دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری
فهرست مطالب
هدف
مقدمه 1
بخش اول
شناسايي عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه هاي آبرساني
جمع آوري اطلاعات از طريق اكيپ قرائت كنتور 3
دستورالعمل كنترل اماكن 4
دلايل نياز به انجام كنترل و مميزي اماكن6
اهداف ،كاربردها وقابليتهاي كنترل اماكن7
كليات اجراي طرح 9
فعاليتهاي كنترل اماكن 10
تهيه روش كنترل اماكن 15
كدگذاري17
تهيه فرمهاي جمع آوري اطلاعات 21
بخش دوم روشهاي كاهش تلفات غير فيزيكي
دستورالعمل نصب صحيح انشعابات24
ارزيابي روشهاي برخورد با متخلفين   34
بخش سوم
روشهاي كاهش پرت فيزيكي
بررسي وضعيت بهره برداري از مخازن   40
تهيه كاربرگ بهره برداري از مخازن41
حوضچه هاي شيرآلات 44
شيرآلات و اتصالات و نحوه نگهداري و تعميرآنها45
بخش چهارم
مدلسازي شبكه توزيع آب
تعيين نقاط نصب فشارسنج و انجام عمليات فشارسنجي 52
بررسي و مطالعه نقشه هاي سيستم توزيع آب 54
تهيه نقشه نقاط نصب فشارسنج 60
تعاريف و اصطلاحات رايج در مدلسازي62
شبيه سازي سيستم توزيع65
هدف از مدلسازي و كاربردهاي آن67
محدوديت هاي مدلسازي 70
تهيه و تكميل اطلاعات سيستم توزيع آب72
تهيه مدل هيدروليكي سيستم توزيع آب76
جمع آوري و سازماندهي اطلاعات79
تهيه مدل اوليه 87
كد گذاري عوارض 89
چكيده مطالب و ارائه راهكار 96
منابع و ماخذ98

دانلود پروژه شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد