دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سهام

سهام
-1) مقدمه :
امروزه يكي از هدفهاي بلند مدت شركتها ايجاد نقدينگي براي صاحبان شركتها وتضمين آينده اي روشن براي افزايش سرمايه گذاري آنان در شركت مي باشد. به عبارت ديگر بايد حداكثر كردن ثروت صاحبان شركت ( حداكثر كردن ارزش سهام شركت ) يكي از مهمترين هدفهاي شركتها مي باشد. هدفها وسياست ها توسط صاحبان شركتها (سهامداران) و بوسيله مديران منتخب آنان ( هيات مديره ) تعيين مي گردد.
با توجه به گسترش كمي و كيفي نقش اطلاعات مالي وحسابداري در تصميم گيري ها و تخصيص بهينه منابع  چنانچه در بازار تجزيه تحليل مناسبي از اطلاعات به عمل آيد،‌ و اهداف بلند مدت شركتها بدرستي معين شود از يك طرف باعث تخصيص مطلوب منابع واز طرف ديگر منجر به حداكثر شدن ثروت سهامداران ( حداكثر شدن ارزش شركت ) خواهد گرديد.
حداكثر كردن ارزش شركت در بلند مدت به متغيرهاي مالي و عوامل متعددي بستگي دارد. در تحقيق حاضر محقق در صدد است كه برخي از عوامل تاثير گذار بر ارزش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  را طي يك دوره سه ساله مورد بررسي وتجزيه و تحليل قرار دهد.
2-1) تعريف موضوع :
در شركتهاي سهامي سرمايه گذاران در غالب دارندگان سهام يا متقاضيان سهام با انگيزه هاي مختلف نقش اساسي در تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي ايفا مي كنند. واحدها ي اقتصادي هم از جذب سرمايه گذاريها ي پراكنده اهداف متفاوتي را دنبال مي كنند كه درنهايت نقطه بهينه براي هر دو گروه رسيدن به منافع بيشتر و حداكثر نمودن ثروت مي باشد. منافعي كه از اين سرمايه گذاريها نصيب سهامداران مي شوند در غالب سود پرداختي به سهامداران يا افزايش قيمت سهام و يا هر دو تجلي مي كند.
سود پرداختي حاصل از فعاليت يك شركت در طول دوره مالي و تصميمات اتخاذ شده توسط سطوح بالاي مديريت مي باشد و معمولا سهامداران نمي توانند دخالت ويا مشاركت مستقيم در فرآيند ايجاد سود و افزايش سود داشته باشند اما در مورد عوايدي كه از افزايش قيمت سهام نصيب آنها مي شود مي تواند تاثير به مراتب بيشتري داشته باشد.
تعيين ارزش انواع دارائيهاي مالي ( ارزش شركت ) در تصميم گيري سرمايه گذار نقش قابل توجهي دارند. زيرا سرمايه گذار قبل ازخريد انواع اوراق بهادار،‌ علاقه مند است از ارزش آن آگاهي يابد. ارزش يك قلم دارائي اعم از اينكه واقعي يا مالي باشد بستگي به اين دارد كه تا چه حد بتواند خواسته ها ونيازهاي اشخاص را ارضاء كند. از ديدگاه مديران مالي ارزشيابي دارائيهاي مالي اهميت قابل توجهي دارند،‌ زيرا آنان مي خواهند كه هدف به حداكثر رساندن ثروت سهامداران تحقق يابد. مديران در تصميم گيريها اهداف خود را به گونه اي تعيين مي كنند كه موجب افزايش تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد انواع اوراق بهادار شركت گردد.
در تحقيق حاضر درصدد برآمديم تا به منظور بهبود شرايط توسعه فعاليتهاي بازارمالي و اخذ تصميمات متناسب از سوي مديران با در نظر گرفتن انتظارات آتي سهامداران از عواملي كه مي توانند بر ارزش شركت تاثير گذار باشند به سياست هاي وخط مشي هاي تقسيم سود و سطح بدهي بپردازيم و رابطه اين عوامل را با ارزش شركت مورد بررسي قرار دهيم.

دانلود پروژه سهام
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد