دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز

طراحی و عملکرد سیستم ترمز
فهرست مطالب
* بخش اول – طراحي سيستم ترمز
* چكيده     1
* مقدمه    4
* انواع ترمزها    5
* ترمز ديسکي    6
* کاليپر چهار پيستوني    7
* ترمز کاسه اي    8
* استقرار ترمز کاسه اي    9
* انواع ترمز کاسه اي    10
* ترمز کاسه اي خود تنظيم    11
* فواصل ايمني ترمز    12
* انتقال وزن    13
* ضعيف شدن ترمز    14
* کاهش سرعت و توقف اتومبيل    15
* هيدروليک در ترمز    15
* لنت ترمز    17
* اثر فاكتورهاي مختلف بر خواص سايشي لنت ترمز     18
* 1- اثر سرعت     18
* 2- اثر بار     19
* 3- اثر دما     20
* 4- اثر اندازه ذرات سايشي     21
* تأثير اندازه ذرات سايشي بر نرخ فرسايش ويژه    21
* طراحي ترمز    22
* ترمزهاي ديسکي    25
* ترمزهاي کاسه اي    28
* ترمزهاي کاسه اي ( استوانه اي ) با کفشک کوتاه خارجي    29
* عملکرد ترمز خود قفل کن    30
* ترمز کاسه اي با کفشک بلند خارجي    31
* ترمز هاي کاسه اي با کفشک بلند داخلي    35
* ترمز هاي لقمه اي ( نواري)    36
*
* بخش دوم عملكرد سيستم ترمز
* عملكرد سيستم ترمز    41
* شتاب کند شونده    41
* انرژي / توان    42
* نيروهاي ترمز کننده    43
* مقاومت غلتشي    43
* نيروي مقاوم آيروديناميک    45
* نيروي مقاومت انتقال قدرت    46
* شيب    46
* ترمزها    47
* ضريب ترمز    47
* اصطکاک چرخ – جاده    51
* ارتباط با عملکرد خودرو    55
* سرعت    55
* فشار باد    56
* بار عمودي    56
* انتظارات ملي براي عملکرد ترمز    57
* تناسب ترمز    59
* سيستمهاي ترمز ضد قفلABS    66
* راندمان ترمز    68
* محاسبه عملکرد ترمز(مسافت توقف) خودروي پژو آردي    70
* نتيجه گيري     72
* پيشنهادات    72
* ضمائم    74
* مراجع……………..

دانلود پروژه طراحی و عملکرد سیستم ترمز
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد