گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » لیست » پروژه » گردشگری و توریسم » دانلود پروژه صنعت جهانگردی
دانلود پروژه صنعت جهانگردی

دانلود پروژه صنعت جهانگردی

صنعت جهانگردی

فهرست مطالب

عهد باستان
رنسانس
سفر وجهانگردی در دوران اسکندر
جدول ۱-۲: آمار ورودی جهانگردان خارجی
۳-۱-۲-  بررسی دیدگاهها
الف – دیدگاه جهانگردان پیشین
ب – دیدگاه جهانگردان کنونی
ج- دیدگاه کارشناسان جهانگردی در ایران
د – دیدگاه اسلام در زمینه سفر و جهانگردی
۲-۲- مفاهیم جهانگردی
جهانگرد
نمودار ۱-۲ طبقه بندی دیدارکنندگان
نمودار ۱-۲: طبقه بندی گردشگران
نمودار ۲-۲: محور تفریح و فراغت
۱-۳-۲- اثرات اقتصادی
جهانگردی بین المللی و موازنه پرداختها
جهانگردی و موازنه سرمایه ها
تأثیر جهانگردی بردرآمد ملی
تأثیر تبدیل ارز خارجی
جهانگردی به عنوان ابزاری برای توسعه
۲-۳-۲- اثرات فرهنگی و اجتماعی
جدول ۲-۲: اثرات مثبت و منفی فرهنگی- اجتماعی جهانگردان
پیشبرد توسعه اقتصادی
حمایت از صنایع
تأمین درآمد
ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی
تأمین سایر هدفهای سیاسی
۴-۳-۲- اثرات جهانگردی بر محیط فیزیکی
جدول ۳-۲: اثرات منفی بالقوه جهانگردی بر محیط فیزیکی
نمودار ۳-۲: چارچوبی برای راهبرد سازمانی
مأموریت سازمان
جدول ۴-۲ : متغیرهای مهم محیطی
نمودار ۴-۲ : ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
نمودار ۵-۲: فرآیند ارزشیابی راهبردی
اجرای راهبردی :
سیاستهای توسعه ای جهانگردی – بیان خلاصه سیاستها
۲-۴-۲- مدیریت توسعه منابع انسانی
برآورد نیازهای نیروی کار
نتایج و اهداف توسعه منابع انسانی
اهداف
استراتژی توسعه منابع انسانی
نمودار ۶-۲: برنامه ریزی توسعه منابع انسانی
۳-۴-۲- مدیریت بازاریابی
جدول ۵-۲: اصول بنیادن بازاریابی خدمات
جدول ۶-۲: الگوی توسعه گردشگری
ب) برنامه ریزی بازاریابی
ج) برنامه ریزی برای فعالیتهای اجرایی
د) عملکردهای بازاریابی
رفتار مصرف کننده
نمودار ۷-۲: رفتار مصرفی توریست
نظام اطلاعاتی بازاریابی و تحقیقات
جدول ۷-۲ ک زمینه های اطلاعاتی برای نظام اطلاعات مدیریت
قیمت گذاری
نمودار ۸-۲ : عواملی که برتصمیمات مربوط به قیمت گذاری تأثیر میگذارند
نظام توزیع درصنعت گردشگری
نمودار ۹-۲ شبکه های توزیع گردشگری
نقش واسطه های مسافرتی
فعالیتهای مدیریت و توسعه سازمانی
۱- سیاست / استراتژی
۲- توسعه سازمانی
۳- مدیریت برمبنای هدف
فعالیتهای نظارت براجرای قوانین و مقررات
۱- شناسایی نیازها
۲- اصلاحات و تغییرات
فعالیتهای تحقیق
۱- سیستم اطلاعات مدیریت
۲- نظرسنجی
۳- آثار اقتصادی
۴- آثار زیست محیطی
۵- آثاراجتماعی
جدول ۸-۲: الگویی برای سیستم اطلاعات مدیریت
۵-۴-۲- مدیریت توسعه محصول
نمودار ۱۰-۲ : محصول جهانگردی
نمودار ۱۱-۲: روابط متقابل در برنامه ریزی توسعه محصول را نمایش می دهد
فعالیت های توسعه محصول
الف- برنامه توسعه محصول
این فعالیتها عبارتند از
ب) برنامه اجرایی
۶-۴-۲- مدیریت اطلاع رسانی
نمودار ۱۲-۲: برنامه های اطلاع رسانی همگانی
نمودار ۱۳-۲: الگوی M5
بودجه برمبنای دو روش تعیین می شود
۵- ارزیابی برنامه

بررسی پیشینه پژوهش :
تاریخچه جهانگردی و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های  مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون است . به منظور درک محیط نوین جهانگردی و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذرا بر روند تاریخی این صنعت از اهمیت خاصی برخوردار است .
عهد باستان :
مردم متعلق به تمدنهای ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت می کردند که بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری است نقل مکان کنند . با افزایش مهارت و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و در دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت می کرد . درحالیکه امپراتوری های عهدباستان در قاره های آفریقا ، آسیا و خاورمیانه رشد می کردند ، ساختار زیربنایی ایجاب می کرد که جاده سازی شود و راههای آبی بوجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت وسایل نقلیه تهیه گردد . آغاز مسافرت های رسمی دولتی خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکانهای دوردست اعزام می نمودند تا جنگ های قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات بگیرند .
در دوره های حکومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت بیشتر با قصد تجارت و تفریح انجام می گرفت و اینگونه مسافرت ها رونق زیادی یافت . در آن زمان دولتها اقدام به جاده سازی کردند و در نقاط مختلف علامتهایی نصب گردید که نشان دهنده فاصله نقاط بود . یونانیان باستان در امر پیشبرد و توسعه مسافرت و جهانگردی در دو زمینه خاص فعالیتهای چشمگیری کردند . نخست با ضرب سکه و جایگزین کردن آن به جای کالا مشکل مسافران را در امر حمل کالا برای انجام معاملات حل کردند و دوم زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه رواج یافت و ارتباطات به صورت راحت تری برقرار می شود . فردی به نام پوسانیاس که اهل یونان بود درسال ۱۷۰ میلادی کتابی به نام راهنمای یونان منتشرکرد که این کتاب مشتمل بر ۱۰ جلد بود و مسافران را راهنمایی می کرد .
امپراطور روم زمانی که به اوج خود رسید، مقامات دولتی و طبقه حاکم روزهای صلح و آرامش را در تفریح بسر می بردند و کسانی که از امپراطوری روم باستان به خارج میرفتند به خرید کالا علاقه نشان می دادند. مسئله پنهان کردن کالاهای گمرکی در آن زمان رواج یافت زیرا ۲۵% واردات به عنوان عوارض گمرکی ضبط می گردید .
تمدنهای آسیایی هم تاریخ بلند بالایی از سیاحت دارند که نمونه های بارز آن وجود تفریحگاههایی در مناطق خوش آب و هوای چین و ژاپن در مناطق تابستانی می باشد .
قرون وسطی :
سده پنجم تا چهاردهم میلادی را قرون وسطی می نامند . در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده ها تقریبا از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار مشکل و حتی خطرناک شده بود. در سده چهاردهم مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه درآمده بود و مسیحیان به بیت المقدس و روم مسافرت می کردند. مسئول کاروان در ازای مبلغ مشخصی که دریافت می کرد همه هزینه های مربوط به رفت و برگشت را می پرداخت : کارت عبور ، غذا ، خوابگاه و استراحتگاه حیوان . برای حمل مسافران و رهایی از دیوان سالاری این اشخاص رشوه پرداخت می کردند . از مشهورترین جهانگردان می توان به مارکوپولو و سرجان مندویل اشاره کرد.
رنسانس :
از سده چهارده تا هفده بیشتر مسافرتها با هدف کسب دانش و تجربه آموزی انجام می شد . اروپاییان در قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی به اکتشاف دریایی مهمی دست یافتند و پس از عبور از مغرب و جنوب آفریقا سرانجام به جنوب شرقی آسیا راه یافتند . در انگلستان ملکه الیزابت اول برای تربیت نمایندگان خارجی برای گروهی از اشراف گذرنامه صادر می گرد و این افراد برای کسب دانش و تجربه های جدید معمولا به چین مسافرت می کردند . نجبا و اشراف زادگان فرانسوی نیز برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه اقدم به مسافرت می کردند و آنها را توریست می خواندند.
انقلاب صنعتی :
انقلاب صنعتی که از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ ادامه یافت پایه و اساس گردش های دسته جمعی را بوجود آورد . در این دوره کارگران ساده کشاورزی که در مناطق روستایی وجود داشتند رهسپار شهرها و کارخانه های تولیدی شدند وهمین مسئله باعث تغییرات ژرف اقتصادی و اجتماعی شد . بروز انقلاب در امرحمل ونقل ابتدا در راههای آهن و کشتی های بخار اتفاق افتاد وسپس با ساخت اتومبیل ادامه یافت و در نهایت باعث استفاده جهانگردان از هواپیما و مسافرت به قاط دوردست دنیا شد  . این تحولات منجر به پیدایش اولین تشکیلات سازمان یافته جهانگردی شد . تدوین قوانین و مقررات در زمینه حق مرخصی برای کارمندان و از طرف دیگر بالارفتن سطح زندگی مردم وعلاقه مندی به بهبود وضع زندگی و کنجکاوی نسبت به وضع زندگی و پیشرفت سایر ملل کمک شایانی به توسعه جهانگردی نمود .
جهانگردی انبوه پیامد منطقی تغییرات کلیدی اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و تکنولوژیکی پس از جنگ جهانی دوم بود. مسافرت با جت در سال ۱۹۵۸ نقطه عطف سفرهای انبوه به شمار می رود. جهانگردی انبوه تا اواسط سالهای ۱۹۷۰ موضوع روز بود و از آن پس به تدریج جهانگردی نوین جایگزین آن شد . باید اذعان کرد که جهانگردی انبوه یکباره ناپدید نمی شود و یا جهانگردی نوین کاملا جایگزین نمی شود، معهذا نرخ رشد جهانگردی نوین از این زمان از جهانگردی قدیم پیشی می گیرد.
۲-۱-۲- تاریخچه سفر و جهانگردی در ایران :
سفر و جهانگردی در ایران باستان :
هرچند که گذشت زمان و هجوم اقوام بیگانه به ایران موجب از بین رفتن منابع غنی تمدن کهن پارسی گردیده لیکن از لابلای اوراق به جا مانده و گفته های اقوام همسایه اینطور استنباط می شود که ایرانیان مردمانی بوده اند شاد زیست، آزاده، متمدن و اهل دانش اندوزی و تبادل فرهنگی. در دوران ایران باستان اندیشه های ایرانی در سراسرگیتی پراکنده بود و این عامل خود نشانی از سیروسفر دارد . در اوستا کتاب دینی ایرانیان باستان ، ننواختن و موجبات آسایش فراهم نکردن برای مسافران جزو گناهان کبیره به شمار می آمده است . آیینها و آدابی که از ایرانیان باستان به جا مانده نیز نمایشگر آن است که این قوم مردمانی اهل سیروسفر و گشت و گذار بوده اند که آیین سیزده نوروز از آن جمله است .
سفر وجهانگردی در دوران هخامنشی :
پس از انقراض دولت ماد و برقراری حکومت هخامنشی تشکیلاتی برای امر سفر فراهم شد که می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- ایجاد پل برروی رودخانه ها برای اولین بار به دستور کوروش .
۲-ساختن بناهای عام المنفعه مانند کاروانسرا ، راهنمایی ، آب انبار و …
۳- احداث شاه راهها توسط داریوش .
۴- تأسیس «دیوان برید» که وظیفه آن نگهداری شاه راهها و چاپارخانه درمیان راهها و گماردن مأموران ویژه در مسیر راهها بود.
سفر وجهانگردی در دوران اسکندر :
غلبه اسکندر درسال ۳۳۱ پیش از میلاد بر ایران به کلی احوال فرهنگ و تمدن ایران را دگرگون ساخت و تمدن و زبان یونانی در ایران وسعت گرفت و به دنبال آن ورود خارجیان به ایران سرعت بیشتری یافت . از کارهای اسکندر در این دوره می توان احداث هفتاد شهر در سرزمینهای مفتوح ایران و افزایش سرعت ارتباطات و حمل و نقل از طریق وسیع تر کردن جاده ها نام برد .
سفر و جهانگردی در دوره اشکانی و ساسانی :
۲۵۰ سال پیش از میلاد دولت اشکانی بنیان گذاشته شد . پادشاهان اشکانی به تناسب تغییر فصل در شهرهای مختلف ایران گردش می کردند وبرای بهبود وضع راهها اهتمام فراوان داشتند از جمله تسهیلات سفر در این دوره میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- احداث راه ابریشم که از مهمترین شاهراههای بازرگانی دنیای قدیم است .
۲- اخذ عوارض از کالاهای مختلف .
۳- امنیت جاده ها و تأمین آسایش کاروانهای تجاری و نظارت در کارهای تجاری و اقتصادی .
۴- تدوین وتثبیت جزئیات مربوط‌ به‌مسیرهای مسافرتی ‌از نظر جغرافیایی،
اقتصادی‌ و…
سفر و جهانگردی در دوران اسلامی :
بعد از غلبه اعراب ، تجارت رونق خود را از دست داد و به دلیل اغتشاشات داخلی فرصت آبادانی و راهسازی نبود ولی بعد از طی بحرانها آل بویه ، آل زیاد و غزنویان به مرمت جاده ها و احداث و تعمیرکاروانسراها همت گماشتند بطوریکه در آن زمان سیروسیاحت در سرزمینهای اسلامی و به خصوص ایران بسیار آسان بود و نظیر آن در آن زمان درهیچ جای دیگر دنیا میسر نبود .
سفر و جهانگردی در دوران مغول :
درسال ۶۱۶ هجری قمری قوم مغول به ایران یورش آورد و شهرهای آباد ایران از بین رفت . مغولها در حملات و تعقیب فتوحات خود به اروپای شرقی هم یورش بردند . این دوره را باید نقطه عطقی در روابط شرق و غرب به حساب آورد که باعث شد قطب تمدن دنیا پس از دوران طولانی به غرب متصل شود .
سفر و جهانگردی در دوران صفوی :
عصر صفوی دوران طلایی جهانگردی در ایران بود . در این دوره انگلیسیها درصدد برآمدند که با ایران روابط تجاری برقرارکنند . امنیت راههای ارتباطی و تأسیسات اقامتی متعدد و مناسب از جمله دلایلی بود که باعث شد شمار زیادی از افراد به ایران سفر کنند.
سفر و جهانگردی پس از صفویه :
در دوره قاجار روابط سیاسی گسترش یافت و از طرفی راهها و جاده های بسیاری احداث شد و عصر اتومبیل آغاز گشت که با ورود آن به ایران سیروسیاحت افزایش یافت . به دنبال آن خطوط راه آهن و هوایی در ایران احداث شد که در بهبود وپیشرفت اقتصادی و جهانگردی کشور مؤثر شد . تا قبل از جنگ جهانی دوم جهانگردی در ایران به صورت رسمی و برنامه ریزی شده نبود ولی با ایجاد راههای ارتباطی بویژه راههای زمینی ایران به صورت یکی از ممالک پذیرایی جهانگردان خارجی درآمد . از این رو در وزارت کشور شورایی به نام شورای عالی جهانگردی بوجود آمد که تا سال ۱۳۴۲ به امور جهانگردی می پرداخت و به دنبال آن سازمان جلب سیاحان وابسته به نخست وزیری تأسیس شد . سازمان جلب سیاحان از همان ابتدای تأسیس یک واحد آماری به منظور مطالعه خصوصیات جامعه جهانگردان خارجی و بازارهای جهانگردی تشکیل داد و این واحد با اجرای چند طرح آماری توانست بسیاری از خصوصیات آنها را مورد سنجش قرار دهد و آمارهای لازم را تحصیل نماید . در سال ۱۳۵۳ سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات ادغام گردید و پس از انقلاب اسلامی وزارت اطلاعات و جهانگردی با تغییرات بنیادی به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسلامی و سرانجام به فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر یافت . به موازات این تغییرات اداری امکانات پذیرایی از جهانگردان نیز به سرعت افزایش یافت . درسال ۱۳۴۱ تعداد جهانگردان خارجی به ایران معادل ۷۴ هزارنفر بود و درسال ۱۳۵۶ به ۶۷۸ هزارنفر رسید . در سالهای بعدی نیز غیر از سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ به دلیل وقوع جنگ تحمیلی ، در بقیه سالها با رشد تعداد جهانگردان مواجه بودیم .
جدول ۱-۲: آمار ورودی جهانگردان خارجی به ایران طی سالهای ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۸٫

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است