دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد

طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد
 فهرست مطالب:
طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد 1
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات 3
1-1كليات طرح: 3
1-2 جمعيت و نياز آبي : 3
1-2-1 جمعيت: 3
1-2-3 تعيين مقدار كسري آب : 4
1-3منابع آب 5
1-3-1 منابع آب سطحي 6
1-3-2منابع آب زير زميني: 6
1-3-3 منابع آبي موجود در گناباد 6
1-4 بررسي كيفيت منابع آب: 7
1-4-1 كيفيت شيميايي آب: 7
1-4-2 كيفيت فيزيكي آب 8
2-4-3 كيفيت باكتريولوژيك آب 8
1-5منابع آب تامين كننده كسري آب 9
1-5-1 چاههاي اكتشافي در دشت گيسور 9
1-5-2 دبي انتقال 10
شماره 1 11
فصل دوم: مشخصات خط انتقال 11
2-1 موقعيت جغرافيائي 11
2-1-1 مقدمه: 11
2-1-2 حوزه آبريز دشت گناباد 12
2-2- اقليم شناسي 13
2-2-1 درجه حرارت: 13
2-2-2 رطوبت نسبي : 13
2-2-3 سرعت باد 13
2-2-4 ميزان بارندگي 13
2-3 زمين شناسي 14
2-4 مقصد انتقال آب 14
2-5- نحوه انتقال آب و روش كلي كار: 14
2-6 – روش كلي برداشت و محل جمع آوري آب چاهها 14
2-7- تعين مسير انتقال آب 15
2-7-1 –انتخاب مسير برتر: 15
فصل سوم: بررسي فني انواع لوله هاي قابل استفاده در طرح 17
3-1- مقدمه 17
3-3- لوله هاي فولادي 21
3-4- لوله هاي آزبست سيمان : 23
3-5- لوله هاي فايبرگلاس(G-R-P) 24
3-6 – بررسي خوردگي داخلي و خارجي لوله ها: 25
3-7-1-خطوط لوله هاي فولادي : 25
3-7-2- خطوط لوله چدن داكتيل 26
3-8- اثرات خوردگي آب برروي لوله ها 26
3-8-1 خصوصيات فيزيكي 26
3-8-2 خصوصيات شيميايي آب 27
عامل مورد توجه 27
PH 27
3-9- شاخص خورندگي آب: 27
3-10- اثرات خوردگي خاك بر لوله ها 29
3-10-1- تأثير خاك بر لوله هاي فولادي 29
3-10-2- تأثير خاك بر لوله هاي چدني 30
3-11- انواع پوشش هاي خارجي لوله 31
3-11-1- پوشش پلي اتيلن سه لايه 31
3-11-2- پوشش قيري 32
3-11-3- پوشش پلي اورتان صددر صد جامد 33
3-11-4- مقايسه فني و اقتصادي پوشش هاي خارجي 34
پوشش قيري 34
فصل چهارم: محاسبات هيدروليكي خط انتقال و طراحي ايستگاههاي پمپاژ 35
4-1- توضيحات كلي 35
4-2- محاسبات مربوط به خطوط جمع آوري 35
L1 = 121 m      L5 = 165 m 38
4-3-1- محاسبات مربوط به ناحيه دوم خط انتقال اصلي (دشت بيمرغ) 40
4-3-2- برآورد هزينه 46
4-3-3- محاسبات مربوط به ناحيه اول خط انتقال اصلي (دشت گيسور): 48
4-3-4- بهترين حالت انتقال آب 53
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 54
5-1- بررسي فشار دائمي‌كار در نقاط مختلف خط: 54
5-2- بررسي فشار نقاط خط با در نظر گرفتن ضربه قوچ ايجاد شده: 55
نتيجه اجراي برنامه: 55
روش هاي كنترل ضربه قوچ: 57
چكيده:
طرح آبرساني گناباد به هدف تامين آب شرب شهر گناباد وبرخي از روستاهاي اطراف شهر ، صورت پذيرفته است به گونه اي كه آب به صورت مستمر و با كيفيت مطلوب و فشار مناسب در اختيار شهروندان قرار گرفته و توجيه اقتصادي داشته باشد.
قسمتي از طرح كه به عنوان پروژه تخصصي اينجانب تعريف شده است ، طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ به منظور انتقال آب از منطقه چاه گچي ( چهار حلقه چاه اكتشافي ) به ايستگاه پمپاژ موجود در سيدآباد مي‌باشد.
مقدمه:
به طور كلي براي تامين آب مصرفي هر منطقه ، به انتقال آب از نزديكي منبع آب تا نزديكي آن منطقه احتياج است. در طرح آبرساني به شهر گناباد نيز همانند بسياري از پروژه هاي انجام شده ديگر ، آب بايد از منطقه چاه گچي ( كه شامل چهار حلقه چاه اكتشافي است) به نزديكي شهر گناباد منتقل شود.
براي انجام اين كار احتياج به اطلاعاتي در مورد كليات طرح از جمله طول دوره طرح ، جمعيت و نياز آبي تا پايان دوره طرح و بررسي منابع آب و امكانات آبرساني موجود داريم كه در فصل اول گنجانده شده اند.
اطلاعات موجود راجع به مسير خط انتقال و توپوگرافي منطقه در فصل دوم آورده شده است.
براي انجام پروژه لازم است شناختي كلي راجع به جنس لوله ها و فاكتور هاي مهم در انتخاب آنها داشته باشيم. به همين دليل فصل سوم را ، به شرح كلياتي راجع به انواع لوله و مسائل مربوط به آنها اختصاص داده ايم. در ادامه در فصل چهارم به انجام محاسبات و طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ پرداخته ايم.
بحث و نتيجه گيري نهائي در فصل پنجم به بررسي مقادير فشار در حالت دائمي‌كار و فشارهاي اضافي ناشي از ضربه قوچ مي‌پردازد……..

دانلود پروژه طراحي خطوط انتقال و ايستگاههاي پمپاژ مربوط به پروژه آبرساني به شهر گناباد
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد