دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری ايده آل هر جامعه انساني تربيت و شكوفا كردن نيروها و استعدادهاي نسل جوان آن مي باشد كه در اين راستا خانواده ها اولين نقش را دارند . زيرا كودك در خانواده چشم مي گشايد و تا 7 سالگي كه آماده تحيل مي گردد فقط در فضاي تربيتي خانواده قرار دارد . ولي فضاي خالي بين مدرسه و خانه را هيچ نهادي به طور مشخص به عهده نگرفته است . اين فضاي خالي شامل اوقات فراغت بچه و به خصوص فصل تعطيلي مدارس كه تقريباً طولاني است مي شود . علاوه بر اين بيشتر وقت كودكان در مدارس به تعليم علوم مختلف مي گذرد…..

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

فهرست مطالب
مقدمه
محيطهاي مناسب براي كودكان   
هوا شناسی شهر بجنورد 
جهت بادها 
جمع بندی اقلیم در ساخت و ساز معماری 
كودكان و معماري   
معماري براي كودكان   
علل و اهداف طراحي براي كودك  
علوم
فرهنگ
هنرها
ورزشي – تفريحي
درك كودك از فضا ، فرم و محيط
ويژگي هاي ذهني – رواني كودكان در معماري
كاربرد رنگ در معماري كودكان
معمار + مشاور
وسرانجام طراحي كردن
مباني ادراك فضا
ظرفيت ادراك
اصول طراحي
ايده هاي كلي طراحي
ايده هاي كلي فضا
ايده هاي ساختاري
حوزه تخيل بازيهاي تخيلي و نمادين ، خلق ، تصور و تفكر در قالب بازي
پلها

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

حوزه فراگيري آشنايي با نشانه ها ، دنياي بزرگترها و آموزش   
حوزه ماجراجويي بازي و سرگرمي صرف ، كاوش و جستجو   
فرهنگ و لزوم گسترش مراكز فرهنگي در جامعه   
فرهنگ   
روانشناسي كودك   
روانشناسي رشد   
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد
تعريف رشد
مفهوم پختگي (رسيدگي)
مفهوم رشد و پرورش
گونه هاي تغيير در فرايند رشد
تغيير در اندازه و مقدار
تغيير در نسبت
ناپديد شدن برخي از قمستهاي بدن
كسب مشخصات تازه
ماهيت و ويژگيهاي رشد در انسان
وراثت
محيط
عوامل محيطي داخلي
عوامل محيطي خارجي
تغذيه
هواي آزاد و نور خورشيد
بيماريها و آسيبها
وضع خانوادگي
ويژگيهاي اجتماعي
ويژگيهاي هيجاني
ويژگيهاي عقلي
احتياجات فضايي كودك 3-6 ساله
احتياجات فضايي كودك 6 تا 9 ساله

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

تقسيم بندي دوران كودكي   
رشد جسماني در دروه دوم كودكي   
شيوه استدلال پيش دبستاني ها   
تكامل مهارتهاي ادراكي   
نگهداري   
خصوصيات تفكر   
ظاه و واقعيت
افزايش پردازش اطلاعات
مهارتهاي حافظه اي
روند تكامل شخصيت
انگيزه پرخاشگري
تمايلات اتكايي و استقلال
انگيزه كسب موفقيت
ترس و اضطراب
همانند سازي
گروه بندي جنسي
رشدفراخود (وجدان)
خلاصه و نتيجه بحث روانشناسي
بازي
كودك و بازي
تعريف بازي از بعد روانشناسي و تربيتي
تعريف بازي در ارتباط با زندگي اجتماعي
اهميت و هدف بازي
ارزش جسماني
تاثيرات رواني   
بازي و رشد شخصيت   
نقش بازي در استقلال كودك   
الگوپذيري   
بازي پايگاه دوستي ها
بازي منبع لذت
بازي جانشين كار
بازي بيانگر دنياي كودكان
بازي و تعليم و تربيت
بازي و رشد عاطفي
بازي و رشد جسمي
بازي و رشد و توسعه سيستمهاي ارگانيك بدن
تاثير بازي بر روي رشد عضلات بزرگ
تاثير بر روي رشد سلسله اعصاب
تاثير بر روي رشد دستگاه گردش خون
تاثير بازي بر روي دستگاه تنفس
تاثير بازي در پرورش حواس
بازي و رشد ذهني
عوامل موثر در بازي
عوامل محيطي
عامل جنسيت در بازي
انواع بازي از جهت محتوا و كاربرد
بازيهاي جسمي
بازيهاي تقليدي
بازيهاي نمايشي
بازيهاي نمادي
بازيهاي تخيلي
بازيهاي آموزشي
بازيهاي محلي و سنتي
بازيهاي ورزشي
مشخصات فني فضاي بازي كودكان و سرانه ها
مواد پركننده نرم
خرده چوب
زمين بازي ( از نوع ماجراجويي)
ماسه
شن و سنگريزه با قطر 18-12 ميلي متر

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

كفپوشهاي گياهي مقاوم   
مواد مصنوعي با خاصيت ارتجاعي   
جنسيت وسايل بازي   
ارزيابي انواع جنس پوشش سطح محوطه بازي    
رنگ در زمين بازي   
اسباب بازييهاي چرخ دار   
وسايل بازي و تجهيزات لازم   
وسايل نقليه واقعي   
بالارفتن ، سرخوردن ، تاب خوردن   
وسايل بازي براي برقراري تعادل
پرتاب كردن و گرفتن چوب و اشياء
انواع بازي ها و تحولات آنها در سنين مختلف
خصوصيات كالبدي فضاي بازي كودكان
رنگ
نور
تعريف نقاشي كودك
مراحل نقاشي كودكان
مرحله 7-2 سالگي
مرحله خط خطي كردن از 2 تا 4 سالگي
مرحله طرح ريزي 4 تا 5 سالگي
مرحله شكل سازي و تصويرگري 5 تا 7 سالگي
توجه به نقاشي به صورت گروهي
نحوه ظهور توانايي خط خطي كردن ، نوشتن و نقاشي كردن
نتيجه گيري
تناسبات انساني و نقش آن در طراحي فضاهاي كودكان
ضرايب اندازه هاي تجهيزات نسبت به قد ايستاده كودك
اندازه هاي ساختاري بدن كودكان
تجهيزات و وسايل تعمير و نگهداري
حفاظت و حصار

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

ويژگي فضاي كودك
مقدار فضا 
چيزهايي كه بچه ها در فضاي باز دوست دارند   
ابزار طراحي فضاي باز ( در رابطه با كودك ) 
ماسه ، خاك و شن   
ايمني   
شرايط ايمني در فضا
ايمني در محوطه
نرده هاي ايمن
ايمني در مسيرهاي حركت
ايمني در راهروها
ايمني در مسير پله ها
شرايط ايمني پوشش كف
شرايط ايمني درها
شرايط ايمني پنجره ها
شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي
شرايط ايمني تجهيزات
فضاهاي خدماتي و تاسيساتي
انبار
موتورخانه
شوفاژ ديواري   
درك كودك از فضا ، فرم و محيط   
تاثير محيط هاي جمعي بر روي كودكان   
تاثير همسالان و رابطه آنها بر كودكان   
تغيير در رفتار اجتماعي كودك   

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری

تاثيرات متقابل محيط و كودك
محيط يك مجموعه ي آموزشي براي كودكان
شناخت و تحليل روحيات ، نيازها و توانايي هاي كودك
فرآيندهاي رشد كودك
نظريه هاي عمومي آسيب شناسي كودك
الگوهاي روان پويايي
الگوهاي دلبستگي
الگوهاي رفتاري- تقويت
الگوهاي يادگيري اجتماعي
الگوهاي شناختي
الگوهاي سرشتي- عصبي زيستي
الگوهاي عاطفي
الگوهاي نظامهاي خانوادگي

پروژه طراحی كانون پرورش فكری

تعريف افسردگي دوران كودكي 
ملاكهاي تشخيصي 
اختلال افسرده خويي 
خلاصه اي از بررسي اختلالهاي اضطرابي و ترس در كودكان 
اهميت تعامل همسالان براي رشد طبيعي 
زمينه هاي رشد كودك   
رشد فيزيكي   
رشد ذهني   
رشد اجتماعي
رشد عاطفي
اطلاعات مربوط به كودكان
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 3 تا 4 سال
خصوصيات جسماني
خصوصيات ذهني
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي
خصوصيات جسماني ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 4 تا 5 ساله
خصوصيات جسماني
خصوصيات ذهني
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي
خصوصيات جسماني
خصوصيات ذهني
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي
خصوصيات جسمي ، ذهني ، عاطفي ، اجتماعي كودك 6 تا9 سال
خصوصيات جسمي

طراحی كانون پرورش فكری

خصوصيات ذهني   
خصوصيات عاطفي ، اجتماعي   
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي كودكان   
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوپا   
فعاليت ها و بازي هاي آموزشي گروه سني نوباوه   
1- كودكستان توبين گن Tubingen آرنو ليدرر Arno Lederer
معماران
جاهاي جالب
جاهاي زشت
چيزهاي قشنگ
مدير
معماران
معماري در نقاشي كودكان
فصل معماران
مديريت
نظرات معمار
گروه كودكستان
تصاویر
جداول…………………….

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :140

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-blue” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود پروژه طراحی كانون پرورش فكری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد