دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه علل زمين لرزه ها

زلزله
فهرست مطالب
علل زمين لرزه ها
نقشه برداري زمين پيمايشي و انباشت آهسته انرژي
بازگشت کشسان
تغييرات در سنگها
تأثير آب بر سنگهاي زير سطح زمين
زمين لرزه هاي برخاسته از مخزن و ايمني سدها
چه چيزي امواج لرزه اي را توليد مي کند ؟
منابع راندگي دوقلو :1971 سان فرناندو و 1994 نورثريج
خطرهاي حاصل از زمين لرزه ها
انواع خطرها
روان شدن ماسه خيس
محافظت از خود در يک زمين لرزه
زمين لرزه 1983 کوالينگا ، کاليفرنيا
گامهايي براي کاهش خطر براي خانه ها
کمک گرفتن از بيمه زمين لرزه
کاهش ريسک زمين لرزه
پيشرفتهايي در برنامه ريزي و زون بندي
علل زمين لرزه ها
ماهي فروشان در حال فروش گوشت نامازو ( گربه ماهي ) هستند که حرکت اضافي اش در يک زمين لرزه بزرگ ادو (توکيو) آن را به کشتن داده است . مردم به سود جويي از اين تراژدي شکوه مي کنند .
اين احتمال وجود دارد که کل حرکت در هر مکان ( در امتداد گسل در حال گسيختن) يک باره روي نداده باشد ، بلکه طي گامهاي بسيار نامنظم پيش رفته باشد .
– اچ.اف.رايد، گزارش کميسيون ايالتي بازرسي زمين لرزه (زمن لرزه 18 آوريل 1906 کاليفرنيا)
زماني نه چندان دراز پيش از اين ، عموم مردم بر اين باور بودند که علل زمين لرزه ها ، هميشه در ابهام باقي مي ماند فهرست بندي زيرا از ژرفاي بسيار زير قلمرو مشاهده انسان سرچشمه مي گيرند . افزون بر آن، براي زماني طولاني ، ديدگاه متداول آن بود که زمين لرزه ها به عنوان تنبيه خطاهاي انسانها پديد مي آيند . زمين لرزه شعري که در حدود سال 1850 نوشته شده ، اين ديدگاه را چنين خلاصه مي کند :
کدام دست پر توان با نيروي ناشناخته را اين تکانهاي مکرر را مي توانند بسازند ؟
آه نه ! صداي پاي کفرآميز ،
زمين آگاه ، ناشکيبا تحمل مي کند ؛
و با باري از گناه به خود مي لرزد ،
گوري مشترک براي نسل نکوهيده اش فراهم مي آورد .
شاعر گمنام
امروزه زمين لرزه ها و بيشتر خصوصيات مشاهده شده آنها با استفاده از نظريه مکانيکي که با عنوان زمين ساخت صفحه اي توسعه يافته ، توضيح داده مي شوند . به هر حال ، پيش از توصيف اين نظريه زمين شناختي وحدت بخش در فصل 7، لازم است بدانيم چگونگي امواج لرزه اي در زمين توليد مي شوند .
انواع زمين لرزه
نخستين گام به سوي پي بردن به ديدگاه امروزي درباره توليد امواج لرزه اي ، نقد و بررسي ارتباط نزديک ميان بخشهايي از دنياست که بيشترين خطر زمين لرزه را دارند (شکل 2-2) و مناطقي از دنيا که از نظر زمين شناختي جديد و فعال هستند (شکل 7-2 و عکسهاي 10 و 11). در فصل 2 مشاهده شد که بيشتر زمين لرزه ها در الگوهاي بزر مقايسي روي مي دهند که با سيماهاي جهاني همچون کوهها ، دره هاي کافتي ، پشته هاي ميان اقيانوسي ، و گوداالهاي اقيانوسي همراه هستند . گسلش جديد در سطح زمين نيز اغلب با زمين لرزه همراه است (فصل 5). در واقع ، بسياري از گسترده ترين زمين لرزه هاي ويرانگر ، مانند زمين لرزه 1906 سان فرانسيسکو ، زمن لرزه زمين لرزه 1995 کوبه (عکس 7) به وسيله گسيختگي وسيع گسلي توليد شدند .
پيش از ادامه بحث ، دسته بندي زمين لرزه ها بر اساس شيوه تشکيل سودمند است . تاکنون ، متداول ترين آنها ، زمين لرزه هاي زمين ساختي است . اين دسته هنگامي توليد مي شوند که سنگها در واکنش به نيروهاي مختلف زمين شناختي ، ناگهان مي شکنند . زمين لرزه هاي زمين ساختي ، از نظر علمي براي مطالعه درون زمين و اهميت اجتماعي عظيم آنها ، مهم هستند زيرا بزرگترين خطر را تحميل مي کنند . در نتيجه ، در بيشتر اين کتاب ، با اين نوع زمين لرزه سروکار داريم ……………

دانلود پروژه علل زمين لرزه ها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد