دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شرح سیستم ماشین های پژو پرشیا و پیکان

شرح سیستم ماشین های پژو پرشیا و پیکان
فهرست مطالب
سيستم مداري شيشه بالابرهاي درب عقب پژو پرشيا 4
تشريح عملكرد سيستم : 4
سيستم مداري قفل مركزي 5
تشريح عملكرد سيستم : 6
عيب يابي سيستم : 8
سيستم مداري فن GLX 10
تشريح عملكرد سيستم : 11
مراحل كاركرد يونيت فن ها : 12
خاصيت هيسترزيس پاپس ماند : 16
هواگيري سيستم حلقه – بسته گردش آب : 17
ارتباط سيستم كنترل يونيت فن ها با سيستم كولر : 18
سيستم مداري آينه هاي برقي پرشيا 21
سيستم مداري جرقه و پاشش سوخت پژو پرشيا  (Persia) 24
رله دوبل يا Double Relay : 26
سنسور سرعت خودرو 27
سنسور دور موتور 27
استپ موتور 28
سنسور موقعيت دريچه گاز 29
سنسور فشار هواي ورودي 30
سنسور دماي هواي ورودي 31
كويل دوبل 32
چراغ اخطار و دور سنج 32
گرمكن هوزينگ دريچه گاز 33
سنسور دماي آب رادياتور 34
پمپ بنزين برقي 35
كانكتور عيب يابي سيستم 35
ارتباط برق ECU با سنسورها و فرمان – برها : 36
روش كربن گيري سر سيلندر و پيستونها و رينگها و سوپاپها 38
طريقه فيلر گيري سوپاپها 40
طريقه تنظيم كاربراتور 47
طريقه تنظيم كاربراتور هاي اتوماتيك پيكان 48
طريقه ترتيب واير چيني 49
بازديدهاي ماشين در زمانهاي مختلف 51
بازديدهاي هفتگي يا هر 400 كيلومتر 51
بازديد هاي سه ماهه يا هر 4800 كيلومتر 52
بازديد هاي شش ماهه يا هر 9600 كيلومتر 53
بازديد هاي ساليانه 54
اطلاعات كلي موتور هاي اتومبيل پيكان 55
اطلاعات اندازه هاي موتورهاي تخت و غير تخت 57
سوپاپ 66 درجه سوپاپ دود قبلاز مرگ بالا باز مي شود 59
موتورهاي غير تخت معروف به دو لوكس 59
آمپر آب معيوب 66
عيب يابي سيستم ترمز پيكان 68
مشخصات گيربكس پيكان 71
تنظيمات 72
 سيستم مداري شيشه بالابرهاي درب عقب پژو پرشيا
ليست قطعات :
1- باطري BB00
2- جعبه تقسيم كالسكه اي BB10
3-سوئيچ زير فرمان CA00
4- جعبه فيوز BF00
5- رله محافظتي شيشه بالابر 6126
6- كليد شيشه بالابر درب عقب سمت راننده در قسمت جلو 6110
7- كليد شيشه بالابر درب عقب سمت شاگرد در قسمت جلو 6115
8- كليد شيشه بالابر درب عقب سمت راننده در قسمت عقب 6100
9- كليد شيشه بالابر درب عقب سمت شاگرد در قسمت عقب 6105
10- كليد قفل شيشه بالابرهاي عقب 6120
11- موتور شيشه بالابر درب عقب سمت راننده 6130
12- موتور شيشه بالابر درب عقب سمت شاگرد 6135
تشريح عملكرد سيستم :
اين سيستم دقيقاً همان سيستم شيشه بالابر درب شاگرد در پژو 405 است با باز كردن سوئيچ زير فرمان برق از فيوز F30 رد شده و به پايه 1 رله پنج پايه مشكي رنگ 6126 كه در بالاي پاي راننده قرار دارد ، مي رسد . رله تحريك شده و برق ورودي به پاي شماره 3 رله از پايه شماره 5 آن خارج مي شود . خروجي برق آن از يك طرف وارد كليدهاي نصب شده و در قسمت جلو رفته و آنها را آماده به كار مي كند . از سمت ديگر ضمن عبور از كليد قفل شيشه بالابر به كليدهاي مصب شده در قسمت عقب رسيده و آنها نيز آماده به كار مي شوند . كار كردن كليدهاي نصب شده در قسمت عقب منوط به اين شرط است كه كليد قفل شيشه بالابرها توسط راننده فشار نشده باشد . دليل اين امر داشتن كنترل راننده بر روي دخالت سرنشين ها بر روي بالا و پايين آوردن شيشه هاي درب هاي عقب است . نحوه كار كرد ، ارتباط دوگانه دو كليد سمت راست و چپ ، تست كليدها و عيب يابي سيستم عيناً هماني است كه در پژو 405 در مورد شيشه بالابر سمت شاگرد وجود دارد.
سيستم مداري قفل مركزي
ليست قطعات :
1- باطري BB0
2- جعبه تقسيم كالسكه اي BB1
3- جعبه فيوز BF
4- كنترل يونيت قفل مركزي 6235
5- گيرنده يا چشمي سقفي 6230
6- محرك و سويئچ سمت راننده   6240
7- محرك و سوئيچ سمت شاگرد 6245
8- محرك درب عقب راست 6250
9- محرك درب عقب چپ 6255
10- محرك درب صندوق عقب 6260
11- محرك درب باك بنزين 6265
تشريح عملكرد سيستم :
اين سيستم از سه بخش : فرستنده ،كنترل ، كنترل يونيت و محرك ها تشكيل شده است .
بخش اول اين سيستم شامل دو قسمت فرستنده وگيرنده مي باشد . فرستنده اين قسمت كه ريموت كنترل ناميده مي شود در داخل سوئيچ درب قرار دارد و به هماره راننده است . اين سوئيچ ار دوقسمت : واحد الكترونيكي و خود سوئيچ فلزي تشكيل شده كه باز كردن پيچ روي آن از يكديگر جدا مي شوند و قابل تفكيك هستند . واحد الكترونيكي آن داراي دو ديود ، يكي به عنوان نشان دهنده فشرده شدن كليد (قرمز رنگ ) و ديگري ديود مادون قرمز فرستنده (بنفش رنگ ) است كه نور آن فقط در لحظه اول و به صورت خيلي كم رنگ قابل ديدن است . با فشردن كليد ريموت كنترل ، ديود نوري نشان دهنده ، روشن شده و ديود مادون قرمز نيز كد رمز خاصي را ارسال مي كند . اين كد رمز ارسال شده توسط گيرنده چشمي داخل خودرو دريافت و تشخيص كد داده مي شود . اگر اين كد با كد از پيش گذاشته شده در گيرنده سقفي يكسان باشد گيرنده بر روي پايه هاي 1و2 خود با ايجاد يك نوسان ولتاژي ، دستور باز و بسته شدن درب ها را به كنترل يونيت مي دهد . امااگر كدارسالي از طرف فرستنده با كد گيرنده يكسان نباشد ،گيرنده هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهد. بر همين مبنا اگر فرضاً يكي از اين دو قسمت معيوب شد حتماً هر دو تكه بايد تعويض شوند . در داخل ريموت دو باتري ساعتي 3 ولتي وجود دارد . پايه هاي 7 و 8 گيرنده ، پايه هاي برق و بدنه آن هستند .
گيرنده سقفي پيام دريافت شده از ريموت كنترل را به پايه هاي 6 و 9 كنترل يونيت مي رساند . كنترل يونيت كه در زير سمت راست پايين قاب فرمان داده شده داراي دو پايه خروجي 3 و 4 مي باشد . دستورات كنترل يونيت از اين دو پايه صادر مي شوند. اين دو پايه در حالت عادي توسط دو رله داخلي به بدنه اتصال يافته اند. هنگامي كه ريموت فشرده شد و پيام ازطريق چشمي به كنترل يونيت فرستاد شد اين واحد بلافاصله يكي از پايه هاي 3 و 4 را توسط رله داخلي از بدنه جدا كرده و حدود يك ثانيه به برق وصل مي كند . پس در اين حالت يكي از پايه ها بدنه و ديگري برق دار است .
با نگاهي به محرك ها در واقع شكلي از موتور DC هستند مي توان ديد كه هر شش موتور در حالت موازي با يكديگر به پايه هاي 3 و 4 كنترل يونيت اتصال يافته اند . پس برق و بدنه اين پايه ها مي تواند همزمان كليه موتورها را در يك جهت به كار انداخته و مثلاً تمامي درب ها را ببندد . پس از حدود يك ثانيه كه همه دربها بسته شدند ، پايه برق دار به حالت برگشته و سيستم تا فشرده شدن بعدي ريموت كنترل ، ساكن مي شود . بار ديگر كه ريموت كنترل فشرده شد دوباره پيام از طريق چشمي به كنترل يونيت فرستاده مي شود . اين واحد بلافاصله پايه ديگر از 3 و 4 را توسط رله داخلي از بدنه جدا كرده و حدود يك ثانيه به برق وصل مي كند . پس در اين حالت جاي پايه برق دارد است . اين بار موتورها كه DC بوده و قابليت حركت معكوس را دارند در جهت معكوس چرخيده و درب ها را باز مي كنند و سپس ساكن مي شوند .
اين تسلسل مي تواند ادامه داشته باشد از يك سود ، همين عكس العمل را وقتي سوئيچ درب ها را در قفل مربوطه مي چرخانيم مشاهده مي كنيم . اين امر بدين علت است كه با چرخاندن سوئيچ از سمت راننده و يا شاگرد، پايه بدنه موجود در پايه هاي 3 محرك هاي 6240 و 6245 را به سمت پايه هاي 1و 2 آنها و متعاقب آن به پايه هاي 5و 7و 8 كنترل يونيت ارسال مي كنيم . اين كار دقيقاً همان عكس العمل پيشين را به دنبال خواهد داشت .
 عيب يابي سيستم :
قفل مركز خودرو كلاً كار نمي كند :
در چنين مواقعي بايد كليه عناصري كه در مسير قرار دارند به ترتيب اولويت زير چك كرد :
1- فيوز F15 را چك كنيد .
2- كانكتور دو راهه سياه رنگ جعبه تقسم كالسكهاي راچك كنيد .
3- قاب درب راننده و شاگرد را باز كرده و كنترل يونيت را چك كنيد .
4- سلامت محرك ها را چك كنيد .
بين دو سيستم كنترل از راه دور و يا سوئيچ درب ها يكي كار نمي كند :
با توجه به اينكه يكي از اين دو سيستم فوق كار مي كند پس از ارتباط جعبه تقسيم ، جعبه فيوز ، و موتورها سالم هستند .
• اگر قفل مركز با سوئيچ كار كرده و با ريموت كنترل كار نمي كند :
1- گيرنده چشمي را باز كرده و صحت عملكرد ريموت كنترل و يرنده را چك كنيد .
2- قاب درب راننده و شاگر را باز كرده و كنترل يونيت را چك كنيد .
• اگر قفل مركزي با ريموت كنترل كار كرده و با سوئيچ كار نمي كند :
1- قاب درب راننده و شاگر را باز كرده و كنترل يونيت را چك كنيد .
2- فيش سه راهه سفيد رنگ را بيرون كشيده و ميكرو سوئيچ را در حالت باز و بسته اهم – چك نمائيد .
يكي از محرك ها گير مكانيكي دارد  و قفل مركزي كار نمي كند :
اگر اهرم يكي از محرك ها بر اثر ضربه گير كرده باشد ولتاژ 12 ولتروي آن كه بايد صرف حركت دادن اهرم شود بدون افت قابل ملاحظه از سيم پيچ عبور مي كند . از انجايي كه سر ديگر اين سيم پيچ بدنه است در هنگام عمل كردن محرك ها در اين محرك در واقع نوعي اتصال كوتاه بين دو سر سيم پيچ آن برقرار مي شود و باعث مي شود تا نه تنها نيروي لازم به ديگر محرك ها نرسد بلكه جريان فيوز F15 نيز بالا رفته و احتمال سوختن آن تشديد شود . پس بايد بلافاصله سوكت دو راهه قهوه اي رنگ آن را كشيده و در اسرع وقت به تعويض آن محرك اقدام نماييد و
پس فشردن ريموت ، قفل مركزي عمل معكوس را درپي آن انجام مي دهد :
اين عيب معمولاً ناشي از خرابي كنترل يونيت و يا ميكرو سوئيچ هاي درب هاي جلوست . لذا اين دو قسمت را چك كنيد .
سيستم مداري فن GLX
ليست قطعات :
1- باطري BB0
2- جعبه تقسيم كالسكه اي BB1
3- جعبه فيوز BF00
4- سوئيچ زير فرمان CA00
5- كنترل يونيت فن 8010
6- سنسور (فشنگي ) مقاومتي 8008
7- سنسور (فشنگي ) دو كنتاكت تك مرحله اي 1520
8- رله A 1500A
9- رله B 1500B
10- رله C 1500C
11- كليد كولر 8000
12- سوئيچ سه مرحله اي كولر 8007
13- فن A 1510A
14- فن B 1510B
تشريح عملكرد سيستم :
قلب اين سيستم را سه عنصر كنترل يونيت ، سنسور 1520و سنسور مقاومتي 8008 تشكيل مي دهد . در اين مدار ، سنسورهاي وظيفه اطلاع رساني دماهاي مختلف به كنترل يونيت را به عهده دارند . كنترل يونيت نيز به نوبه خود با تجزيه و تحليل اين اطلاعات ،‌در مورد نحوه عملكرد فن تصميم گيري كرده و فن ها را خاموش كرده و يا در دور تند يا كند به كار مي اندازد .
دانلود پروژه شرح سیستم ماشین های پژو پرشیا و پیکان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد