دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ

طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ

مقدمه :
درامد حاصل از فروش سيستم هاي ماشين بينايي و متعلقات وابسته در سال 1986 بيش از 400 ميليون دلار بوده و اين رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 ميليارد دلار شده است. کاربرد ماشين بينايي در مواردي مثل مونتاژ محصولات ، بازرسي و انتقال مواد ، باعث بهبود کارايي اين فرايندها خواهد گرديد.
عدم اطلاع کافي مهندسين از تکنولوژي ماشين بينايي و عدم اشنايي با توجيه اقتصادي بکارگيري ان موجب شده است که در استفاده از اين تکنولوژي ترديد و بعضي مواقع واکنش منفي وجود داشته باشد. عليرغم اين موضوع ، ماشين بينايي روز به روز کاربرد بيشتري پيدا کرده و روند رشد ان چشمگير بوده است.

دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ

فهرست مطالب
مقدمه : 2
فصل اول 5
1 -1 اشنايي با ماشين بينايي و پيشينه استفاده از ان 6
1-1-1 بينايي و اتوماسيون کارخانه 8
2-1-1 بينايي انسان در مقابل بينايي ماشين 10
3-1-1 پارامترهاي مقايسه اي 10
4-1- 1 ملاحظات اقتصادي 12
2-1  کاربرد هاي ماشين بينايي در کشاورزي 13
1-2-1 کاربرد در تشخيص کيفيت ميوه ها : 14
2-2-1 کاربرد در کنترل کيفيت سبزيجات 16
3-2 -1 طبقه بندي و ارزيابي کيفيت حبوبات 17
4-2 -1 کاربرد در ساير توليدات غذايي 18
6-2-1  نتيجه استفاده از سيستم هاي بينايي ماشين در کشاورزي 19
3-1 طرح يک خط مکانيزه توليد تخم مرغ 19
1-3 -1 اجزاء يک مرغداري مکانيزه به همراه بخش بسته بندي 20
2-1-3 -1 مرحله شستشو 21
3-1-3-1  مرحله درجه بندي 22
4-1-3-1 مرحله بسته بندي 23
فصل دوم 24
1-2 مفاهيم اوليه پردازش تصوير 25
1-1-2 پيکسل 25
2-1-2 پنجره 26
3-1-2 مکان پيکسل 27
شکل 4-1-3) المانهاي غير مستطيلي a) المانهاي گرد مجزا b) المانهاي گرد داراي همپوشاني 30
4-1-2 سطح خاکستري 30
1-5-1-2 خطاي اندازه گيري 38
6-1-2 هيستوگرام 40
1-6-1-2 ايجاد هيستوگرام 41
2-6-1-2 مشخصات 44
7-1-2 سيستم هاي رنگي RGBو CMYB 45
2-2 پردازش هاي اوليه ماشين بينايي 46
1-2-2تبديل تک متغيره 48
1-1-2-2 عملگر هماني 49
2-1-2-2 عملگر معکوس 50
3-1-2-2 عملگر حد استانه 51
4-1-2-2 ساير اپراتورها 52
شکل 9-2-2) عملگر معکوس حد استانه سطح خاکستري (a تابع (b ورودي (c خروجي 56
2-2-2تبديل دو متغيره (جفتي) 57
1-2-2-2 جمع تصاوير 59
3-2-2-2 ضرب تصاوير 63
3-2 طراحي سيستم 66
1-3-2 سيستم ماشين بينايي 67
2-3-2پردازش تصوير 69
2-2-3-2 پيدا كردن ناحيه مورد علاقه Region of interest 72
3-2-3-2 پيدا كردن مرز تخم مرغ 73
4-2-3-2 حذف نويز 75
5-2-3-2 تشخيص تميز يا الوده بودن تخم مرغ 76
6-2-3-2 تخمين وزن و حجم تخم مرغ 77
الگوريتم هاي پردازش تصوير : 79
3) مرحله پيدا کردن مرز تخم مرغ 80
4) مرحله حذف نويز 82
5) مرحله تشخيص تميز يا الوده بودن تخم مرغ 83
6)تخمين وزن و حجم تخم مرغ 84
فصل سوم 85
1-3 نتايج ازمايش سيستم 86
2-3 پيشنهادات 87
تقدير و تشکر 88
 مقدمه :
درامد حاصل از فروش سيستم هاي ماشين بينايي و متعلقات وابسته در سال 1986 بيش از 400 ميليون دلار بوده و اين رقم تا سال 1991 بالغ بر 2 ميليارد دلار شده است. کاربرد ماشين بينايي در مواردي مثل مونتاژ محصولات ، بازرسي و انتقال مواد ، باعث بهبود کارايي اين فرايندها خواهد گرديد.
عدم اطلاع کافي مهندسين از تکنولوژي ماشين بينايي و عدم اشنايي با توجيه اقتصادي بکارگيري ان موجب شده است که در استفاده از اين تکنولوژي ترديد و بعضي مواقع واکنش منفي وجود داشته باشد. عليرغم اين موضوع ، ماشين بينايي روز به روز کاربرد بيشتري پيدا کرده و روند رشد ان چشمگير بوده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 89

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه طراحي سيستم هوشمند سورتينگ تخم مرغ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد