دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test

طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل يکم –  نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین3
1-1-  سیستم هایOTMS  و ویژگی آنها‏ 3
1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه4
1-3- مشخصات اولیه سیستم5
فصل دوم- بانک اطلاعاتی7
2-1- MYSQL 7
2-1-1- انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL  7
2-1-2- رقبای اصلی MYSQL  9
2-2- طراحی بانک اطلاعاتی آزمون 11
فصل سوم- زبان برنامه نویسی PHP17
3-1- PHP17
3-1-1- بررسی قابلیت های PHP18
3-1-2- مقایسه  PHP با سایر زبان ها19
3-1-3- معایب PHP23
3-2- Form Validation
26
3-3- استفاده از Sessionها……
27

فصل چهارم- آشنائی با سیستم مورد نظر
4-1- روند کلی برگزاری آزمون
4-2- آموزش گام به گام کار با سیستم
4-2-1- بخش مدیریت(مدیر سیستم
4-2-2- بخش مدیریت(مربی
4-2-3- بخش داوطلبان34

 فهرست شکلها
شکل 2-2- جداول بانک اطلاعاتی و روابط بین آنها  11
شکل 3-2- Form Validation 27
شکل 3-3- استفاده از Sessionها‏ 32
شکل 4-2- بخش مدیریت36
شکل 4-2-1- آزمون های موجود37
شکل 4-2-2- بخش مدیریت(مربی38
شکل 4-2-2- افزودن آزمون39
شکل 4-2-2- افزودن سوالات40
شکل 4-2-3-بخش داوطلبان41
شکل 4-2-3- مشخصات آزمون42
شکل 4-2- 3- آغاز آزمون43
شکل 4-2-3- نتایج آزمون44

فهرست جدولها
جدول1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه5

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد