هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه طرح اتوماسیون اداری
دانلود پروژه طرح اتوماسیون اداری

دانلود پروژه طرح اتوماسیون اداری

طرح اتوماسیون اداری
مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی)
فهرست مندرجات
۱– مقدمه۱
۲- تعریف پروژه۲
۳- اهداف پروژه۲
۴- مراحل انجام کار۲
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار۳
۲-۴- تشکیل کمیته راهبری۳
۳-۴- شناخت و برنامه‏ریزی۴
۴-۴- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری۶
۵-۴- آموزش۷
۶-۴- نصب و راه‏اندازی۷
۷-۴-پشتیبانی۸
۵- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت) ۹
۶- پیوست‏ها
پیوست ۱- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها
پیوست ۲- گزارش برنامه اجرایی
پیوست۳- راهنمای کاربران – دبیر
پیوست۴- راهنمای کاربران – مدیر
۱- مقدمه
استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود ۱۷۶ نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود ۱۱۰ دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی ۳۸ دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.
۲- تعریف پروژه
انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن
۳- اهداف پروژه
پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :
شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری
پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن
تأمین نرم‏افزار
نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری
پشتیبانی
راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.
سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی
افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات
کاهش حجم بایگانی
کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات
امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری
۴- مراحل انجام کار
برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار
۲-۴- تشکیل کمیته راهبری
۳-۴- شناخت و برنامه‏ریزی
۴-۴- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری
۵-۴- آموزش
۶-۴- نصب و راه‏اندازی
۷-۴- پشتیبانی
در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار
برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :
شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید
تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها
ارزیابی نرم‏افزار کاندید
نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر
انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر
این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.
۲-۴- تشکیل کمیته راهبری
اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه ۸۱ مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ ۸/۳/۸۱ با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :
معاونت اداری و مالی
نماینده معاونت شورای فناوری اطلاعات
نماینده معاونت برنامه‏ریزی، توسعه و فناوری
مدیر کل امور اداری
مدیر کل تشکیلات و بودجه
شرکت ناظر
گروه توسعه و پشتیبانی شبکه
نماینده واحدی که نرم‏افزار در حال نصب در آن می‏باشد.
مواردی که در کمیته راهبری مورد بررسی و بحث قرار گرفته است تحت عناوین زیر می‏باشد :
تأمین سخت‏افزار مورد نیاز برای راه‏اندازی سیستم
تخصیص مکان برای دبیرخانه متمرکز معاونت
موانع موجود در زمینه نصب و راه‏اندازی سیستم
پیشرفت پروژه و کارهای در دست اقدام
موانع موجود در زمینه آموزش کارکنان مرتبط با سیستم
محدودیت‏های موجود در زمینه تدارکات
اولویت‏بندی انجام کار اتوماسیون
۳-۴- شناخت و برنامه‏ریزی
برای انتخاب نرم‏افزار مناسب و شناسایی محیط از نقطه نظر سخت‏افزار، نرم‏افزارهای دبیرخانه موجود، محل‏های استقرار سیستم و نیازهای مرحله نصب و راه‏اندازی فعالیت‏هایی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :
شناخت اولیه برای انتخاب نرم‎افزار اتوماسیون اداری مناسب
شناخت وزارتخانه برای برآورد نیازهای مرحله نصب و راه‎اندازی
شناخت هر معاونت جهت نصب سیستم
همان طور که مشاهده می‏شود برای انجام کار مطالعه و شناخت سازمانی در سطوح مختلفی انجام گردیده است. در اولین سطح، شناسایی اجمالی وزارتخانه از نقطه‏ نظر امکانات موجود اتوماسیون اداری و تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری، امکان‏سنجی پیاده‏سازی سیستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدی وزارتخانه از نظر سخت‏افزارهای موجود، ساختار سازمانی، شیوه‏های استقرار سیستم، موانع و مشکلات پیش‏روی پروژه مورد بررسی قرار گرفته و نیازهای مورد نظر اعلام گردیده است. در مرحله نصب و راه‏اندازی سیستم‏ هر یک از معاونت‏ها که برای نصب و راه‏اندازی سیستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردش‏کار، شیوه‏های ثبت نامه‏ها، تعداد پرسنل مرتبط با کار دبیرخانه، حجم نامه‏های وارده و صادره بررسی شده و نیازهای سخت‏افزاری، نرم‏افزاری، آموزش مورد نیاز مشخص گردیده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت کامل انجام پذیرفته و نیازهای مرحله مدون گردیده است.
در زمینه برنامه‏ریزی مراحلی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :
شناسایی فعالیت‏های مرحله نصب و راه‏اندازی
تهیه و تدوین برنامه زمان‏بندی
تهیه برنامه آموزش
تهیه برنامه نصب و راه‏اندازی
فعالیت‏های شناسایی شده برای انجام پروژه به شرح زیر می‏باشد :
مقدمات انجام کار
تهیه برنامه آموزش
تهیه برنامه نصب
اعلام امکانات مورد نیاز آموزش
شناخت از نقطه نصب
شناسایی افراد برای آموزش در نقطه نصب
آموزش در نقطه نصب
اعلام موارد نیاز در نقطه نصب
تعریف پارامترها در نقطه نصب
نصب سیستم
براساس فعالیت‏های شناسایی شده برنامه زمان‏بندی تنظیم و برای انجام کار برنامه آموزش و برنامه نصب و راه‏اندازی تهیه گردیده است.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است