دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان)

مقاله صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان)

فهرست مطالب
مقدمه:   ۱
ایستگاه: شستشو و بادگیری   ۳
دستورالعمل   ۳
ایستگاه: فرعی پیش مونتاژ   ۱۱
مرحله: شستشو   ۱۱
ایستگاه: فرعی سرسیلندر   ۱۱
مرحله مونتاژ: کاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها   ۱۲
نکات کنترلی:   ۱۴
مرحله مونتاژ: اسبکها بر روی میل اسبک و مونتاژ مجموعه بر روی سر سیلندر   ۱۴
نکات کنترلی   ۱۶
مرحله: فیلرگیری، مونتاژ پیچ دو سر رزوه   ۱۶
نکات کنترلی:   ۱۷
ایستگاه: میل لنگ و یاتاقان‌گذاری   ۱۸
مرحله: یاتاقان‌گذاری کپه‌های ثابت و بلوک سیلندر   ۱۸
مرحله مونتاژ: نگهدارنده صافی روغن (ضربه گیر)   ۲۰
مرحله مونتاژ: میل لنگ و کاسه نمد بر روی بلوک سیلندر   ۲۱
ایستگاه: حکاکی   ۲۴
مرحله مونتاژ: دسته روغن و جت روغن سرسیلندر   ۲۴
مرحله مونتاژ: حکاکی   ۲۵
مرحله مونتاژ: ثبت اطلاعات   ۲۶
ایستگاه: پیستون   ۲۶
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون روی بلوک   ۲۶
ایستگاه: کپه شاتون   ۲۷
مرحله مونتاژ: کپه شاتون   ۲۷
ایستگاه: پایه دینام   ۲۹
مرحله مونتاژ: پین قرار  سینی عقب و کورکن روغن عقب سیلندر   ۲۹
مرحله مونتاژ: لوله مکنده فیلتر روغن   ۳۰
مرحله مونتاژ: بوش موقعیت   ۳۰
مرحله مونتاژ: پایه دینام   ۳۱
مرحله مونتاژ: دسته موتور راست   ۳۱
ایستگاه: سر سیلندر   ۳۱
مرحله مونتاژ : سر سیلندر و پین موقعیت بر روی بلوک سیلندر   ۳۱
مرحله مونتاژ: لوله بخار روغن -لوله راهنمای گیج روغن   ۳۴
ایستگاه: زنجیر سفت کن   ۳۵
مرحله مونتاژ : انتقال بلوک به ایستگاه زنجیر سفت کن   ۳۵
مرحله مونتاژ : قاب زنجیر راست و چپ – مجموعه زنجیر سفت کن   ۳۶
مرحله مونتاژ : واشر روغن برگرداندن، بوش خارج از مرکز پمپ بنزین   ۳۸
مرحله مونتاژ: واشر سینی جلو   ۳۹
ایستگاه : سینی جلو   ۴۰
مرحله مونتاژ : درپوش جلو – پایه تنظیم دینام – لوله وکیوم   ۴۰
ایستگاه: کارتل روغن – صافی روغن   ۴۴
مرحله مونتاژ: پولی واتر پمپ – پولی میل لنگ   ۴۴
مرحله مونتاژ : صافی روغن   ۴۴
مرحله مونتاژ: بستن پیچ پولی واتر پمپ   ۴۵
مرحله مونتاژ : کارتل   ۴۵
مرحله مونتاژ: گوشواره ای جلو   ۴۶
ایستگاه : پمپ بنزین   ۴۷
مرحله مونتاژ : واشرگذاری   ۴۷
مرحله مونتاژ : مجموعه پمپ بنزین   ۴۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ فیلتر روغن   ۴۸
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب   ۴۹
ایستگاه: سینی عقب – فلایویل   ۵۰
مرحله مونتاژ : مونتاژ پیچ سرسیلندر به سینی جلو   ۵۰
مرحله مونتاژ : سینی عقب – فلایویل   ۵۰
ایستگاه : مانیفولد هوا   ۵۱
مرحله مونتاژ : مجموعه مانیفولد روی سرسیلندر و اتصال گوشواره عقب موتور   ۵۱
ایستگاه: مانیفولد دود   ۵۲
مرحله مونتاژ: مانیفولد دود روی سرسیلندر   ۵۲
مرحله مونتاژ : درپوش مانیفولد دود   ۵۳
مرحله مونتاژ: ترک‌گیری پیچهای فلایویل   ۵۴
مرحله مونتاژ : شیلنگ بنزین   ۵۵
ایستگاه: دلکو   ۵۶
مرحله مونتاژ : ترک گیری پیچهای سرسیلندر   ۵۶
مرحله مونتاژ : دلکو   ۵۶
مرحله مونتاژ: ایمنی سینی عقب – فلایویل – دلکو   ۵۷
مرحله مونتاژ: شیلنگ پمپ بنزین   ۵۷
ایستگاه : دینام   ۵۸
مرحله مونتاژ : اتصال شیلنگ آب به سه راهی آب و لوله ورودی آب   ۵۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام   ۵۸
مرحله مونتاژ : مونتاژ اویل پمپ   ۵۹
ایستگاه: شیلنگ پمپ بنزین   ۶۰
مرحله مونتاژ: مونتاژ دینام و محکم کردن پیچهای براکت دینام   ۶۰
مرحله مونتاژ :‌پیچ مجموعه لوله بخار روغن   ۶۱
ایستگاه : دیسک و صفحه کلاچ   ۶۱
مرحله مونتاژ : مجموعه صفحه و پوسته کلاچ و اندازه گیری ترک پیچها   ۶۱
مرحله مونتاژ : گوشواره ای جلو   ۶۲
ایستگاه: درب سوپاپ   ۶۳
مرحله مونتاژ: در پوش سوپاپ   ۶۳
مرحله مونتاژ: وایر چینی   ۶۴
ایستگاه: تغذیه روغن   ۶۴
مرحله مونتاژ: شارژ روغن   ۶۴
ایستگاه: فرعی سینی جلو   ۶۶
مرحله مونتاژ: کاسه نمد و قطعه تنظیم تایم و پایه دلکو بر روی در پوش جلو   ۶۶
مرحله مونتاژ: پین موقعیت واتر پمپ و واتر پمپ بر روی در پوش جلو   ۶۸
مرحله مونتاژ: لوله ورودی آب به سینی جلو   ۶۸
ایستگاه: فرعی مانیفولد هوا   ۶۹
مرحله مونتاژ: (مجموعه مانیفرلد)   ۶۹
ایستگاه: فرعی مونتاژ پیستون   ۷۰
مرحله مونتاژ: مجموعه پیستون   ۷۰
ایستگاه : تست و تعمیرات   ۷۵
مرحله مونتاژ : تست نهایی   ۷۵
مرحله مونتاژ: تعمیرات   ۷۹
ایستگاه: شستشو و بادگیری
دستورالعمل
۱) باز کردن شمع پلاستیکی پالت بلوک سیلندر
توجه:
۱- کنترل بلوک از نظر زنگ زدگی
۲) برداشتن بلوک سیلندر توسط بالا بر و فیکسچر مخصوص و استقرار بر روی رولر  خط تولید
توجه:
۱- کنترل سطوح دیگر بلوک از نظر زنگ زدگی .
۲- کنترل بلوک از نظر شکستگی و کامل بودن مجموعه و عدم شکستگی قلاویز در رزوه‌های سطح محل نصب سینی جلو.
۳- کنترل پیستون از نظر داشتن گریدپیستون وگرید میل لنگ.
۴- کنترل فیکسچر بلند کردن بلوک.
۳) جازدن جت روغن زنجیر موتور و کورکن روغن (با ابزار مخصوص) جلوی سیلندر ( در صورتیکه بلوک به صورت مجموعه نباشد)
توجه:
۱- اطمینان از سوراخ بودن جت روغن زنجیر موتور.
۲- جت روغن زنجیر موتور و کورکن جلوی سیلندر پس از مونتاژ باید هم سطح بلوک یا یک میلی متر داخل تر از سطح بلوک سیلندر باشد( mm1-0)
3- کنترل ابزار جازدن کورکن روغن
۴- جازدن دو عدد پین موقعیت سینی جلوی سیلندر در جلوی سیلندر (با ابزار مخصوص)
توجه:
۱- اطمینان از صحت جازدن پین موقعیت بطوریکه پین به اندازه mm 7-4 از  سطح بلوک بیرون قرار گیرد.
۲- کنترل ابزار جازدن پین موقعیت جلوی سیلندر
تذکر:
جهت آماده سازی مجموعه پیستون مطابق با گرید سیلندر گرید پیستون های  بلوک در برگه ثبت گرید پیستون نوشته و به ایستگاه فرعی پیستون داده می شود.
۵) برگرداندن بلوک سیلندر بطوریکه سطح کارتل به سمت بالا قرار گیرد. (سمت عقب بلوک به سمت دستگاه شستشو باشد.)
۶) قرار دادن فاصله اندازه بلوک در قست کپه ۱ (کپه جلوی بلوک)
۷) انتقال دادن بلوک سیلندر به داخل دستگاه شستشو.
توجه:
۱- قبل از اینکه بلوک سیلندر و قطعات دیگر به دستگاه شستشو منتقل گردد لازم است که دمای مایع شستشو  باشد.
تذکر: جهت تمیز شدن قطعات شستشو مطابق با جدول زیر محلول و مایع شستشو باید تهیه شود…………

دانلود پروژه صنایع اتومبیل (مونتاژ موتور نیسان)
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد