هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه عکاسی تبلیغاتی
دانلود پروژه عکاسی تبلیغاتی

دانلود پروژه عکاسی تبلیغاتی

دانلود پروژه عکاسی تبلیغاتی

 تاریخچه
سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبه تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیله ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهده کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظه دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.
سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال ۱۷۲۷ مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال ۱۸۰۲ وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.
بالاخره بین سالهای ۱۸۲۲، ۱۸۲۶ یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال ۱۸۲۹ با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینه عدسیها و جعبه تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحه‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.
آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (۱۸۳۳)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژه فتوگرافی مرکب از دو کلمه یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.
در سال ۱۸۳۵ شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال ۱۸۷۴، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایره عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.
فهرست مطالب
تاریخچه
 فصل اول: مبانی در عکاسی ۱
رنگ ۲
رنگ چنانچه هست و آنچنان که ما می‌بینیم ۲
درجه حرارت رنگ ۳
نور سفید و رنگها ۴
هنر دیدن ۵
عناصر گرافیکی تصویر ۶
کادر هنری ۶
نقطه دید ۷
خط ۸
خطوط و ریتم ۸
سایه و روشن ۹
سایه‌ها ۱۰
ضدنور ۱۰
بافت ۱۱
تن ۱۱
شکل و طرح ۱۲
کمپوزیسیون تصویر ۱۳
عدم تقارن ۱۴
احساس عمق و بعد ۱۴
هم‌آهنگی ۱۵
نظم و ترتیب یا آشفتگی؟ ۱۵
فصل‌دوم: ابزار و تکنیک  ۱۶
اساس عکاسی رنگ ۱۷
عکاسی سه رنگ ۲۰
وسایل نورپردازی ۲۰
فلاش الکترونیک ۲۱
انواع فلاشهای‌الکترونیک ۲۱
محاسبه نور ۲۲
کلک‌های عکاسی ۲۲
کاربرد عکس ۲۴
«عکس موفق» و «عکس خوب» ۲۵
فصل سوم: موضوع عکاسی ۲۷
بینش و عکسبرداری ۲۸
نکاتی درباره سوژه‌های فتوژنیک ۲۸
سوژه فتوژنیک و ویژگی‌های آن ۲۸
فنون و شیوه‌های فتوژیک ۲۹
نکاتی درباره سوژه‌های فتوژنیک ۳۰
فنون و شیوه‌های غیرفتوژیک ۳۱
سیاه و سفید گرافیک ۳۲
مرکز توجه ۳۳
تغییر شکل: بدنمایی و کج شکلی ۳۳
عکسهای گروهی ۳۴
تصاویر کار ۳۴
تصاویر حیوانات ۳۴
تصاویر ورزشی ۳۵
حرکت ۳۷
مردم ۳۷
عکسهای شبانه ۳۸
در داخل خانه ۳۹
فصل چهارم: نقد ۴۰
تعریف نقد ۴۱
انواع نقد ۴۲
روابط منتقد و هنرمند ۴۳
تعریف توصیف ۴۴
توصیف فرم ۴۵
اهمیت توصیف برای خواننده ۴۵
تفسیر عکس ۴۶
تعریف تفسیر ۴۷
نظریه‌زیبایی شناسی ۴۸
نوشتن درباره عکس ۴۹
مشاهده اثر و یادداشت‌برداری ۵۰
سخن‌گفتن درباره عکس ۵۱
فصل پنجم: عکاسی و تبلیغات
تعریف تبلیغ ۵۲
نظام تبلیغ ۵۳
تبلیغ در مقایسه با منابع اطلاعاتی و انتشاراتی ۵۳
تبلیغ در مقایسه با بخش خدمات ۵۳
اصول کار تبلیغ ۵۴
مشکل‌یابی و مشکل‌گشایی ۵۴
ترویج خوداتکایی ۵۴
فراگیری زبان تبلیغات ۵۵
توجه آرمانهای اسلامی و فرهنگ ملی ۵۵
در نظر گرفتن امکانات ملی ۵۵
همبستگی با نهادهای مردمی ۵۵
پرهیز از روزمرگی و قالبهای کلیشه‌ای ۵۶
آموزش مداوم عناصر تبلیغی ۵۶
فلسفه وجودی نظام تبلیغ ۵۶
مقصود از «روانشناسی تبلیغات» چیست؟ ۵۸
دیر باوران ۵۹
روشهای تبلیغاتی ۵۹
روش نفی و اثبات ۵۹
روش شرطی ۶۰
روش طرح ناگهانی ۶۱
روش استدلال ۶۲
شبه استدلال ۶۲
عرصه‌های کاربر و روشهای تبلیغاتی ۶۳
تبلیغات سیاسی ۶۳
تبلیغات فرهنگی ۶۳
تبلیغات تجاری ۶۴
هدف تبلیغ ۶۴
رابطه مبلغ و تبلیغ ۶۵
ارتباطات ۶۶
روشهای ابلاغ ۶۷
تبلیغ رخ به رخ (انفرادی) ۶۸
تبلیغ گروهی ۶۹
تبلیغ طریقه‌ای ۶۹
تبلیغ نتیجه‌ای ۶۹
تبلیغ انبوهی ۷۰
الهام از قرآن ۷۰
نتیجه گیری ۷۴
فهرست منابع ۷۶
 تاریخچه
سالهای سال پیش، حتی قبل از اینکه عکاسی اختراع و تصویر ثبت شود، اساس آن یعنی جعبه تاریک وجود داشت و مورد استفاده قرار می‌گرفت: این وسیله ساده را ابن‌هیثم دانشمند مسلمان در قرن پنجم هجری/یازدهم میلادی برای مشاهده کسوف به کار برده بود و نقاشان ایتالیایی از قرن شانزدهم میلادی آن را برای طراحی دقیق منظره‌ها و ملاحظه دورنمایی صحیح به کار می‌بردند.
سیاه‌شدن املاح نقره در اثر تابش نور نیز از طرف برخی از دانشمندان، از جمله شولتسر آلمانی از سال ۱۷۲۷ مورد مطالعه قرار گرفته بود. در سال ۱۸۰۲ وج وود انگلیسی بر روی سطح‌های حساس شده با نیترات نقره نقشهای شفافی به دست آورد. این سال در تاریخ عکاسی اهمیت زیادی دارد. اما در حقیقت شناسایی این اعمال جدا از هم،‌ به معنای کامل کلمه، اختراع عکاسی را تشکیل نمی‌داد.
بالاخره بین سالهای ۱۸۲۲، ۱۸۲۶ یک مخترع فرانسوی به نام نیسفورنی‌یپس برای اولین بار، توانست تصویر پدید آمده در جعبه تاریک را ضبط و ثبت کند و تا حدی به آن ثبات ببخشد. وی دانشمند بزرگی بود، اما برای عملی ساختن و توسعه بخشیدن به اختراع خود به همکار ثروتمندی نیاز داشت. تا اینکه در سال ۱۸۲۹ با یک فرانسوی دیگر، که نقاشی مرفه بود و ضمناً تجربه‌های با ارزشی در زمینه عدسیها و جعبه تاریک داشت شریک شد و هر دو در راه کشف ثبت تصویر روی صفحه‌های مسی نقره اندود («لوحه سیمین») قدم برداشتند.
آن روزها اختراع جدید هنور اسمی نداشت. بعد از مرگ نی‌یپس (۱۸۳۳)، شریکش این شیوه را دگرئوتیپی و تصاویر آن را داگرئوتیپ نامید، زیرا اسم خودش لویی‌داگر بود. سالها بود،‌ واژه فتوگرافی مرکب از دو کلمه یونانی فتوس (photos) به معنی نوروگرافس (graphos) به معنای نوشتن جای نام قبلی را گرفت.
در سال ۱۸۳۵ شیمیدان انگلیس تالبوت توانست روی کاغذهای شفاف نگاتیوهای بهتری به دست آورد. بالاخره در سال ۱۸۷۴، یک شرکت انگلیسی اولین شیشه‌های خشک عکاسی را به بازار عرضه کرد و عکاسی جنبه عملی به خود گرفت. اما حمل و نقل مقدار زیادی شیشه، از لحاظ سنگینی و شکنندگی، هنوز دایره عمل را محدود می‌کرد، تا اینکه چندی بعد فیلم جای شیشه را گرفت و عکاسی آماتوری رواج قابل ملاحظه‌ای یافت.
 نتیجه‌گیری:

رقابت روزافزون جهانی در رابطه با تولید و فروش کالا، وارد دوران سخت و دشواری شده است، اقتصاد امروز ایران نیز درگیر مشکلات مشابه جهان گردیده و برای موفقیت و پیروزی در رقابت جهانی باید در سطح بین‌المللی‌ هنر عکاسی صنعتی و تبلیغاتی را ارتقاء داد.در یک عکس تبلیغاتی استفاده از حالتهای جدید و عناصر تزئینی در تصاویر باعث جذب نگاه بیننده می‌شود. عکاس باید در نظر داشته باشد که:نگاه جدید به موضوع، استفاده نکردن از حالتهای تکراری و کشف حالتهای جذاب، شفافیت عکس، هماهنگی موضوعات و رنگهای آنها با یکدیگر و چیدمان عناصر در کنار هم به نحو مطلوب به موفقیت عکس کمک می‌کند و البته نباید استفاده از عناصر اضافه باعث گمراهی بیننده شود.تطابق موضوع با عناصر دیگر مثلاً استفاده از یک پر در کنار یک حوله به لطافت آن تاکید می‌کند و بیننده را به نرمی و لطافت محصول آگاه می‌کند.ترکیب‌بندی محصولات مثلاُ یک ست از سوی لوازم آرایش نباید شلوغ و سردرگم کننده باشد بلکه در عین حال که باید نظم داشته باشند سادگی در عکس حفظ شود البته گلچین کردن یک سری از محصولات آن هم کفایت می‌کند و چیدن همه محصولات نیازی نیست. در عکاسی مثلاً از مواد غذایی می‌توان از مواد به کار رفته در آن هم به صورت عناصر تزئینی در اطراف کالا استفاده کرد، هم برای تاکید به تازگی، به طوری که بیننده متقاعد شود که نوع محصولات به کار رفته در آنها تازه و با کیفیت عالی تهیه شده است استفاده کرد.به کار بردن عناصر بصری در تصاویر به تقویت پیام کمک می‌کند و جذابیت کار را بالا می‌برد.سایه و روشن در عکس عامل مهمی در برجسته بودن تصویر و نمایاندن آن می‌شود در حالی که سایه‌های یکدست از کیفیت کار می‌کاهد.چیدن عناصر کوچک و بزرگ در تصویر نمونه خوبی از ترکیب‌بندی است. که عناصر کوچکتر باعث نمایانده شدن عناصر بزرگتر تصویر می شوند و البته باید توجه داشت که قصد مطرح شدن آن عنصر بزرگ است.استفاده از زمینه هماهنگ با موضوع اهمیت دارد.و در نهایت یک عکاس تبلیغاتی باید قبل از هر چیز آگاهی خود را از آن محصول بالا برد. و محصول خود را به خوبی بشناسد تا بتواند از آگاهی‌های خود در ترکیب‌بندی استفاده کند.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است