نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی
دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

دانلود پروژه سیاه‌ خروس قفقازی

سیاه‌ خروس قفقازی

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲- پیشینه مطالعاتی ۲
۱-۲-۱- پیشینه مطالعاتی در قفقاز ۲
۱-۲-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران ۳
۱-۳- پراکنش ۴
۱-۳-۱- پراکنش جهانی ۴
۱-۳-۲- پراکنش در ترکیه ۵
۱-۳-۳- پراکنش در جمهوری آذربایجان ۶
۱-۳-۴-  پراکنش در ایران ۶
فصل دوم: مطالعات کتابخانه ای
۲-۱- معرفی منطقه حفاظت شده ارسباران ۹
۲-۱-۱- وسعت و حدود جغرافیایی ۹
۲-۱-۱-۱- حدود چهارگانه جغرافیایی ۹
۲-۱ـ۱ـ۲ـ تقسیمات سیاسی ـ اداری ۱۱
۲-۱-۲-  گونه‌های شاخص گیاهی ۱۱
۲-۱-۳- خصوصیات فیزیکی منطقه ۱۲
۲-۱-۴- گونه‌های شاخص جانوری ۱۳
۲-۲- معرفی گونه ۱۴
۲-۲-۱- مشخصات ظاهری ۱۶
۲-۲-۱-۱- مقایسه مشخصات ظاهری سیاه خروس قفقازی و اروپائی ۱۷
۲-۲- ۲- مشخصات زیستگاه گونه ۱۸
۲-۲-۲-۱-  مقایسه زیستگاههای قفقاز با زیستگاه کلن ۱۹
فصل سوم: عملیات میدانی
۳-۱- تجهیزات مورد نیاز ۲۲
۳-۱-۱- تجهیزات اقامتی ۲۲
۳-۱-۲- تجهیزات مطالعاتی ۲۲
۳-۲- مراجعه به روستاهای منطقه و مصاحبه با افراد ۲۳
۳-۳- انواع لکهای شناسایی شده ۲۵
۳-۳-۱-  لک های شناسائی شده در داخل منطقه امن کلن (از شرق به غرب) ۲۵
۳-۳-۲-  لک‌های شناسائی شده در خارج از محدوده امن و داخل منطقه حفاظت شده ۲۵
۳-۳-۳- مناطق لک شناسائی شده در خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران ۲۵
۳-۴- عملیات میدانی در منطقه امن کلن و مشاهده رفتار پرنده ۲۷
۳-۴-۱- تغذیه ۲۸
۳-۴-۲- استراحت شبانه ۲۹
۳-۴-۳- صدا ۳۰
۳-۴-۴- الگوهای اجتماعی ۳۰
۳-۴-۵- نظام تجمع (Lekking) و تشکیل لک ۳۱
۳-۴-۵-۱- ویژگی و کارکرد قلمرو ۳۲
۳-۴-۵-۲- رفتارشناسی تجمع و نمایش (Lekking behaviour) 33
۳-۴-۵-۳-  جلب جفت ۳۴
۳-۴-۵-۴- پرش ۳۵
۳-۴-۵-۵-  رویاروئی نرها ۳۷
۳-۴-۵-۶- جفتگیری ۳۹
۳-۴-۵-۷- زادآوری ۳۹
۳-۵- تخمین جمعیت ۴۰
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی نوسانات جمعیت در فصول مختلف سال ۴۳
۴-۲- عوامل تهدید کننده زیستگاه و گونه ۴۳
۴-۲-۱- چرای دام ۴۳
۴-۲-۲- جنگل تراشی ۴۴
۴-۲-۳- علف چینی ۴۴
۴-۲-۴- تغییر کاربری اراضی ۴۵
۴-۲-۵- شکار ۴۵
۴-۲-۶- سقوط بهمن ۴۶
۴-۲-۷- احداث جاده‌های روستائی وعشایری ۴۶
۴-۳- جمع بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج ۴۶
۴-۴- پیشنهادات و راهکارهای مدیریتی و حفاظتی ۴۷
۴-۴-۱- مدیریت در محدوده امن کلن ۴۸
۴-۴-۲- مدیریت زیستگاههای خارج از منطقه امن و واقع در محدوده حفاظت شده ۴۸
۴-۴-۳- مدیریت در زیستگاههای واقع در مناطق آزاد ۴۸
۴-۴-۴- انجام اقدامات زیربنائی در درازمدت ۴۹
پیوست ۵۰
فهرست منابع و ماخذ ۵۲
فرم ثبت اطلاعات در برآورد شمارش لکها.۵۳
۱-۱ مقدمه
تا دهه ۱۹۵۰ چنین تصور می‌شد که سیاه خروس قفقازی تنها در کوهستانهای قفقاز و شمال شرقی ترکیه یافت می‌شود.ولی در دهه ۱۹۶۰ شایعات وجود یک پرنده قابل شکار سیاه رنگ در جنگلهای کوهستانی کلیبر در شمال آذربایجانشرقی قوت گرفت.لذا برای اولین بار در تیر ماه سال ۱۳۵۰ آقای سیفعلی شهسواری نیا مدیر کل وقت محیط زیست آذربایجانشرقی موفق به دیدن سیاه خروس گردیده و طی گزارش هیجان انگیزی وجود این پرنده را در دره کلن دوغرون مورد تائید قرار داد.
در حال حاضر سیاه خروس در حوزه های آبخیز رودخانه های ایگلنه چای  و مردانقم چای در داخل و خارج از منطقه حفاظت شده ارسباران پراکنش دارد؛ و این در حالیست که علیرغم حفاظت پرنده در محدوده حفاظت شده ارسباران، این گونه منحصر به فرد در خارج از منطقه حفاظت شده بدون پوشش حفاظتی به همراه معضلات مختلفی همچون تعلیف خارج از ظرفیت مراتع و حتی تعلیف جنگلها، شکار و غیره با آینده ای نا مطمئن به حیات خود ادامه می‌دهد.
بدون شک حفاظت و مدیریت زیستگاههای پرنده با توجه به روند سریع تخریب محیط زیست الزامی بوده و انجام آن بدون همکاری و همیاری مؤثر ساکنین این مناطق امکان پذیر نمی‌باشد.امید است که این مطالعه مقدمه ای باشد برای حفاظت بهینه از زیستگاههای این پرنده کمیاب.
در این تحقیق سعی شده است که پس از آشنائی با پراکنش پرنده،خصوصیات زیستگاهی، عادات و رفتار، روش مطالعه و عملیت میدانی و نیز الگویی جهت برآورد جمعیت گونه ارائه شود.
۱-۲- پیشینه مطالعاتی
۱-۲-۱- پیشینه مطالعاتی در قفقاز:
قدیمی‌ترین مطالعات مربوط به سیاه خروس توسط Lorenz در سال ۱۸۸۷ و Noska در سال ۱۸۹۵ انجام یافته است. ولی  Averin از سال ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۸ پرنده را بطور دقیق مورد مطالعه قرار داده و زیستگاههای سیاه خروس را بطور کلی در سرتاسر مناطق میشکنسکی تا قفقاز علیا و سفلی بررسی نموده است. این مطالعات شامل پراکنش، مشخصات زیستگاه، زیست‌جای، جمعیت، اتولوژی، زادآوری، تغذیه و زمستان‌گذرانی پرنده می‌باشد.
Densentive و Gladikov در سال ۱۹۵۲ در مورد ساختمان اجتماعی و رفتار پرنده، مقاله ارائه نموده‌اند. در سال ۱۹۷۱ آ.ای.خان محمداف در کتاب ماکیان (ترجمه احمد حاجی زاده لیل آبادی) بخشی از کتاب را به سیاه خروس قفقازی اختصاص داده است؛ که شامل پراکنش پرنده در جمهوری آذربایجان و بیولوژی پرنده می‌باشد. این مطالعه بخاطر نزدیک بودن زیستگاههای دو سوی ارس از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار می‌باشد.آخرین مقاله‌ای که بدست آمد، مربوط به مطالعات دو نفر از پرنده شناسان روسی بنامهای potapov و pablova بود که در سال ۱۹۷۷ ارائه نموده‌اند که بیشتر شامل مشخصات زیستگاه رفتار پرنده، تغذیه و سازمان اجتماعی آن می‌باشد.
۱-۲-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران:
قدیمی‌ترین گزارش مشاهده سیاه خروس در اواخر سال ۱۳۴۹ توسط آقای امان‌الله خاذن – بخشدار وقت کلیبر- می‌باشد.ایشان طی نامه‌ای وجود پرنده بزرگ سیاهی را در مناطق کوهستانی کلیبر به استانداری اعلام می‌نمایند. در تیرماه سال ۱۳۵۰ آقای سیفعلی شهسواری‌نیا – مدیرکل وقت محیط زیست آ.شرقی – از منطقه بازدید کرد و موفق به دیدن چند قطعه سیاه خروس گردید. سپس کارشناسان مختلفی چون D.A.Scatt در آذرماه سال ۱۳۵۰، قهرمانی در سال ۱۳۵۰، جمشید منصوری در سال ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ از منطقه بازدید و به‌طور کلی دکتر اسکات، جمعیت سیاه خروس موجود در منطقه حفاظت شده ارسباران را بین ۲۵۰-۲۰۰ قطعه برآورد می‌نماید.
F.B.Argyle – مشاور پرنده‌ شناسی سازمان – در ۲۹/۰۱/۱۳۵۶ در راس تیم اعزامی از سازمان مرکزی از دره کلن و دوغرون و محدوده روستاهای خریل، مزگر، بالان و بهروز بازدید نموده که نتیجه آن گزارشی از مناطق مورد بازدید می‌باشد که شامل شناسائی زیستگاههای مورد بازدید و زیست‌جای پرنده می‌باشد.
جامع‌ترین مطالعه انجام یافته توسط تیم اعزامی از سازمان مرکزی در تاریخ مهرماه ۱۳۶۲ تحت عنوان ” پروژه تعیین ضوابط احیا نسل سیاه خروس ” از طرح تحقیقات حیات‌وحش کشور می‌باشد که بخش اول آن شامل گزارش بررسی ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی زیستگاه سیاه‌خروس می‌باشد که توسط هنریک مجنونیان و جمشید منصوری از سازمان مرکزی و بهرام زهراد از دانشگاه شهید بهشتی، تهیه شده است.این بخش شامل درجه اهمیت گونه‌ای، خصوصیات فیزیکی منطقه، ترکیب و ساختمان پوشش گیاهی است.
آخرین مطالعه تحت عنوان ” بررسی وضعیت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری”  توسط حمید امیربهبودی از طریق مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- تبریز در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته است. این مطالعه شامل رده بندی، مشخصات زیستی و اکولوژیکی، پراکنش و مشخصات زیستگاهی، عوامل موثر در کاهش جمعیت، شناسائی زیستگاههای خارج از محدوده حفاظت شده ارسباران و پیشنهادات مدیریت زیستگاه می باشد.
۱-۳- پراکنش
۱-۳-۱- پراکنش جهانی:
جمعیت موجود این پرنده در کوهستانهای آلپ در کمربندی به ارتفاع ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا در قفقاز و قفقاز سفلی پراکنده می‌باشد.
سیاه خروس را در حوزه پشخا (قفقاز غربی) تا حوزه سامور (داغستان) در تمام اوقات می‌توان مشاهده کرد.پرنده در شیبهای جنوبی مناطق حاشیه قفقاز بزرگ حضور دارد.
تارفنسکی قفقاز جنوبی تا کاختیان یعنی تقسیم المیاه‌ پور و آلازان در قفقاز سفلی، از کوههای گوریسکی تا مناطق قره‌ باغ و بطور کلی در سرتاسر مناطق میشکنسکی تا قفقاز علیا و سفلی وجود دارد.
سیاه خروس قفقازی در کشورهای ذیل، در زیستگاههای ازهم‌ گسیخته‌ای به وسعت ۱۲۲۰۰ کیلومتر مربع و به تعداد ۶۸۰۰۰ تا ۸۴۳۰۰ قطعه، به شرح زیر حضور دارد:
الف- ارمنستان در ۶۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۳۰۰ تا ۵۰۰ قطعه
ب- گرجستان در ۶۰۰۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۴۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ قطعه
پ- روسیه در ۴۰۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ قطعه
ت- ترکیه در ۶۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ قطعه
ث- جمهوری آذربایجان در ۷۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه
ج- ایران در ۳۰۰ کیلومترمربع، به تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ قطعه
در حقیقت زیستگاههای سیاه‌خروس کشور ۴/۲% از زیستگاههای جهانی پرنده و جمعیت موجود در کشور، شامل حداکثر ۳۵/۰% از جمعیت جهانی پرنده می‌گردد.
مناطق پراکنش سیاه خروس قفقازی در جهان
۱-۳-۲- پراکنش در ترکیه:
از کشور ترکیه یک گزارش در قسمت محدودی از مناطق ساحلی دریای سیاه توسط (USSR) (ost) در درست می‌باشد. گزارش دیگر مربوط به (Novanov 1951) می‌باشد که سیاه خروس را در نواحی آژدارا و لاسین گزارش می‌نماید. همچنین Ardahan tarim il mudurlugu اشاره می‌کند که dag horuzu (خروس کوهی یا همان سیاه خروس) در منطقه Kuzeydog مشاهده شده‌است.با این حال طی مراجعه جناب آقای مهندس محمدرضا مسعود – کارشناس حیات وحش اداره کل محیط زیست استان آ.شرقی- به دانشکده علوم پایه دانشگاه غازی آنکارا در تابستان ۱۳۷۷ و صحبت با اساتید مربوطه، مدرکی دال بر وجود سیاه خروس در ترکیه پیدا نکرده‌اند. مضافا اینکه آقای دکتر ناظرعدل در تیرماه سال ۱۳۸۰، ضمن سفر به ترکیه طی مذاکره‌ای که با اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه آنکارا داشتند، فرمودند که سیاه خروس را در ترکیه نمی‌شناسند. در هر حال سیاه خروس در چک لیست پرندگان ترکیه وجود ندارد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است