کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG
دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

دانلود پروژه طراحی و بررسی سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک دستگاه های CNG

تعريف و تاريخچه هيدروليك

هيدروليك از كلمه يوناني “هيدرو” مشتق گرديده است و اين كلمه بمعناي جريان حركات مايعات ميباشد.در قرون گذشته مقصود از هيدروليك فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هيدروليك مفهوم بيشتري بخود گرفت و معني و مفهوم آن بررسي در مورد بهره برداري بيشتري از آب و حركت دادن چرخ هاي آبي و مهندسي آب بوده است.مفهوم هيدروليك دراين قرن ديگر مختص به آب نبوده بلكه دامنه وسيعتري بخود گرفته و شامل قواعد و كاربرد مايعات ديگري، بخصوص “روغن معدني” ميباشد، زيرا كه آب بعلت خاصيت زنگ زدگي، در صنايع نميتواند بعنوان انرژي انتقال دهنده مورد استفاده قرار گيرد و بعلت آنكه روغن خاصيت ضد زنگ زدگي دارد، امروزه در صنايع از آن بخصوص براي انتقال انرژي در سيستم كنترل استفاده بسيار ميگردد.

بطور خلاصه ميتوان گفت:

فني كه انتقال و تبديل نيرو را توسط مايعات انجام دهد “هيدروليك” ناميده ميشود.

از انجائيكه هيدروليك آبي داراي خاصيت زنگ زدگي است لذا در صنايع از هيدروليك روغني هم بخاطر روغن كاري قطعات در حين كار و هم بخاطر انتقال انرژي در سيستم كنترل استفاده ميشود. وقتيكه در صنعت از هيدروليك نام برده ميشود، مقصود همان “هيدروليك روغني” ميباشد.بطور دقيق ميتوان گفت كه: حوزه كاربرد هيدروليك روغني استفاده از انرژي ديناميكي و استاتيكي آن بوده  و در مهندسي كنترل براي انتقال زيگنال ها و توليد نيرو ميباشد.وسائل هيدروليكي كه نحوه استفاده هيدروليك را در صنعت ميسر ميسازد خود داراي تاريخچه بسيار قديمي ميباشد.يكي از قديميترين اين وسائل، پمپ هاي هيدروليكي بوده، كه براي اولين بار كتزي بيوس يوناني در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسيح، پمپي از نوع پيستون اهرمي كه داراي دو سيلندر بود اختراع و ساخته است.تا اوائل قرن هشتم ديگر در اين زمينه وسيله جديدي پديد نيامد و در اوائل اين قرن انواع چرخ هاي آبي اختراع و رواج بسيار پيدا نمود.قرن 16 را ميتوان توسعه پمپ هاي آبي دانست و دراين قرن بود كه انواع پمپ با ساختمانهاي مختلفي پديدار گرديد و اصول ساختماني اين پمپ ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئي، هنوز هم مورد توجه و اهميت بسياري را دارا ميباشد.در اواخر قرن اولين پرس هيدروليكي كه جنبه عملي داشت، شروع بكار نمود.

قرن نوزدهم زمان كاربرد پرسهاي هيدروليكي روغني در صنايع و تاسيسات صنعتي دانست.

سال 1905 پيدايش گيربكس هيدرو استاتيكي تا فشار 40 بار

سال 1910 پيدايش ماسين هاي پيستون شعاعي

سال 1922 پيدايش ماشين هاي شعاعي با دور سريع

سال 1924 پيدايش ماشين هاي پيستون محوري با محورمايل

سال1940 پيدايش و توليد انواع مختلف وسائل و ابزار هيدرو ليكي براي فشارهائي بيش از  350 بار، كه بعضي از آن وسائل در حال حاضر بطور سري توليد ميگردد.

توسعه وسيع و كاربرد هيدروليكروعني پس از جنگ دوم جهاني پديد آمد، و در اثر همين توسعه، بسياري از قطعات و لوازم هيدروليك روغني در حال حاظر بصورت استاندارد شده توليد ميگردند.

102 خواص هيدروليك روغني به طراحان ماشين امكانات جديدي را داده، كه ميتوانند بنحو ساده تري ايده و طرح خود را عملي سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هيدروليك روغني كمك بسيار جامعي در حل مسائل طراحان مينمايد.امروزه طراح ماشين ميتواند با كمك هيدروليك روغني مسائل پيچده كنترل مكانيكي را بنحو ساده تري و در زمان كوناه تري حل نموده و در نتيجه طرح را با مخارج كمتري عرضه نمايد.

 خواص مثبت هيدروليكي روغني

توليد و انتقال نيروهاي قوي توسط قطعات كوچك هيدروليكي، كه داراي وزن كمتري بوده و نسبت به دستگاههاي الكتريكي 1 به 10 ميباشد.

نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها

تبديل ساده حركت دوراني به حركت خطي اسيلاتوري (رفت و برگشتي)

قابليت تنظيم و كنترل قطعات هيدروليكي

استارت حركت قطعات كار كننده هيدروليكي، در موقعيكه زير بار قرار گرفته باشند.

امكان سريع معكوس كردن جهت حركت

قابليت تنظيم غير پله ئي نيرو، فشار گشتاور، سرعت قطعات كار كننده

ازدياد عمر كاري قطعات هيدروليكي در اثر موجوديت روغن در اين قطعات

امكان اتوماتيك كردن حركات

در مقابل اين خواص مثبت، البته خواص منفي نيز در هيدروليك وموجود است كه طراحان بايستي با آنها نيز آشنا گردند، البته لازم بتذكر است كه بزرگترين خاصيت منفي هيدروليك، افت فشار ميباشد، كه در حين انتقال مايع فشرده پديد ميايد.

 خواص منفي هيدروليك روغني

خطر در موقع كار با فشار هاي قوي، لذا توجه بيشتري بايستي به محكم و جفت شدن مهره ماسورهها با لوله ها و دهانه تغذيه و مسير كار قطعات كاركننده نمود.راندمان كمتر مولدهاي نيروي هيدروليكي نستب به مولدهاي نيروي مكانيكي، تعلت نشت فشار روغن و همچنين نشت آن، امكان سينكرون كردن جريان حركات بطور دقيق ميسر نميباشد.گراني قطعات در اثر بالا بودن مخارج توليد.كاربرد هيدروليك امروزه در اغلب صنايع بخصوص صنايع ذيل متداول ميباشد:

ماشين هاي ابزار

پرس سازي

تاسيسات صنايع سنگين

ماشين هاي راه و ساختمان و معادن

هواپيما سازي

كشتي سازي

103 تبديل انرژي در تاسيسات هيدروليكي

انرژي مكانيكي كه اغلب توسط موتورهاي احتراقي و يا الكتروموتورها توليد ميگردد، در هيدروپمپ ها تبديل به انرژي هيدروليكي گشته و اين انرژي از طريق وسائل هيدروليكي به قطعات كاركننده هيدروليكي منتقل ميگردد، و از اين قطعات كاركننده ميتوان مجدداً انرژي مكانيكي را بدست آورد.شكل 1 نمايشگر جريان تبديل انرژي در سيستم هيدروليكي ميباشد.

فهرست مطالب
تعريف و تاريخچه هيدروليك
خواص مثبت هيدروليكي روغني
خواص منفي هيدروليك روغني
مايع فشرده
خواص فيزيكي و مقادير مشخصه مايعات فشرده5
گرماي ويژه
ظرفيت هدايت گرما
نتيجه
اكسيده شدن
پلي مريزه شدن
نقطه اشتعال و سوخت
وظائف و شرائط مايع فشرده
قابليت جدائي از آب
قابليت تراكمي روغن هيدروليك
انواع روغن هاي هيدروليك
مايع فشرده براساس روغن معدني
شرح حروف الفبا
مايع فشرده سخت سوز
شرح علائم
كلاسه بندي غلظت مايعات سخت سوز
غلظت
قطعات و لوازم ضروري دستگاه هاي هيدروليكي
لوازم اتصالاتي لوله و شيلنگ ها
انواع تبديل ها
مخزن روغن
فيلتر
طرق فيلتره كردن مايع فشرده
مبدل حرارتي
خنك كننده (كولر)
ترموستات
سيلندر هيدروليكي (هيدروسيلندر) يا موتورهاي خطي
سيلندر يك كاره
سيلندر يك كاره غرق شونده
سيلندر يك كاره با برگشت فنر
سيلندر دوكاره
طرز كار سيلندر
كاربرد
ضربه گير انتهاي موضع
سيلندر دوراني
شيرهاي هيدروليكي
شير قطع و وصل
علامت مداري شير
موضع سكون
شيرهاي راه دهنده
ساختمان شيرهاي راه دهنده
شيرهاي نشستني
انواع شيرهاي راه دهنده
نحوه كار
شير گلوئي قابل تنظيم
شير ديافراگمي
مقايسه شير گلوئي با شير ديافراگمي
علائم مداري – هيدروليك
تبديل كننده هاي انرژي
توسعه تكنيك هواي فشرده
خواص هواي فشرده
اقتصادي بودن ابزار هواي فشرده
توليد هواي فشرده
تأسيسات هواي فشرده
انواع كمپرسورها
كمپرسورهاي پيستوني
كمپرسور ديافراگمي
كمپرسور دوراني
كمپرسور دوطبقه اي با دستگاه خنك كننده ميانه اي
كمپرسور دوراني چند سلولي
كمپرسور پيچي
كمپرسور دو ميله اي – پيچي
كمپرسور روتس
كمپرسورهاي سيالي (توربوكمپرسور)
كمپرسور محوري
كمپرسور شعاعي
دياگرام مقدار توليدي كمپرسورها
ملاك براي انتخاب كمپرسور
مقدار توليد
فشار
كار انداختن كمپرسورها
تنظيم
انواع مختلف تنظيم كمپرسور
تنظيم از طريقه تخليه
تنظيم از طريقه بستن
تنظيم گيره اي – بازوئي
تنظيم كاهش – سرعت
تنظيم دور
تنظيم با تنك كردن دهانه مكنده
تنظيم از طريقه قطع و وصل
تنظيم از طريقه قطع و وصل
خنك كردن كمپرسورها
محل نصب كمپرسورها
مخزن هواي فشرده
طريقه محاسبه حجم مخزن كمپرسور با تنظيم قطع و وصل
نتيجه
پخش هواي فشرده
محاسبه خط لوله
طرح ريزي خط لوله
نوموگرام (قطر لوله)
نوموگرام (طول جانشين)
نصب خط لوله هواي فشرده
خط انشعابي
خط حلقوي
سيستم شبكه متصل بهم
جنس خطوط لوله
خطوط اصلي
خطوط فرعي دستگاهها
اتصالات خطوط لوله
آماده كردن هواي فشرده
آلودگي
روش هاي متداول
منحني نقطه شبنم
خشك كردن به طريق آبزوربسيون
خشك كن ابزوربسيون
خشك كردن به طريق پائين آوردن درجه حرارت يا سرد كردن
روغن پاش هواي فشرده
اصل – ونتوري
طرز كار روغن پاش
واحد مراقب
نگهداري واحد مراقب
مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقب
قطعات كاركننده پنيوماتيكي
قطعات پنيوماتيكي براي حركات خطي (سيلندر پنيوماتيكي)
سيلندر يك كاره
سيلندر دوكاره
ساختمان سيلندر
محاسبه سيلندر
نيروي پيستون
دياگرام – نيرو – فشار
دياگرام – طول كورس – نيرو
مقادير تقريبي
دياگرام مصرف هوا
طول كورس
سرعت پيستون
مصرف هوا
واحد پيشبر – پنيوماتيك – هيدراليك
واحد پيشبر پنيوماتيك – هيدراليك با محركه دوراني
واحد پيشبر با محركه دوراني
واحد پيشبر با براده خارج كن
تاكت پيشبرد
جريان عمليات يك تاكت
ترسيم شماتيك تاكت پيشبرد
ميز گردان
طرز كار ميز گردان
گيره كلتي
گيره كلتي پنيوماتيكي
بالشتك هوا – ميز كشوئي
شيرها
شيرهاي راه دهنده
انواع كاراندازهاي شير
مشخصات ساختماني مسيرهاي راه دهنده
شيرهاي نشستني
شير ساچمه اي
شير ديسكي
شير الكتروماگنتي (سلونوئيد)
شيرهاي كشوئي
شير كشوئي طولي
انواع مختلف درزگيري مابين پيستون و محفظه شير
شير كشو طولي – دستي
شير كشو مسطح – طولي
تغيير كنترل با كاربرد هواي فشرده
تغيير كنترل با برداشت هواي فشرده
علائم مداري – پنيوماتيك
بررسي مدار هيدروليك CMV6/0
شير اطمينان
بررسي مدار پنوماتيك CMV610
بررسي مدار هيدروليك دستگاه CNC تراش
بررسي نقشه مدار هيدروكيت دستگاه CNC مجهز بهسيستم تعويض پالت
محاسبات مربوط به لوله ها و پمپ بكار رفته در مدار
منابع و مآخذ…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 148

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است