دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه استان زنجان
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: بیان مسأله3
1-1 مقدمه4
1-2 بیان مسئله5
1-3 اهمیت وضرورت انتخاب موضوع6
1-4 اهداف پژوهشی7
1-5 فریضه پژوهشی 8
فصل دوم:(پیشینه تحقیق)9
2-1پیشینه تحقیق10
 2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان11
2-5 پیشینه تحقیق در ایران14
2-7 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران17
2-8 تعریف واژه پرخاشگری19
2-9 نظریه های مربوط به پرخاشگری20
فصل سوم: روش اجرای تحقیق22
1-3 روشهای آماری23
3-3 تعاریف عملیاتی متغیرها23
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها26
4-1 یافته های پژوهشی27
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری30
5-1 بحث در باره یافته ها31
5-2 نتیجه گیری34
5-5 پیشنهادات35
پیوست36
منابع37
ضمایم38
پرسشنامه39
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک42
چکیده
در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
– بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
– ارائه  شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع  راهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفره  اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% –  spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند………………..

دانلود پروژه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد