دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه سيستم هاي مهاربندي عمودي

دانلود پروژه سيستم هاي مهاربندي عمودي

سيستم هاي مهاربندي عمودي
فهرست مطالب
فصل اول
پيشگفتار
1-1-پيشگفتار
فصل دوم
رفتار سازه ها تحت بار زلزله
2-1-فلسفه طراحي سازه هاي مقاوم تحت بار زلزله ]13[و]9[
2-2-رفتار مناسب سازه تحت بارگذاري متناوب
2-3-ضريب رفتار سازه ها
فصل سوم
ملاحظات طراحي سازه ها
3-1-مقدمه
3-2-اهميت سيستم سازه اي
3-3-عوامل موثر در مقاومت سازه
3-4-بارگذاري
فصل چهارم
سيستم هاي سازه اي
4-1-مقدمه
4-2-سيستم هاي سازه اي مختلف
4-3-قاب خمشي صلب (MRF)
4-4-قابهاي مهاربندي شده
4-5-قاب مهاربندي شده با قاب صلب
4-6-قاب با خرپاي كمربندي و مياني
4-7-قابهاي لوله اي
4-8-قاب با سيستم خرپاي يك در ميان (Staggered truss)
4-9-سازه هاي معلق
4-10-سازه هاي پيوندي
4-11-پروژه هاي عملي
4-12-مقايسه اجمالي سيستم هاي سازه اي
فصل پنجم
قاب هاي خمشي صلب(MRF)
5-1-كليات
5-2-رفتار قاب صلب
5-3-مقاومت افزون در قابهاي خمشي
5-4-نتيجه گيري
فصل ششم
قابهاي مهاربندي شده
6-1-قابهاي مهاربندي شده هم مركز(CBF)
6-2-قابهاي مهاربندي شده خارج از مركز (EBF)
6-3-مقايسه رفتار سازه هاي مهاربندي شده هم مركز با خارج از مركز
6-4-تاثير آرايش مهاربندي ها در رفتار سازه
6-5-تيرپيوند خمشي در قاب هاي EBF
6-6-بادبندهاي زانويي
فصل هفتم
قاب با سيستم خرپاي كمربندي ومياني
7-1-كليات
7-2-فرضيات در نظر گرفته شده در تحليل
7-3-تعيين موقعيت بهينه براي يك خرپاي كمربندي
7-4-تعيين موقعيت بهينه براي دو خرپاي كمربندي
7-5-محل خرپاي كمربندي براي سازه 30 طبقه
7-5-1-بررسي نتايج تحليل
7-6-نتيجه گيري
7-7-نكات پاياني
فصل هشتم
قابهاي لوله اي
8-1-كليات
8-2-بررسي لنگر برشي در قاب لوله اي
8-3-بررسي رفتار سيستم سازه اي لوله در لوله
8-4-بررسي سيستمهاي مختلف لوله اي تحت بارهاي گرانشي وجانبي
8-5-مقايسه كارايي سيستم سازه اي لوله اي، لوله در لوله وقاب خمشي
8-6-بررسي رفتار سيستم تركيبي قاب لوله اي،هسته مركزي وكمربند خرپايي
8-7-رفتار سازه لوله اي مهاربندي شده
8-8-سازه هاي با كارايي بالا
فصل نهم
انتخاب سيستم سازه اي
9-1-مقدمه
9-2-سيستمهاي مهاربندي متقاطع
9-3-سيستمهاي لوله اي با ستونهاي نزديك و تيرهاي عميق
9-4-سيستم هاي غيرلوله اي
منابع……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 200

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه سيستم هاي مهاربندي عمودي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد