هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست
دانلود پروژه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

دانلود پروژه سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست

سیستم گردش محصولات چاپی به روش افست
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول
روش چاپ ۴
پیش از چاپ ۵
فتولیتوگرافی ۶
پردزاش،‌ تفکیک و تهیه فیلم الکترونیکی ۱۱
پردازش، تفکیک و تهیه فیلم فتومکانیکی ۱۶
چاپ، روش چاپ افست ۱۸
انواع ماشین افست ۲۰
پس از چاپ ۲۴
صحافی ماشینی ۲۵
صحافی سنتی ۳۴
فصل دوم
تقسیم‌بندی محصولات چاپی به روش افست ۳۸
فرم‌های تجاری ۳۹
بروشور و پوستر ۳۹
کتاب ۴۱
دفاتر و دفترچه ۴۶
سربرگ و پاکت ۴۷
سررسید و تقویم ۵۰
جعبه و بسته‌بندی ۵۰
 فصل سوم
مواد اولیه مصرفی و گردش مواد و محصولات چاپی ۵۴
کاغذ ۵۵
ویژگی‌های چند نوع کاغذ پر مصرف ۵۸
اندازه و محاسبات کاغذ ۶۴
محاسبه حجم و وزن کاغذ ۷۸
مرکب ۸۶
خواص فیزیکی مرکب ۸۶
سیالیت ۸۷
چسبندگی ۹۲
رابطه فیزیکی آب منبع افست با مرکب چاپ ۹۷
مواد مصرفی در صحافی ۹۸
چسب ۹۸
طبقه‌بندی چسب‌ها ۹۹
چسب‌های گرما سخت ۱۰۰
چسب‌های گرما نرم ۱۰۱
چسب‌های گرما ذوب و واکس‌ها ۱۰۶
مفتول ۱۰۹
نخ ۱۰۹
گردش مواد و محصولات چاپی ۱۰۹
مقدمه:
ارتباط یکی از مهم‌ترین نیازهای بشر می‌باشد. انسان از طریق ارتباط با دیگران به قابلیت و نوآوری در زمینه‌های گوناگون دست می‌یابد و زندگی اجتماعی خود را شکل می‌دهد. که در این تبادل از یک سو اندیشه‌های او را پربارتر می‌کند واز سوی دیگر تجربیات و دانش او به سایرین منتقل می‌گردد.
برای جاودانه ماندن خاطرات خود را با علایم و نشانه‌ها ثبت کرد که بتدریج با تبدیل و تکمیل این علایم خط اختراع شد. این اختراع تغییرات زیادی را در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد و به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشر ثبت شد و از ارتباط مستقیم و رودررو بی‌نیاز گردید. دست نوشته‌های اولیه بر روی سنگ، چوپ و چرم انجام می‌شد. با افزایش جمعیت و توسعه علوم دست نوشته‌های کارآیی خود را از دست دادند وا نسان درصدد یافتن راهی برآمد که اطلاعات را سریعتر در دسترس همگان قرار دهد. نخستین کوشش انسان در  این راه حکاکی کلمات روی لوحه گلی بود. کوشش بعدی در راه چاپ، حک کلمات روی قطعات چوب و سفال بود که بی‌شک تمدنهای باستانی مشرق زمین تلاش عظیمی در راه تکثیر به کار بستند و تجریبات اندوختند.
پیدایش فنون جدید چاپ در اروپا همزمان با رنسانس اقتصادی و فرهنگی بود. ابتدا چاپ از طریق صفحات حکاکی شده انجام پذیرفت و سرانجام به دلیل مسائل و مشکلاتی که وجود داشت حروف متحرک گوتنبرگ اختراع شد با پیشرفت در دانش و علوم و فنون با تکمیل روش‌های چاپ، چاپ افست که بر پایه روش چاپ لیتو بود کامل گردید و در سال ۱۹۰۴ میلادی ابداع گردید که تا بحال در حال ابداع و کامل شدن تکنیک‌های مختلف در روش چاپ افست می‌باشد.
چاپ به روش افست برای چاپ انواع محصولات تجاری و فرهنگی کاربر دارد (شامل: اوراق، برگ‌های تجاری، کاتالوگ، پوستر، جعبه و بسته‌بندی- کتاب و انواع مجله و روزنامه)
روش چاپ افست وابسته به ملزومات دیگری است که بدون آن قادر به فعالیت نیست به عبارتی با هم لازم و ملزم می‌باشند ملزوماتی از قبیل: کاغذ، مرکب و سایر مواد مصرفی که با توضیح و ارتباط آنها با یکدیگر سعی به ارائه مختصات فنی درهر بخش به اختصار، هماهنگی مابین آنها روشن گردد.
برای تهیه این تحقیق از منابع مختلفی استفاده شده که در آخر این فصل پایان‌نامه آمده است. این تحقیق جمع‌آوری از مطالب کتب و مقالاتی بوده که حاصل تجربیات و فعالیت از گذشته تا حال تمامی افرادی است که برای تجلی این صنعت زحمت و کوشش فراوان کرده‌اند. امید است در این راه توفیقی حاصل شده باشد.
 فصل اول
 روش چاپ
  در ابتدا لازم است قبل از وارد شدن به جریان گردش کار محصولات چاپی به روش افست توضیحاتی در مورد روش چاپ داده شود. چاپ و جریان به سه بخش عمده تقسیم می‌گردد.
۱-بیش از چاپ Prepress2-چاپ PREE  ۳- پس از چاپ Post press
۱- پیش از چاپ Pre pess
عملیات پیش از چاپ شامل مرحله‌ای می‌شود که از طرح اولیه شامل متن و عکس طی روش‌های مورد استفاده طرح اولیه در قالب فرم آم
  اده جهت چاپ به وجود می‌آید.
اورژینال (متن عکس)   فرم      فیلم زینک
 طرح اولیه باید بعد از انجام مراحل مختلف در طی عملیات پیش از چاپ به فرم تبدیل و آماده
چاپ گردد.  این مراحل شامل چندین مرحله کاری به روی طرح اولیه و تهیه فرم نهایی جهت انتقال بر روی پلیت یا زینک می‌باشد که این مراحل به نام فتولیتوگرافی نامیده می‌شود.
۱-۱-فتولیتوگرافی
طرح اولیه در قسمت ۱-تصویر یا عکس ۲-متن می‌شود که در جریان کار لیتوگرافی با هم تلفیق شده و به صورت یک فرم واحد حاوی متن و تصویر می‌باشد.
همانطور که در نمودار دیده می‌شود طرح اولیه با دو شاخه یعنی متن و عکس تقسیم می‌گردد که هر کدام مراحل آماده سازی مختلفی را شامل می‌شوند.
۲-۱-متن
متن بعد از جمع آوری و آماده سازی اولیه برای گزارش به صورت دستی یا الکترونیکی ارسال می‌گردد. آماده سازی به صورت دستی که حروف چینی نامیده می‌شود توسط حروفچین انجام می‌شود حروفچین متن را با تناسب و اندازه و نوع مناسب چیده ودر فرم اصلی با توجه به فضای موجود (جای تصویر) در صفحه اصلی فرم بندی می‌نماید.
۱-۲-۱- حروف‌چین با استفاده از حروف متحرک
در حروف چینی استفاده از حروف متحرک از لحاظ مدت زمان چینش و تنظیم متن وقت زیادی را به خود اشغال می‌نماید که امکان تهیه متن به صورت فوری قابل اجرا نخواهد بود.
بعد از حروف چینی، غلط گیری و تصحیح متن که در فرم یا صفحه تخصیص یافته انجام می گیرد.
حروف چینی دستی در تهیه متون ساده در سیستم چاپ مستقیم بیشترین کاربرد را دارد که با پیشرفت در حروف چینی و تایپ الکترونیکی توسط کامپیور محدود گردیده است.
۲-۲-۱- حروف چینی با استفاده از دستگاه
حروف چینی توسط ماشین‌های حروف چین روش دیگر برای تهیه متن می‌باشد. حروف چینی به روش عکاسی با فتوکیپو زسیون یکی از روش‌های مورد استفاده در حروف چینی ماشینی می‌باشد در ماشین‌های حروف چینی فیلمی، قطعه فیلم یا کاغذ حساسی دارند که حروف به روی آن چیده می‌شود. این فیلم یا کاغذ را می‌توان پس از ظهور بر روی زینک منتقل کرد .
در حروف چینی با روش عکاسی فرد حروفچین کارهای خود را روی قطعات فیلم ارائه می‌دهد و به جای کار بر روی سطح صفحه‌بندی، به روی میز مونتاژ کار خود را به انجام می‌رساند تولید نهایی ماشین حروف چیزی از جنس کاغذ یا فیلم حساسی است که پس از پایان کار حروف چین می‌بایست ظاهر گردد.
این عمل با تکنیک‌های استاندارد  تاریکخانه یا به صورت اتوماتیک و یا روش‌هایی که با توجه به نوع دستگاه در اتاق روشن امکانپذیر است انجام می‌گردد. پس از ظاهر نمودن فیلم کاغذ یا کاغذ حساس مطالب بار دیگر خوانده می‌شود و در صورت صحیح بودن آن صفحه بندی می‌گردد.
تایپ و حروفچینی امروزه توسط کامپیوتر و با وجود برنامه‌های نرم افزاری گوناگون در خصوص تایپ، ویرایش و صفحه بندی کاری ساده و پرسرعت می‌باشد که از زمان حجم کار کاسته و دقت  وتنوع زیادی دارد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است