارد شدن علم بيوتكنولوژي در phytoremediation 67
نتايج و بحث 69
منابع و ماخذ 71
 پيشگفتار:
در اين پروژه بر حسب نياز به تحقيق و مطالعه اين موضوع بنا به پيشنهاد و راهنمايي استاد محترم جناب آقاي دكتر فتوت در ابتدا با بيان مقدمه اي كوتاه در مورد تاريخچه سلنيوم به بررسي خصوصيات فيزيكي و شيميايي و نيز اشكال سلنيوم در طبيعت براي آشنايي بيشتر پرداخته شده است. و پس از آن موارد مصرف اين عنصر در صنايع مطرح گرديده و با دادن يك ديد كلي راجع به ماهيت سلنيوم به بررسي تاثيرات آن بر جانداران از جهت خطرات مصرف زياد و نيز مصرف كم آن پرداخته شده  است و نهايتا به بررسي دقيق نقش سلنيوم در بدن انسان و نياز روزانه به آن با توجه به سن و شرايط محيطي پرداخته شده در ادامه نيز به روشهاي جبران كمبود سلنيوم در دام و همچنين از نمونه خوراكيهاي حاوي سلنيوم زياد ياد گرديده است در قسمت دوم اين پروژه به بررسي خاكهاي حاوي سلنيوم پرداخته شده و نيز بر آلودگي خاك توسط اين عنصر تكيه گرديده است و در آخر به روش گياه پالايي به عنوان راهي براي از بين بردن اين آلودگي از محيط نگاه شده است و در اين بين به معرفي برخي از گونه هاي گياهي موثر در اين روش و همچنين بررسي نتايج آزمايشهاي مربوط به مفيد بودن گياه پالايي براي از بين بردن آلودگي سلنيوم از محيط آورده شده است. و در انتها به عنوان راهبردي مفيد نتايج و اثرات ورود علم بيوتكنولوژي و مهندس ژنتيك و اصلاح نباتات را در گياه پالايي معرفي
گرديده است.
اميد به اينكه اين مكتوب ناچيز آغازي براي ادامه راه مطالعه و تحقيق در اين موضوع براي ديگر عزيزان باشد.
 فصل اول- خصوصيات سلنيوم
 مقدمه:
اولين اطلاعات ثبت شده در اين مورد توسط ماركو پولو در سال 1295   ميلادي بوده است كه در مناطق غربي چين ونزديك تبت و مغولستان حيواناتش بعد از چراي گياهان آن منطقه شروع به تلو خوردن مي‌نمودند كه امروزه مي‌دانيم ناشي سميت حاد سلنيومي‌بوده است.
براي اولين بار سلنيوم توسط Berzelius كه در سال 1817 يا 1818 رسوبات و لجنهايي كه از اكسيداسيون اكسيد سولفور سنگ مس بدست مي‌آمد را مورد بررسي قرار داد كشف شد وي متوجه شد كه در بين آن عنصر جديدي وجود دارد اما در آن هنگام آنرا با تلوريم اشتباه گرفتند بعد از گذشت ربع قرن Arnold به گوگرد قرمز توجه كرد و متوجه موادي در رسوبات آن شد و آنرا Sulfurrubeum ناميد. به هر حال تا سال 1950  كسي متوجه وجود سلنيوم نبود فقط مي‌دانستند كه درجدول تناوبي عنصري وجود دارد كه بار گوگرد (s) و عنصر تلوريم (Ti) هم خصوصيات است. و حتي خصوصياتي به طور مشترك با هر يك از آنها دارد يعني هم خصوصيات فلزي و هم غير فلزي را داراست و در حالت سميت،5  برابر خطرناك تر از آرسنيك مي‌باشد؛ در نهايت آنرا سلنيوم ناميدند و بيان نمودند كه اين عنصر در محدوده خيلي كوچكي براي جانواران قابل استفاده مي‌باشد.
در كل سلنيوم از عناصر كم مصرف مي‌باشد كه باعث سلامتي فرد يا گياه يا حيوان مي‌گردد، ولي همانطور كه گفته شد مقدار نياز به سلنيوم خيلي كم است.
سلنيوم اغلب در پروتئن ها موجب ساختن سلنوپروتئن ها مي‌گردد كه براي توليد آنزيمهاي آنتي اكسيدان مهم هستند اين آنتي اكسيدانها به كمك Se-Pt ها در حفظ سلامتي سلولها كه مورد خطر راديكالهاي آزاد اكسيژن مي‌باشند موثرند به صورت خلاصه بايد گفت راديكالهاي آزاد بطور طبيعي در متابوليسم اكسيژن ساخته مي‌شوند كه ممكن است در ايجاد بيمارهاي مزمن مثل سرطان و بيمار قلبي و عروقي و يا حتي در انجام فعاليتهاي منظم غده تيروئيد و سيستم دفاعي بدن نقش داشته باشند.
يكي از راههاي مطمئن جذب سلنيوم خوردن غذاهاي گوشتي وگياهاني است كه در مناطقي با خاكهاي سرشار از سلنيوم مي‌رويند كه در ادامه بطور مفصل راجع به آن بحث خواهد شد. و در نهايت نتجه گيري مي‌گردد كه كمبود يا سميت سلنيوم در بدن انسان تحت تاثير مقدار سلينوم در بدن دامها و حيواناتي است كه انسان از آن تغذيه مي‌كند و آنها هم به نوبه خود متاثر از گياهان منطقه و خاك آن نواحي اند البته در اين ميان عواملي چون اقليم و pH هم موثر خواهند بود.
دانلود پروژه سلنيوم و اصلاح آلودگي آن در خاك
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد