دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست

عاملهاي شيميايي  و آثارآن بر محيط زيست
فهرست مطالب
فصل اول: پدافند شيميايي 2
«عوامل شيميايي» 2
«ضايعه شيميايي » 2
« هيدروليز » 2
«غلظت» 2
«دز» 3
«انواع دز» 3
«انواع پايداري» 4
«خصوصيات فيزيكي و شيميايي CG » 8
«كمكهاي اوليه و حفاظت در برابر عوامل خفه كننده » 8
«آرسنيك ها» 13
«اثر فيزيولوژيكي عامل اعصاب» 16
«مشخصات CS» 19
«خصوصيات سلاح هاي شيميايي (ويژگي)» 22
فصل دوم: پدافند ميكروبي 32
«تعريف عوامل ميكروبي» 32
« تقسيم بندي عوامل ميكروبي از نظر كاربرد» 34
فصل سوم : حفاظت 42
« انواع حفاظت» 42
فصل چهارم : رفع آلودگي 51
« تعريف رفع آلودگي » 51
«اثرات شفابخش آمپول آتروپين» 68
«موارد استفاده از عامل كنترل اغتشاش» 69
فصل اول: پدافند شيميايي
«عوامل شيميايي»
موادي هستند جامد، مايع و گازي شكلي كه بر اثر خواص فيزيكي و شيميايي خود موجب ضايعات شيميايي يا تلفات رزمي و يا آسيب جسماني بر روي انسان و حيوان گرديده و در رشد ونمو گياهان و نباتات ايجاد دگرگوني كرده و باعث ايجاد پرده دود و آتش مي‌گردد.
«ضايعه شيميايي »
ضايعه ايست كه شخصي را بر اثر تأثير مقدار كافي از عوامل سمي و شيميايي از انجام مأموريت باز مي دارد و در صورت استفاده در غلظت بالا باعث مرگ شخص مي‌گردد.
« هيدروليز »
به واكنش يك ماده شيميايي با آب كه موجب خنثي شدن اثر آن عامل يا كاهش اثر آن مي‌شود.
«غلظت»
مقدار بخارات يا ذرات شيميايي موجود در واحد حجم هوا كه به صورت ميلي گرم بر مترمكعب در دقيقه بيان مي شود.
«دز»
حاصل ضرب غلظت در واحد زمان كه شدت عمل فيزولوژيكي را نشان مي دهد.
«انواع دز»
1- دز كشنده 2- دز ناتوان كننده
«دز كشنده»
دزي است كه 50% از پرسنلي را كه بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداواي به موقع خواهد كشت.
« دز ناتوان كننده»
دزي است كه 50% از پرسنلي را كه بدون حفاض باشند را در صورت عدم مداواي به موقع ناتوان خواهد كرد يا از ادامة مأموريت بازخواهد داشت.
«پايداري»
مدت زمان اثر يك عامل شيميايي كه موجب ايجاد ضايعه بر روي افراد مي شود يا ثبات و پايداري يك عامل شيميايي در منطقه را پايداري گويند.
«عوامل مؤثر در پايداري»
1- خصوصيات فيزيكي (فرار بودن آن)
2- شرايط جوي (درجه حرارت و سرعت باد از مهمترين عوامل آن است)
3- نحوه پرتاب و پخش (توسط راكتها يا پخشانهاي هوايي)
4- وضعيت زمين (پستي و بلنديها و نواحي جنگلي يا باير در آن نقش مهمي دارد.
«انواع پايداري»
1- عوامل شيميايي پايدار : اين دسته از عوامل شامل موادي هستند كه از لحاظ پايداري قدرت زيادي دارند و مي توانند يك الي چند روز در منطقه باقي بمانند و نقطه جوش آنها بيشتر از   130 مي‌باشد. به صورت كلي كمتر فرار هستند مانند عامل تاولزا، اعصاب و DM .
2- عوامل شيميايي ناپايدار: عواملي هستند كه پايداري آنها كم و فرار هستند وبيشترين تأثير آنها يك الي دو ساعت مي باشد و نقطه جوش آنها پايين تر از  130 مي‌باشد مانند عوامل خون و خفه كننده.
«طبقه بندي عوامل شيميايي»
1- شكل ظاهري جامد مانند اشك آور
مايع مانند تاولزا
گاز مانند خفه كننده
2- نوع استفاده و كاربرد ضد گياه            آموزشي
ضد مواد            كنترل اغتشاش
آتش زا               سمي
دودزا                ناتوان كننده
 3- از نظر فيزيولوژيكي اعصاب            تاولزا
خفه كننده          مختل كننده در رشد گياهان
خون
«اختلال كننده د رشد گياهان به دسته هاي زير تقسيم بندي مي‌شوند»
اينگونه مواد باعث رشد يا عدم رشد يا تغيير واحد فيزيكي در گياهان مي‌شوند و به سه دسته تقسيم بندي مي‌گردند:
1- ديفلونيتها : باعث ريزش نابهنگام برگ درختان مي‌شوند.
2- دسيكنتها : باعث از بين رفتن شاخ و برگ گياهان مي‌شوند.
3- هربيايدها: موجب خشك شدن ريشه گياهان و تغيير واحد فيزيكي آن مي‌شود.
«مسموميت»
به هم خوردن تعادل فيزيكي و فيزيولوژيكي و رواني در موجود زنده به هنگام برخورد با مواد سمي را مصموميت گويند كه به دو صورت هاد و مضمن مي باشد.
«زهرابه يا پادزهر»
موادي هستند كه از سلولهاي حيوان يا نباتات گرفته مي شوند و وقتي كه در بدن انسان يا حيوان تزريق مي شود موجب تشكيل ضد سمي بنام پادزهر مي شوند.
«آئورسل»
ذرات جامد، مايع يا گاز كه به صورت معلق در هوا هستند و به صورت بخار يا دود يا ابر درآمده و قابل رؤيت مي باشند:
«16/12/85»
«علائم اختصاري دوزها»
1- دز كشنده از راه تنفس : LCT
2- دز كشنده از راه پوست : LCT
3- دز ناتوان كننده از راه پوست : ID
4- دز كشنده نوات كننده از راه تفنس : LD
«عوامل خفه كننده »
1- كلر CL 2- كلروپكرين PS 3- فژن CG 4- دي فژن DP
«علائم مصموميت به وسيله گاز خفه كننده »
1- احساس مزه شيرين در دهان 2- احساس خارش در گلو 3- سوزش چشمها 4- كبود شدن دست و پا و لب 5- دم و بازدم شديد 6- احساس تنگي نفس شديد 7- سر درد و سرفه در مواقعي كه دوز عامل شديد باشد همراه با خون
«نكته» حالت گازي CG بوي چمن تازه و حالت مايع آن بوي كاه گنديده را مي‌دهد.
«عمل فيزيولوژيكي عامل خفه كننده»
عامل خفه كننده مثل CG توسط مجاري تنفسي وارد بدن شده و با هواي مرطوب داخل ريه ها توليد اسيد كلرويد كرده اين اسيد به مويرگها آسيب رسانده و باعث پاره شدن آنها مي‌گردد و پلاسماي خون در كيسه هوايي ريخته مي شود و فرد بخاطر قطع اكسيژن از بين مي‌رود.
«عوامل اوليه و ثانويه عامل خفه كننده را بنويسيد
دانلود پروژه عاملهاي شيميايي و آثارآن بر محيط زيست
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد