دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي

شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي
فهرست مطالب
فصل اول
1-1- مقدمه
شناسايي بازارهاي هدف به منظور توسعه تجارت خارجي استان خراسان
پيشينه تحقيق
فصل دوم : روش تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- مزيت نسبي
2-3- روش تاکسونومی عددی
3-1- مقدمه
فصل سوم: نتایج و بحث
3-2- بررسی روند صادرات فرش دستباف در ایران طی سال های 2005-2000
شناسايي بازارهاي هدف طرف تجاري استان خراسان رضوي در سال 1384
واردات فرش دستباف آلمان، ایتالیا ، کانادا
فصل سوم: نتايج و بحث
3-1- مقدمه
اولويت بندي نهايي بازارهاي هدف فرش دستباف ايران:
همان طور که در فصل روش تحقيق آورده شد، جهت انتخاب
شناسايي بازارهاي هدف عمده استان خراسان رضوي در سال 1384
ماخذ: يافته‌هاي تحقيق
بررسي موردي صادرات فرش دستباف ايران به کشورهاي عمده
فصل چهارم : نتايج و پيشنهادات
نتايج وبحث
ضميمه1
تعاريف و مفاهيم
1- بازارهاي هدف
2- ساختار بازار
3- قانون مزيت نسبي
4- آناليز تاکسونومي عددي
5- بازارياب
منابع……….
عنوان: شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي
فصل اول:
 
1-1- مقدمه:
فرش مهمترین کالای غیر صادراتی کشور است که طی  چهاردهه گذشته بیش از4/1 ارزش صادرات غیر نفتی را تشکیل داده است. متوسط سهم آن ازصادرات غیرنفتی از27/21درصد طی سالهای 1357-1338به 87/36درصد دردهه بعد از انقلاب (67-1358) رسیده است. طی سالهای برنامه اول ودوم توسعه حدود 87/38درصد ازارزش صادرات غیرنفتی از صدورفرش دستباف تامین شده است.اما درسالهای بعد از برنامه اول توسعه سهم آن ازصادرات غیر نفتی روبه نقصان گذاشته به نحوی که از44/2درصد درسال1373به 09/13 درصد درسال1380کاهش یافته است. به طور کلی طی چند دهه اخیرصادرات غیرنفتی کشور ازصادرات فرش دستباف تاثیر چشمگیری پذیرفته است. صادرات غیرنفتی با افزایش یا کاهش صادرات فرش دستباف نوسانهای شدیدی را تجربه نموده است وبا توسعه کمی وکیفی صادرات غیرنفتی ظهورکالاهای جدید درصادرات غیرنفتی، رکود بازار فرش دستباف ایران وجهان سبب شد که سهم فرش دستباف ازصادرات غیرنفتی رو به کاهش گذارد. بدین ترتیب صادرات غیرنفتی از شرایط تک محصولی صدور فرش دستباف رهایی یافته و ازتنوع کمی وکیفی کالای مختلف برخوردار شده است. (حسینی، 1383)
فرش دستباف به علت مرغوبیت کاربری وقیمت تمام شده آن بیشترمصرف خارجی داشته وبازارداخلی بسیارگسترده است.ازنظراقتصادی فرش دست باف کالایی لوکس وبا دوام است وازکشش درامدی بالایی برخوردارمی باشد، بنابراین با افزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجاد سلیقه مصرفی وجود داشته باشد، بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد. درایران ازسال1362صادرات غیرنفتی بویژه فرش دست باف به تدریج دوران رکود خود راپشت سرگذاشت وسیرصعودی خودرابه طورناهماهنگ آغازکرد. دلیل این تحرک کاربرد برخی ازمکانیسم های تشویقی برای صادرات بود.ازجمله سیاست های تشویقی دراین سالهامی توان به افزایش مهلت واریزپیمان ارزی ومصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارزترجیحی اشاره کرد.مصرفی نرخ ارزشناوربه جای نرخ ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی درسال 1369باعث شد که درآمد صادرکنندگان ازجمله فرش به بیش ازسه برابرافزایش پیداکند،بطوریکه صادرکنندگان درازای تحویل هردلاربه جای 425ریال(نرخ ترجیحی)معادل 1350ریال دریافت می کردند.واین باعث افزایش صادرات درسالهای بعد شد.
ازنظراقتصادی،فرش دستباف کالایی لوکس وبادوام است وازکشش درآمدی بالایی برخوردارمی باشد.بنابراین باافزایش سطح درآمد ملی ورشد اقتصادی ،کشورهای واردکننده،چنانچه تبلیغات موثری برای ایجادسلیقه مصرفی وجودداشته باشد،بازارجهانی مصرف فرش دستباف گسترش می یابد.
حال دراین گزارش اهداف زیر مورد بررسی قرار می گیرد
1- بررسی تغییروتحولات تجارت(واردات وصادرات)جهانی فرش دستباف طی سالهای2005-2000
2 – شناسایی بازارهای هدف برای صادرات فرش دستباف خراسان
3 – بررسی اقدامات وتمهیدات لازم برای توسعه بازار صادرات فرش به کشورهای دیگر
شناسايي بازارهاي هدف به منظور توسعه تجارت خارجي استان خراسان
بازار هدف نوعي بازار بالقوه است که خارج از مرزهاي کشور قرار دارد، ولي احتمالاً هنوز به فعليت نرسيده است، اما در صورت تدوين راهبرد صحيح بازارشناسي و بازاريابي بين المللي مي توان در آن بازار نفوذ کرد. بنابراين، تعريف بازار هدف بي ارتباط با تعريف کلي بازار نيست، با اين تفاوت که بيشتر تعاريف مربوط به بازار هدف را مي توان به بازارهاي بين المللي نسبت داد. چنانچه يک بازار بين المللي از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقياس مناسب اقتصادي برخوردار باشد، مي توان آن را به عنوان ابزار بالقوه بازار هدف به حساب آورد (فتحي، 1384). به چند دليل شناسايي بازار هدف اهميت دارد:

دانلود پروژه شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد