دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

فهرست مطالب
1- مقدمه. 1
1 -1- چكيده 2
1-2- روش تحقیق.. 3
1 -3- مفهوم آمادگی الکترونیکی.. 6
1 -4- تعاريف آمادگی الکترونيکی.. 8
1 -5- اهداف آمادگی الکترونیکی.. 10
1 -6- فرايند توسعه آمادگی الکترونيکی در يک کشور 13
1-7- ضرورت‌ها و روش‌هاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي.. 15
1-8- اهميت ارزيابي آمادگي الكترونيكي.. 16
1-9- ضرورت‌هاي آمادگي الكترونيكي.. 18
1 -10- مؤلفه‌هاي آمادگي الكترونيكي.. 19
1 -11- عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی.. 22
1 -12- مزایای آمادگی الکترونیکی.. 25
1-13- موانع تحقق آمادگي الكترونيكي.. 27
1-14- گزارش اجلاس جهاني اقتصاد. 29
1-15- رتبه بندي اكونوميست اينتليجنس…. 30
1 -16- جامعه اطلاعاتی.. 32
1-17- فناوري مولد  ) جامعه صنعتي( 44
2- ساختار کلی یا چهار چوب  ارزیابی آمادگی الکترونیکی.. 45
2 -1- قابلیت های دسترسی به زیر ساخت… 46
2 -2- ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات… 51
2 -3- فرصت های ارزش زا 52
3- شناسايي مدلهاي آمادگي الكترونيكی و استخراج معيارهاي آن.. 56
3-1- معيار هاي کلان سنجش آمادگي الكترونيكي.. 57
3 -2- بررسی کلی مدلهاي  ارزيابي آمادگي الکترونيکي.. 59
3 -3- مدل  CSPP.. 61
3 -4- مدل  McConnel International 66
3 -5- مدل  CID 68
3 -6- مدل  APEC 74
3-7- مدل  EIU… 77
3 -8- مدل Mosaic. 82
3 -9- مدلITU… 85
3-10- مدل CIDCM…. 87
3-11- مدل هيكس…. 90
3-12- مدل MIT.. 91
3-13- متدولوژي های مورد استفاده مدلها 94
3-14- دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک…. 95
4 – بررسی آمادگي الکترونيکي به تفکیک حوزه ها 102
4-1- آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط… 102
4-2- آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك…. 107
4-3- بررسي مدل هاي آمادگي الكترونيكي در تجارت الكترونيك…. 131
4-4- آمادگي الكترونيكي در سطح سازمانها 138
4-5- معيار هاي ارزيابي آمادگي الكترونيك ساز مان ها در ايران.. 148
4 -6- مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در 2007 و 2008. 150
4-7- مقايسه وضعيت آمادگي الكترونيكي در 2008 و 2009. 154
5- ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها 155
5-1- سازمان هاي دولتي.. 156
5-2- سازمانهاي تجاري.. 158
5-3- بنگاههاي اقتصادي.. 161
5-4- جامعه اطلاعاتي.. 166
6- جمع بندی نهایی.. 171
7- منابع.. 177 1- مقدمه

آمادگي الكترونيكي توانايي پذيرش و به كارگيري فناوري اطلاعات در جوامع بوده و داراي چهار مؤلفهء بنگاه‌هاي اقتصادي، شهروندان، زيرساخت‌ها و دولت‌ها است. اهميت ارزيابي الكترونيكي در تبيين تفاوت كشورهاي مختلف در ميزان بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد شكاف ديجيتالي است. اهداف اقتصادي همچون حفظ توان رقابت ديجيتالي، ايجاد زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در راستاي توسعه توان اقتصادي و گسترش سرمايه‌گذاري خارجي و اهداف اجتماعي همچون كاهش شكاف ديجيتالي، بهره‌مندي افراد و سازمان‌ها از اطلاعات كيفي و ايجاد اعتماد در مشتريان از جمله دستاوردهاي آمادگي الكترونيكي به شمار مي‌روند.
براي ارزيابي آمادگي الكترونيكي مدل‌هاي متفاوتي از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و… وجود دارند كه هر كدام شاخص‌ها و روش‌هاي متفاوتي را براي سنجش آمادگي الكترونيكي ارائه مي‌دهند.
چكيده

منظور از آمادگي الكترونيكي (E – Readiness) توانايي پذيرش، استفاده و به‌كارگيري فناوري اطلاعات و كاربردهاي مرتبط با آن در جوامع مي‌باشد. عوامل متعددي بر چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات و سطح آمادگي الكترونيكي جوامع تأثیرگذار است. مطالعه‌ء چگونگي به‌كارگيري اين فناوري در كليه زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جوامع حائز اهميت است. در اين راستا ارزيابي آمادگي الكترونيكي جوامع و سازمانها براي استفاده مؤثر از اين فناوري مقدمه‌ء برنامه‌ريزي بهينه به منظور نيل به اهداف سازماني است.

كلمات كليدي: e readiness  ، فناوري اطلاعات، ارزيابي، زير ساخت، شكاف ديجيتالي، مدل، شاخص……………….


دانلود پروژه شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد