کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG
دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

تعریف و تاریخچه هیدرولیک

هیدرولیک از کلمه یونانی “هیدرو” مشتق گردیده است و این کلمه بمعنای جریان حرکات مایعات میباشد.در قرون گذشته مقصود از هیدرولیک فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هیدرولیک مفهوم بیشتری بخود گرفت و معنی و مفهوم آن بررسی در مورد بهره برداری بیشتری از آب و حرکت دادن چرخ های آبی و مهندسی آب بوده است.مفهوم هیدرولیک دراین قرن دیگر مختص به آب نبوده بلکه دامنه وسیعتری بخود گرفته و شامل قواعد و کاربرد مایعات دیگری، بخصوص “روغن معدنی” میباشد، زیرا که آب بعلت خاصیت زنگ زدگی، در صنایع نمیتواند بعنوان انرژی انتقال دهنده مورد استفاده قرار گیرد و بعلت آنکه روغن خاصیت ضد زنگ زدگی دارد، امروزه در صنایع از آن بخصوص برای انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده بسیار میگردد.

بطور خلاصه میتوان گفت:

فنی که انتقال و تبدیل نیرو را توسط مایعات انجام دهد “هیدرولیک” نامیده میشود.

از انجائیکه هیدرولیک آبی دارای خاصیت زنگ زدگی است لذا در صنایع از هیدرولیک روغنی هم بخاطر روغن کاری قطعات در حین کار و هم بخاطر انتقال انرژی در سیستم کنترل استفاده میشود. وقتیکه در صنعت از هیدرولیک نام برده میشود، مقصود همان “هیدرولیک روغنی” میباشد.بطور دقیق میتوان گفت که: حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی دینامیکی و استاتیکی آن بوده  و در مهندسی کنترل برای انتقال زیگنال ها و تولید نیرو میباشد.وسائل هیدرولیکی که نحوه استفاده هیدرولیک را در صنعت میسر میسازد خود دارای تاریخچه بسیار قدیمی میباشد.یکی از قدیمیترین این وسائل، پمپ های هیدرولیکی بوده، که برای اولین بار کتزی بیوس یونانی در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسیح، پمپی از نوع پیستون اهرمی که دارای دو سیلندر بود اختراع و ساخته است.تا اوائل قرن هشتم دیگر در این زمینه وسیله جدیدی پدید نیامد و در اوائل این قرن انواع چرخ های آبی اختراع و رواج بسیار پیدا نمود.قرن ۱۶ را میتوان توسعه پمپ های آبی دانست و دراین قرن بود که انواع پمپ با ساختمانهای مختلفی پدیدار گردید و اصول ساختمانی این پمپ ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئی، هنوز هم مورد توجه و اهمیت بسیاری را دارا میباشد.در اواخر قرن اولین پرس هیدرولیکی که جنبه عملی داشت، شروع بکار نمود.

قرن نوزدهم زمان کاربرد پرسهای هیدرولیکی روغنی در صنایع و تاسیسات صنعتی دانست.

سال ۱۹۰۵ پیدایش گیربکس هیدرو استاتیکی تا فشار ۴۰ بار

سال ۱۹۱۰ پیدایش ماسین های پیستون شعاعی

سال ۱۹۲۲ پیدایش ماشین های شعاعی با دور سریع

سال ۱۹۲۴ پیدایش ماشین های پیستون محوری با محورمایل

سال۱۹۴۰ پیدایش و تولید انواع مختلف وسائل و ابزار هیدرو لیکی برای فشارهائی بیش از  ۳۵۰ بار، که بعضی از آن وسائل در حال حاضر بطور سری تولید میگردد.

توسعه وسیع و کاربرد هیدرولیکروعنی پس از جنگ دوم جهانی پدید آمد، و در اثر همین توسعه، بسیاری از قطعات و لوازم هیدرولیک روغنی در حال حاظر بصورت استاندارد شده تولید میگردند.

۱۰۲ خواص هیدرولیک روغنی به طراحان ماشین امکانات جدیدی را داده، که میتوانند بنحو ساده تری ایده و طرح خود را عملی سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هیدرولیک روغنی کمک بسیار جامعی در حل مسائل طراحان مینماید.امروزه طراح ماشین میتواند با کمک هیدرولیک روغنی مسائل پیچده کنترل مکانیکی را بنحو ساده تری و در زمان کوناه تری حل نموده و در نتیجه طرح را با مخارج کمتری عرضه نماید.

 خواص مثبت هیدرولیکی روغنی

تولید و انتقال نیروهای قوی توسط قطعات کوچک هیدرولیکی، که دارای وزن کمتری بوده و نسبت به دستگاههای الکتریکی ۱ به ۱۰ میباشد.

نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها

تبدیل ساده حرکت دورانی به حرکت خطی اسیلاتوری (رفت و برگشتی)

قابلیت تنظیم و کنترل قطعات هیدرولیکی

استارت حرکت قطعات کار کننده هیدرولیکی، در موقعیکه زیر بار قرار گرفته باشند.

امکان سریع معکوس کردن جهت حرکت

قابلیت تنظیم غیر پله ئی نیرو، فشار گشتاور، سرعت قطعات کار کننده

ازدیاد عمر کاری قطعات هیدرولیکی در اثر موجودیت روغن در این قطعات

امکان اتوماتیک کردن حرکات

در مقابل این خواص مثبت، البته خواص منفی نیز در هیدرولیک وموجود است که طراحان بایستی با آنها نیز آشنا گردند، البته لازم بتذکر است که بزرگترین خاصیت منفی هیدرولیک، افت فشار میباشد، که در حین انتقال مایع فشرده پدید میاید.

 خواص منفی هیدرولیک روغنی

خطر در موقع کار با فشار های قوی، لذا توجه بیشتری بایستی به محکم و جفت شدن مهره ماسورهها با لوله ها و دهانه تغذیه و مسیر کار قطعات کارکننده نمود.راندمان کمتر مولدهای نیروی هیدرولیکی نستب به مولدهای نیروی مکانیکی، تعلت نشت فشار روغن و همچنین نشت آن، امکان سینکرون کردن جریان حرکات بطور دقیق میسر نمیباشد.گرانی قطعات در اثر بالا بودن مخارج تولید.کاربرد هیدرولیک امروزه در اغلب صنایع بخصوص صنایع ذیل متداول میباشد:

ماشین های ابزار

پرس سازی

تاسیسات صنایع سنگین

ماشین های راه و ساختمان و معادن

هواپیما سازی

کشتی سازی

۱۰۳ تبدیل انرژی در تاسیسات هیدرولیکی

انرژی مکانیکی که اغلب توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تولید میگردد، در هیدروپمپ ها تبدیل به انرژی هیدرولیکی گشته و این انرژی از طریق وسائل هیدرولیکی به قطعات کارکننده هیدرولیکی منتقل میگردد، و از این قطعات کارکننده میتوان مجدداً انرژی مکانیکی را بدست آورد.شکل ۱ نمایشگر جریان تبدیل انرژی در سیستم هیدرولیکی میباشد.

فهرست مطالب
تعریف و تاریخچه هیدرولیک
خواص مثبت هیدرولیکی روغنی
خواص منفی هیدرولیک روغنی
مایع فشرده
خواص فیزیکی و مقادیر مشخصه مایعات فشرده۵
گرمای ویژه
ظرفیت هدایت گرما
نتیجه
اکسیده شدن
پلی مریزه شدن
نقطه اشتعال و سوخت
وظائف و شرائط مایع فشرده
قابلیت جدائی از آب
قابلیت تراکمی روغن هیدرولیک
انواع روغن های هیدرولیک
مایع فشرده براساس روغن معدنی
شرح حروف الفبا
مایع فشرده سخت سوز
شرح علائم
کلاسه بندی غلظت مایعات سخت سوز
غلظت
قطعات و لوازم ضروری دستگاه های هیدرولیکی
لوازم اتصالاتی لوله و شیلنگ ها
انواع تبدیل ها
مخزن روغن
فیلتر
طرق فیلتره کردن مایع فشرده
مبدل حرارتی
خنک کننده (کولر)
ترموستات
سیلندر هیدرولیکی (هیدروسیلندر) یا موتورهای خطی
سیلندر یک کاره
سیلندر یک کاره غرق شونده
سیلندر یک کاره با برگشت فنر
سیلندر دوکاره
طرز کار سیلندر
کاربرد
ضربه گیر انتهای موضع
سیلندر دورانی
شیرهای هیدرولیکی
شیر قطع و وصل
علامت مداری شیر
موضع سکون
شیرهای راه دهنده
ساختمان شیرهای راه دهنده
شیرهای نشستنی
انواع شیرهای راه دهنده
نحوه کار
شیر گلوئی قابل تنظیم
شیر دیافراگمی
مقایسه شیر گلوئی با شیر دیافراگمی
علائم مداری – هیدرولیک
تبدیل کننده های انرژی
توسعه تکنیک هوای فشرده
خواص هوای فشرده
اقتصادی بودن ابزار هوای فشرده
تولید هوای فشرده
تأسیسات هوای فشرده
انواع کمپرسورها
کمپرسورهای پیستونی
کمپرسور دیافراگمی
کمپرسور دورانی
کمپرسور دوطبقه ای با دستگاه خنک کننده میانه ای
کمپرسور دورانی چند سلولی
کمپرسور پیچی
کمپرسور دو میله ای – پیچی
کمپرسور روتس
کمپرسورهای سیالی (توربوکمپرسور)
کمپرسور محوری
کمپرسور شعاعی
دیاگرام مقدار تولیدی کمپرسورها
ملاک برای انتخاب کمپرسور
مقدار تولید
فشار
کار انداختن کمپرسورها
تنظیم
انواع مختلف تنظیم کمپرسور
تنظیم از طریقه تخلیه
تنظیم از طریقه بستن
تنظیم گیره ای – بازوئی
تنظیم کاهش – سرعت
تنظیم دور
تنظیم با تنک کردن دهانه مکنده
تنظیم از طریقه قطع و وصل
تنظیم از طریقه قطع و وصل
خنک کردن کمپرسورها
محل نصب کمپرسورها
مخزن هوای فشرده
طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم قطع و وصل
نتیجه
پخش هوای فشرده
محاسبه خط لوله
طرح ریزی خط لوله
نوموگرام (قطر لوله)
نوموگرام (طول جانشین)
نصب خط لوله هوای فشرده
خط انشعابی
خط حلقوی
سیستم شبکه متصل بهم
جنس خطوط لوله
خطوط اصلی
خطوط فرعی دستگاهها
اتصالات خطوط لوله
آماده کردن هوای فشرده
آلودگی
روش های متداول
منحنی نقطه شبنم
خشک کردن به طریق آبزوربسیون
خشک کن ابزوربسیون
خشک کردن به طریق پائین آوردن درجه حرارت یا سرد کردن
روغن پاش هوای فشرده
اصل – ونتوری
طرز کار روغن پاش
واحد مراقب
نگهداری واحد مراقب
مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقب
قطعات کارکننده پنیوماتیکی
قطعات پنیوماتیکی برای حرکات خطی (سیلندر پنیوماتیکی)
سیلندر یک کاره
سیلندر دوکاره
ساختمان سیلندر
محاسبه سیلندر
نیروی پیستون
دیاگرام – نیرو – فشار
دیاگرام – طول کورس – نیرو
مقادیر تقریبی
دیاگرام مصرف هوا
طول کورس
سرعت پیستون
مصرف هوا
واحد پیشبر – پنیوماتیک – هیدرالیک
واحد پیشبر پنیوماتیک – هیدرالیک با محرکه دورانی
واحد پیشبر با محرکه دورانی
واحد پیشبر با براده خارج کن
تاکت پیشبرد
جریان عملیات یک تاکت
ترسیم شماتیک تاکت پیشبرد
میز گردان
طرز کار میز گردان
گیره کلتی
گیره کلتی پنیوماتیکی
بالشتک هوا – میز کشوئی
شیرها
شیرهای راه دهنده
انواع کاراندازهای شیر
مشخصات ساختمانی مسیرهای راه دهنده
شیرهای نشستنی
شیر ساچمه ای
شیر دیسکی
شیر الکتروماگنتی (سلونوئید)
شیرهای کشوئی
شیر کشوئی طولی
انواع مختلف درزگیری مابین پیستون و محفظه شیر
شیر کشو طولی – دستی
شیر کشو مسطح – طولی
تغییر کنترل با کاربرد هوای فشرده
تغییر کنترل با برداشت هوای فشرده
علائم مداری – پنیوماتیک
بررسی مدار هیدرولیک CMV6/0
شیر اطمینان
بررسی مدار پنوماتیک CMV610
بررسی مدار هیدرولیک دستگاه CNC تراش
بررسی نقشه مدار هیدروکیت دستگاه CNC مجهز بهسیستم تعویض پالت
محاسبات مربوط به لوله ها و پمپ بکار رفته در مدار
منابع و مآخذ…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۴۸

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است