دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد

طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد
فهرست مطالب
چکیده:   ۱
– اهداف طرح :   ۴
ضرورت اجرای طرح :   ۴
روش مطالعه:   ۵
بخش دوم : مطالعات بایر   ۸
۱- مطالعات فیزیوگرافی :   ۸
– موقیت جغرافیایی محدوده:   ۸
– ویژگی های فیزیوگرافی :   ۹
– مساحت و محیط محدوده :   ۹
– شکل حوزه :   ۹
– هیپسومتری:   ۱۰
جمع بندی و تجزیه و تحلیل:   ۱۱
۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:   ۱۱
– بارندگی :   ۱۱
– دما :   ۱۲
-رطوبت نسبی :   ۱۳
– تبخیر :   ۱۳
باد =   ۱۴
بادهای محلی :   ۱۴
– اقلیم :   ۱۵
– شاخص خشکی :   ۱۵
۱- محدودیت ها:   ۱۶
۲- قابلیت ها :   ۱۶
بحث و نتیجه گیری :   ۱۶
۳- مطالعات منابع آب :   ۱۷
– منابع آب موجود در محدوده مطالعاتی:   ۱۸
– بررسی وضع چاههای موجود در منطقه :   ۱۹
– کیفیت آبهای زیر زمینی محدوده :   ۱۹
– کیفیت آب ها از نظر کشاورزی و منابع طبیعی :   ۲۰
نتیجه گیری:   ۲۰
– قابلیتهای صنایع آب :   ۲۱
محدودیت ها :   ۲۱
۴- مطالعات ژئومورفولوژی :   ۲۲
مقدمه :   ۲۲
۴) واحد پهنه‌های ماسه بادی (qt3 sand sheet)   ۲۶
۱) تیپ دشت سرابانداژ ( بخش آب)   ۲۷
تیپ دشت سراپانداژ:   ۲۷
۲) خشکررودها راوندها ) :   ۲۷
۲) خشک رودها راوندها):   ۲۸
۲) تیپ دشت سر پوشیده :   ۲۸
۵- مطالعات خاکشناسی:   ۳۱
مقدمه:   ۳۱
– منابع خاک و اراضی :   ۳۲
۶- مطالعات پوشش  گیاهی :   ۳۶
مقدمه :   ۳۶
– سابقه مطالعات انجام شده درزمینه پوشش گیاهی :   ۳۶
– تیپ های پوشش گیاهی منطقه :   ۳۷
– تعیین درصد تاج پوشش ووضعیت پوشش گیاهی :   ۳۷
– ظرفیت و گرایش مرتع :   ۳۸
– عوامل تخریب پوشش گیاهی :   ۳۹
۷- مطالعات اقتصادی و اجتماعی :   ۴۱
مقدمه:   ۴۱
– موقعیت مراکز زیستی:   ۴۱
مناطق تحت تأثیر این کانون بحرانی:   ۴۲
– انواع خسارات و آسیبها بر منابع زیستی، تولیدی و اقتصادی:   ۴۳
– برآورد خسارات وارده در محدوده مطالعاتی:   ۴۴
پشنهادات:   ۴۵
۸- مطالعات فرسایش بادی   ۴۵
مقدمه :   ۴۵
– فرسایش بادی منطقه مطالعاتی :   ۴۶
– فرسایش بادی :   ۴۷
انواع اشکال فرسایش بندی:   ۴۸
شکل فرسایشی رگ ریز:   ۴۸
– شکل فرسایشی زبیل مارک:   ۴۹
– شکل فرسایش سطوح شلجعی:   ۵۰
– شکل فرسایشی کلوتک و سطوح شلجعی شکل :    ۵۰
– اراضی کشاورزی با باد بردگی سطحی:   ۵۱
– منشأ یابی رسوبات بادی و تفکیک مناطق برداشت – حمل- رسوب:   ۵۱
– تفکیک مناطقع برداشت، حمل، رسوب:   ۵۱
۹- مدیریت اراضی   ۵۳
– برآورد سرعت آستانه فرسایش بادی اراضی:   ۵۴
۱) جهت یابی مناطق برداشت :   ۵۴
۲) مکانیابی مناطق برداشت:   ۵۶
۱- مطالعات فیزیوگرافی :
علم فیزیوگرافی بررسی و تعیین خصوصیات فیزیکی یک حوزه و یا محدوده است. که این مطالعات به عنوان مبنا در یک پروژه می باشد.
که شامل: خصوصیات فیزیکی محدوده: محیط، مساحت، شکل حوزه، طبقات ارتفاعی، شیار، سایر اطلاعات: راههای دسترسی بر منطقه، موقعیت مکانی شهرها، امکانات منطهق
– موقیت جغرافیایی محدوده:
محدوده مطالعاتی در حد فاصل َ۱۸ َ۵۵ ۵۳ تا َ۱۷ ً۵ ۵۴ شرقی و محدوده مطالعاتی در حد فاصل َ۴۵ َ۳ ۳۲ تا َ۲۰‌ ً۱۵ ۳۲ شمالی واقع شده این محدوده بخشی از حوزه آبخیز دشت یزد – اردکان می باشد که در منطقه مسطح دشتی واقع گردیده است. شیب = کمتر از دو درصد- درمحدوده دشت سراپانداژ و پوشیده
منطقه مورد نشر به علت مجاورت با خط سنت و ویژیگهای خاص ژئوفولوژی منطقه و قرار گرفتن در برابر بادهای فرساینده از نظر استراتژیک نقش مهمی دارد.
و از آنجا که منطقه دارای کارخانجات و روستاهایی از جمله جهان آبان و محمد آباد و … است، اجرای طرح نقش و اهمیت زیادی دارد.
– اطلاعات مورد استفاده
– با کمک نقشه با مقیاس ۲۵۰۰۰Gps, Y = مرز منطقه مشخص شد. تصاویر ماهواره ای منطقه هم گرفته شد.
– ویژگی های فیزیوگرافی :
تعیین مرز محدوده مطالعاتی در مناطق دشتی بدون عوارض توپوگرافی یکی از مهمترین نکا در پی ریزی مطالعات می باشد. و بهتر است در انجام چنین مطالعاتی، محدوده مورد نظر بوسیله عوارض مصنوعی مثل جاده و یا میله های قنوات و … مشخص کرد تا در مطالعات بعدی مرز ما مورد استفاده قرار گیرد.
پس نقشه راها هم تهیه و ارائه گردید و با کمک تصاویر ماهواره ای IRS-PAM استخراج و بهنگام  سازی شد
– مساحت و محیط محدوده :
با استفاده از روش های جدید که با کمک GPS و رقومی سازی نقشه و استفاده از داده های ماهواره ای، مرز حوزه تدفیق شده و محیط و مساحت آن را اندازه گیری می کنیم.
مساحت محدوده = ۱۱۳۷۹ هکتار    ۱۵۷۳ هکتار قبلاً تاغکاری موفق شده است ۹۸۰۶ هکتار آن
– شکل حوزه :
ضریب فرم = ۲/۰  نشاندهنده کشیده بودن منطقه است
©. ضریب فشردگی = ۰۷/۲  نشاندهنده کشیده بودن منطقه است.
و به روشهای دیگر هم آن بررسی شده که  حاصل آن یکی بوده است.
– هیپسومتری:
هیسومتری یعنی = توزیع ارتفاعی مساحت و ارتفاع در منطقه که نقشه آن طبقات شاخص ارتفاعی را نشان می دهد و هدف از تهیه آن، تهیه منحنی اسپومتری است که نشاندهندة آن است که زمین درجه ارتفاعی شیبدار می شود.
که با توجه به جدول هیپومتری متوجه می شویم که : بیشترین مساحت در آن محدوده مربوط به ارتفاعات متوسط = m1145 و m1135 می باشد درصد مساحت ۵/۳۴ و ۳۲ و شمال محدوده در باریکه بالای محدوده شیب منطقه بیشتر است.
– نمودار آلتیمتری : که در آن در صد مساحت هر کدام از ارتفاعات مشخص شده و مثل نتایج قبلی بدست می اید
– ارتفاع متوسط منطقه : ۱۱۳۵ متر
– شیب محدوده : که با استفاده از مدل رقومی ارتفاع زمین (DEM) تهیه شده و مورد استفاده قرار گرفت. که توزیع مساحت شیب در محدوده به قرار زیر است.
بیشترین مساحت را شیب ۵/۰< داریم               شیب کمتراز ۵/۰%       ۷/۶۵%
شیب ۵/۰-۱%               ۸۹/۳۰%
شیب بیشتراز ۱%            ۱۶/۱۷%
جمع بندی و تجزیه و تحلیل:
به علت موقعیت دشتی و هموار محدوده مطالعاتی، واقع شدن آن در گودترین موقعیت کریدور توپوگرافی دشت یزد – اردکان و در معرض باد قرار و خاکهای حساس وریزدانه، طوفانهای گرد و خاک و حمل ماسه ها را به سمت جاده ترانزیت یزد- تهران و مراکز صنعتی و مسکونی بدنبال دارد.
به طور کلی هموار بودن شیب کم و توپوگرافی منظم محدوده مطالعاتی در تشدید سرعت باد مؤثر است که باید برهرشکل سطح زبری را افزایش داده ( و هم چنین در زمینه های هموار توسعه اقتصادی و اقدامات اجرائی مساعدترو بیشتر است).
۲- مطالعات هوا و اقلیم شناسی:
از جمله عواملی که در شکل گیری اقلیم خشک یزد نقش داشته است:
وجود سلسله جبال زاگرس و البرز در غرب و شمال، و هم چنین سلسله جبلا شیرکوه، و عوامل دیگری مثل:زاویه تابش، مدت تابش، زاویه میل خورشیدی، میزان آلبید و هم چنین واقع شدن آن درکمر بند خشکی
– بارندگی :
به طور کلی رژیم بارندگی دست یزد- اردکان مدیترانه ای و از سمت غرب و جنوب غرب است که با ویژگیهای «بیابانی» می باشد.
بهطور خلاصه دشت یزد – اردکان سالانه ۱۷ سیستم بار انزا وارد آن می شود که زمان عملشان زمستان و بهار است، که بخش وسیعی از رطوبت آنها به علت عبور از کوهستان ها و پیدایش خشکیهای وسیع قبل از رسیدن بد منطقه تخلیه می شود.
البته بارندگی در این منطقه به صورت نامنظم می باشد. که در هر کدام از روستاهای موجود در این دشت مقدار بارندگی متفاوت است.
و با توجه بر نمودار بارندگی ماهیانه: بیشترین بارندگی مربوط به ماههای اسفند و دی و آذر می باشد.
گرادیان ارتفاعی بارندگی حوزه دشت یزد – اردکان نشان می دهد که با افزایش ارتفاع بارندگی افزایش می یابد اما با شیب کندتر نسبت به بقیه مناطق mm90 km>1 به ازای هر پس در آن قسمتی از محدوده که کوهستان است و شیب بیشتر است بارندگی بیشتر داریم
– دما :
حداقل دمای بر ثبت رسیده =۱۶- حداکثر دما : ۶/۴۵
میانگین درجه حرارت تابستان= ۹/۲۱ « در تیر، مرداد، شهریور»
رابطه معکوسی بین ارتفاع و دما وجود دارد که « به ازای هر km1 ارتفاع  ۴ درجه حرات کاهش مییابد.» اهمیت این مسئله: از نظر تعدیل اقلیمی و تنوع زیستی در حوزه اهمیت دارد و در تشکیل بادهای کوه بر دشت و تشدید فرسایش باید در دشتهای میانکوه مؤثر است
میانگین دما درمحدوده = ۵/۲۵
·حداقل مطلق دما درطی دوره ۲۰ساله : ۱۶ مربوط به حد واسط آذر و دیماه
·حداکثر مطلق دما در طی دوره ۲۰ ساله: ۴۵ مربوط به حد واسط تیر و مرداد
اهمیت مسئله: در رابطه باانتخاب گونه‌ی گیاهی و موفقیت پروژه های بیولوژیک نقش موثر دارد…………..

فرمت : WORD | صفحات :80+OK

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه طرح کانونهای بحران فرسایش بادی در میبد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد