دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور      
فهرست مطالب
* فصل اول – مشخصات کارخانه
* 1-مشخصات عمومي کارخانه
* 2-قسمتهاي کلي کارخانه
* 1-2قسمت اداري وعمومي
* 2-2 قسمت توليدونگهداري
* 3-2 قسمت تاسيسات الکتريکي ومکانيکي
* فصل دوم – نحوه خط توليدومراحل کارکارخانه
* مقدمه
* توسعه تکنيک هواي فشرده
* خواص هواي فشرده
* انواع کمپرسورها
* 1)کمپرسورهاي جابجايي مثبت
* 2-کمپرسورهاي گريزازمرکز
* 3-کمپرسورهاي اسکرو(پيچي)
* انواع کمپرسورهاي اسکرو
* 4-کمپرسورهاي ديافراگمي
* 5-کمپرسورهاي پره اي ياVanetype
* قسمت هاي مختلف يک دستگاه کمپرسوراسکروپارس
* فرآيندتوليد
* 1- واحدطراحي مهندسي درزمينه انواع کمپرسور
* 2-واحدCNC
* پوسته ها
* روتورها
* 3- واحدتراشکاري
* 4- واحدکابينت سازي
* 5- واحدآهنگري
* 6- واحدنقاش
* 7- واحدمونتاژ
* 8- واحدلوله کشي
* 9-تست نهايي کمپرسور
* فصل سوم – برآورد بارمصرفي و تامين انرژي موردنياز
* تخمين ضريب همزماني
* فصل چهارم – محاسبه و طراحي سيستم روشنايي
* مقدمه
* 1- کميتهاي اصلي روشنايي
* 1-1) شارنوري يا جريان نوري(Luminous f Lux=)
* 2-1) شدت روشنايي ILLUmination(E)
* 2-لامپها
* 1-2) لامپهاي ملتهب (Incandescent filamentLamps)
* 2-2) لامپهاي تخليه در گاز(Dicharge Lamps)
* 3-2) لامپهاي فلورسنت   (Fluresent Lamps)
* 4-2) لامپهاي با قوس کوتاه (Short are Lamps)
* 1-2) لامپهاي رشته اي
* 2-2) لامپهاي تخليه در گاز
* 1-2-2) لامپهاي تنگستن هالوژن (Tungsten halogen Lamp)
* 2-2-2) لامپهاي سديم
*  لامپهاي سديم با فشار کم
* لامپ سديم با فشار زياد
* 3-2-2) لامپهاي بخار جيوه
* 3-2) لامپهاي فلوئرسانت
* مدار لامپهاي فلوئرسانت
* محاسبه جريان يک لامپ فلوئرسانت
* 3- طراحي روشنايي داخلي
* 2-3) اصول روش لومن
*
* 1-2-3) محاسبه ضريب فضا
* 4-2-3) تعيين مقدار شار نوري
* 5-2-3)تعيين تعداد چراغها
* 6-2-3) برسي فواصل قرارگيري چراغها
* 6-3-3) در صد خطا
* نمونۀ محاسباتروشنايي داخلي اتاق امور اداري در ساختمان اداري
* روشنايي داخلي سالن آهنگري
* 4- طراحي روشنايي خارجي
*  لامپهاي مورد استفاده در روشنايي معابر
* بطور خلاصه طراحي روشنايي معابر شامل مراحل زير خواهد بود
* فرمان روشنايي محوطه
* محاسبه روشنايي محوطه
* فصل پنجم – کليدهاي اتوماتيک وفيوزها
* مقدمه
* طبقه بندي کليد ها
* کليد هاي فشار ضعيف براي جريان متناوب
* 1- کليد دستي
* 2- کليد خودکار
* 3-کليد محافظ موتورMotor circuit-Breaker
* 4- کليد مغناطيسي يا کنتاکتور
* پريزهاي برق
* انواع پريزها
* نکاتي که در مورد نصب پريزها بايد رعايت شود
* تعداد پريزهاي مجاز در هر خط
* ضريب مصرف KI
* ضريب همزماني Kt
* اصول و روشهاي نصب کليد
* سيستم گرمايش
* فصل ششم – شناسايي و انتخاب سيم
* شناسايي و انتخاب کابل
* کابلهاي هوايي
* کابلهاي زميني
* کابلهاي زير آبي
* کابلهاي مخصوص
* انواع کابلها از نظر ساختمان و موتارد استعمال آن
* طرز شناختن کابلهاي جريان زياد
* کابلهاي فشار قوي U>3500
* کابل کشي داخل مراکز صنعتي
* نصب کابل در داخل کانال
* سيني و نردبان کابل (Cabl tra,Cabl Ladder)
* نصب کابلها بر روي سيني کابل
* کانالهاي يش ساخته الکتريکي (با سراکت)
* لوله کشي برق
* جعبه تقسيمها و قوطي کليد
* حفر کانال خاکي
* حداقل شعاع خم کابلها
* محاسبه سطح مقطع هاديها
* 1- تعيين مقدار سيمها و کابلها بر اساس جريان مجاز
* 2- تعيين مقاطع سيمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز
* نمونه محاسبه کابل پريز سه فاز
* نمونه محاسبه كابل ماشين آلات  (واحد تراشكاري ، ميز تراش)
* طبقه تابلوهاي برق
* شينه
* رنگ شينه ها
* تابلوهاي فرمان وسايل موتوري
* انتخاب كنتاكتور و كليد
* تابلوهاي فرعي روشنايي و پريزها
* نمونه محاسبه فيوز انتخابي موتور و كابل تغذيه آن
* نمونه محاسبات تابلوي موتوري موتورخانه DPA
* محاسبه فيوز اصلي و كابل تغذيه تابلو از لحاظ تجربه كاري
* نمونه محاسبات كابل و فيوز مربوط به تابلو نيمه اصلي MDP-1
* فصل هفتم – تصحيح ضريب قدرت
* تاّثير ضريب توان
* تصحيح ضريب توان درکارخانجات
* 1-کمپانزاسيون انفرادي (تکي)
* 2-کمپانزاسيون گروهي
* 3-کمپانراسيون مرکزي
* تابلوي اتصالات کابل
* دستگاه رگلا تور
* تابلوي فرمان
* خازنهاي صنعتي
* روش محاسبه خازن موردنيازبراي حذف توان راکتيو
* محاسبه بانک خازني کارخانه
* محا سبه قدرت مصرفي کا رخا نه جهت درخواست ترانس
* فصل هشتم – سيستم اتصال زمين
* انواع الکترودهاي زمين
* مشخصات هاديهاي سيستم اتصال زمين
* اصول وروشهاي نصب سيستم اتصال زمين و آزمايش مقاومت نهايي آن
* عمق چاه و ابعاد الکترود صفحه اي
* طرح سيستم اتصال زمين پروژه
* خصوصيات زمين پروژه
* شرايط لازم براي موثر واقع شدن زمين کردن حفاظتي
*  فصل نهم – طراحي سيستم برق اضطراري
* مقدمه
* کاربردبرق اضطراري وقوانين حاکم برآن
* موتورديزل
* ژنراتور
* رگولاتورولتاژ
* تابلوي کنترل الکتريکي
* 1- Short Break
* 2-NO Break
* 3-Stand by
* بعضي ازمشخصات فني مولدهاي برق اضطراري
* مشخصات ژنراتورشرکت پارس کمپرسور
* فصل دهم –  طراحي سيستم تلفن مرکزي ودوربين مداربسته
* 1-تلفن مرکزي
* لزوم بهره گيري ازسيستم تلفن مرکزي
* کابلهاي مخابراتي
* 2- دوربين مداربسته
* فصل يازدهم – طراحي سيستم صوتي
* مقدمه
*  اکو
* اصوات مزاحم(Noise)
* اختلاف فشارصوتي(Sond pressure difference)
* ضريب افزايش فشار(Peak Factor)
* محاسبه فشارصداي خروجي بلندگو(Out put speaker pressure)
* بلندگوها(Speaker)
* قدرت مجاز و رود به بلندگو
* افزايش فشارصوتي
*  انواع بلندگوازنظرکاربرد
* انتخاب بلندگو
* ترتيب قرارگرفتن بلندگو
* سيستم متمرکز
* جداول مهم براي انتخاب بلندگو
* انتخاب تقويت کننده (آمپلي فاير)
* زون بندي سيستم صوتي کارخانه
* نمونه محاسبات سيستم صوتي مربوط به شرکت پارس کمپرسور
* روش محاسبه سيستم صوتي سالن غذاخوري
* نمونه محاسبه سيستم صوتي سالن آهنگري
* فصل دوازدهم – سيستمهاي اطفاي حريق
* مقد مه
* سيستمهاي اعلام و اطفاي حريق
* فاصله لازم جهت نصب دتکتورها
* 1- در موردي دتکتور دودي
* 2- درمورد دتکتورهاي حرارتي
* 3- در مورد راهروها
* زون بندي سيستم اعلام حريق
* منبع تغذيه
* اطفاي حريق
* سيستم هاي اطفاي حريق خودکار
* منابع…………

فرمت : WORD | صفحات:200

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

طرح تأسیسات الکتریکی شرکت پارس کمپرسور
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد