دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی وب سایت مدرسه

دانلود پروژه طراحی وب سایت مدرسه

طراحی وب سایت مدرسه
فهرست مطالب
* مقدمه5
* 1) فصل اول : آشنایی باASPNET, VBNET, SQL SERVER16
* 1-1) آشنائی با ASPNET17
* 2-1) ويژگيهای ASPNET17
* 3-1) زبانهای برنامه نويسی در ASPNET18
* 4-1) ابزارهای ASPNET18
* 5-1) مقايسه ASPNET و ASP کلاسيک19
* 6-1) چرا به NET احتياج داريم؟19
* 7-1) معرفی اوليه  VBNET 20
* 8-1) نصبVBNET22
* 9-1) چگونگی نصب IIS 25
* 10-1) جزئیات IIS26
* 11-1) مدیریتIIS28
* 2-1) معرفيSQL SERVER29
* 1-2-1) Relation Database29
* 2-2-1)Replication Services29
* 3-2-1) Analysis Services29
* 4-2-1)Reporting Service 29
* 5-2-1) Management Tools29
* 6-2-1) بررسي امكانات و كارايي SQL SERVER 30
* 7-2-1)ADONET 31
* 8-2-1) سرويس اعلان (Notification)32
* 9-2-1) سرويس گزارش‌ گيري33
* 10-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان33
* 11-2-1) تكنولوژي XML 34
* 12-2-1) Isolation Level35
* 13-2-1)باز هم NET36
*
* 2) فصل دوم 38
* 1-2) تجزيه و تحليل سيستم (  SDLC‌)39
* 2-2) فاز اول : Planning39
* 1-2-2) Project Initiation39
* 2-2-2) Identifying Business Values39
* 3-2-2) System Requests39
* 4-2-2)  Feasibility Analysis40
* 5-2-2) Approral Comittlee40
* 6-2-2) Project Management41
* 3-2) فاز دوم : Analysis41
* 1-3-2)  Analysing Strategy41
* 2-3-2) System Requriment gathering41
* 3-3-2) System Proposal41
* 4-2) فاز سوم :Design  42
* 1-4-2 )Design strategy 42
* 2-4-2 ) Design Architecture42
* 3-4-2) Database42
* 4-4-2 )System Specification 48
* 5-2) فاز چهارم : Emplementation48
* 1-5-2)System Contruction and Test 48
*  2-5-2) System instakation48
*  3-5-2) Support and maintannce Plan48
* 6-2) ارتباطات جداول(Relationship)49
* 1-6-2) نمودارهاي Activity Diagram , Class Diagram , Use case51
* 2-6-2) Class Diagram  مدرسه 51
* 3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو يا دانش آموز52
* 4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز53
* 5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جديد54
* 6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جديد55
* 7-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه56
* 1-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي56
* 2-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين56
* 3-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي57
* 4-7-2) از قافله عقب نمانيم57
* 5-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو58
* 6-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان58
* 3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)59
* 1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class60
* 2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (66
* 3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login69
* 4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main73
* 5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher(75
* 6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas79
* 7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass80
* 8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher81
* 9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture82
* 10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator83
* 11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat86
* 12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student89
* 13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme92
* 94Stoder Procedure-2-3)1
* 2-2-3) مزیت استفاده ازStored procedureها در برنامه ها94
* 3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL94
* 4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)96
* 5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )97
* 6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)97
* 7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)98
* 8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )98
* 9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردناطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent )99
* 10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )99
* 11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
* ( deleteusers)100
* 12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)101
* 13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)102
* 14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )103
* 15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )103
* 16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)104
* 17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)105
* 18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )106
* 19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh )108
* 20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )109
* 4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه110
* 5)نتیجه گیری126
* 1-5) معايب سيستم دستي126
*  2-5) مزاياي سيستم مكانيزه126
* منابع و مأ خذ 128…………

فرمت : word | صفحات:120

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه طراحی وب سایت مدرسه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد