دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت

طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت
فهرست مطالب
* چكيده1
* مقدمه2
* فصل اول تعريف و امكان سنجي مسئله3
* 1-1 تعريف مسئله4
 * 1-2اهداف مسئله5
 *  1-3-1 اهداف كلي5
 *  1-3-2 اهداف جزئي5
 * 1-3 مشكلات و موانع5
 * 1-4 كارهاي انجام شده مرتبط با موضوع5
 * 1-5 امكان سنجي5
* فصل دوم تجزيه و تحليل و طراح سيستم7
* 2-1 تعريف كامل مسئله 8
* 2-2 دياگرام متن 10
* 2-3 دياگرام گردش مستندات11
* 2-4 نمودار dfd11
*2-4-1 نمودار dfd سطح 1 12
*2-4-2 نمودار dfd سطح 213
 *2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 14
 * 2-5 شرح فرم هاي ورودي و خروجي15
 * 2-6 شرح پردازه هاي جزئي17
 * 2-7 نمودارERD19
 * 2-8 بانك اطلاعاتي و تعيين ويژگي فيلدها 20
 * 2-3 طراحي محيط گرافيكي واسط كاربر(GUI)26
*  2-3-1 طراحي منوها26
* 2-9-2 طراحي فرمهاي ورودي 27
*2-9-3 طراحي فرمهاي خروجي28
* فصل سوم  پياده سازي سيستم29
 * 3-1 ويژگيها و علل انتخاب برنامه نويسي30
 * 3-2 ويژگيها و علل انتخاب پايگاه داده اي31
 * 3-4 شرح زير برنامه هاي توليد اطلاعات 33
 * فصل چهارم راهنماي اجراي برنامه 50
* 4 -1 سخت افزار مورد نياز51
* 4-2 نرم افزار موردنياز51
* 4-3 نحوه نصب برنامه51
* 4-4 تشري نحوه اجراي برنامه56
* نتيجه گيري و پيشنهاد ها 61
* منابع و مآخذ6

دانلود پروژه طراحي نرم افزار صدور گواهينامه آموزشي كاركنان دولت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد