دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري

پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري
فهرست مطالب
هدف
مقدمه 1
بخش اول  شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني
جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور 3
دستورالعمل كنترل اماكن 4
دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن 6
اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن 7
كليات اجراي طرح 9
فعاليتهاي كنترل اماكن 10
تهيه روش كنترل اماكن 15
كدگذاري 17
تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات 21
بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي
دستورالعمل نصب صحيح انشعابات 24
ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين34
بخش سوم  روشهاي كاهش پرت فيزيكي
بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن40
تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن 41
حوضچه هاي شيرآلات 44
شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها45
بخش چهارم مدلسازي شبكه توزيع آب
تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي 52
بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب 54
تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60
تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي 62
شبيه سازي سيستم توزيع     65
هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن 67
محدوديت هاي مدلسازي 70
تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب 72
تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب 76
جمع آوري و سازماندهي اطلاعات 79
تهيه مدل اوليه   87
كد گذاري عوارض 89
چكيده مطالب و ارائه راهكار96
منابع ومئاخذ 98

دانلود پروژه شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد