دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي

مطالعه‌ي موردي فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي
فهرست مطالب فصل اول
طرح تحقيق
مقدمه
2-1 : بيان مساله
3-1: اهميت و ضرورت موضوع تحقيق
4-1: اهداف تحقيق
5-1: سوالات تحقيق
6-1: تعاريف عملياتي متغييرها
7-1: محدوديتهاي تحقيق و محقق
مفاهيم سيستم
مفاهيم:
تعريف:
عناصر سيستم
وروديها
فصل دوم
ادبيات تحقيق
نگرش سيستمي
الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها
اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی
تفكر سيستمي
ويژگي‌هاي نظريه عمومي سيستم‌ها
درجات سيستم از نظر بولدينگ
استفاده از تحليل سيستمي در برنامه‌ريزي آموزش درسي
كلاس به صورت زيرسيستم مدرسه
سابقه مدارس  شبانه روزي در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان
آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزي
سرانه و جيره غذايي مدارس شبانه روزي در سالتحصيلي (82-81 )
روستاهاي تحت پوشش مدارس شبانه روزي
روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی
ارتقاي پايه تحصيلي در مدارس شبانه روزي نسبت به ساير مدارس منطقه كاغذ كنان
جايگاه مدارس شبانه روزي منطقه كاغذ كنان در استان آذربايجان شرقي خرداد82
فصل سوم
روش تحقيق
روش گردآوري داده‌ها
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
یک تحلیل سیستمی
عوامل موثر در ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
عوامل موفقيت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
تاثير ميزان عوامل در ترك تحصيل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي
ميزان تاثير عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصيل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزي
فصل پنجم
خلاصه، ‌نتيجه‌گيري و پيشنهاد
جمع بندی سیستمی
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
اساسنامه مدارس شبانه‌روزي
اساسنامه مدارس شبانه‌روزي
فصل اول: كليات
فصل دوم: شرايط و نحوه تأسيس
فصل سوم: سازمان اداري آموزشي و نحوه اداره مدارس شبانه روزي
فصل چهارم: شرايط پذيرش و تحصيل دانش آموز
فصل پنجم: ساير موارد
چارت سازماني مدارس شبانه روزي
نمونه پرسشنامه………………..

مقدمه

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش يكي از سياست‌هاي مهم متوليان امر تعليم و تربيت در كشورمان است كه افراد حائز شرايط را وارد چرخه رسمي علم و تحصيل نمايد و به عبارتي «آموزش براي همه را» عملي سازد. لذا كاهش نرخ بي‌سوادي و تحت پوشش قراردادن فراگيران و افزايش پوشش تحصيلي يكي از دغدغه‌هاي مسئولين نظام آموزشي علي‌الخصوص در مناطق محروم و كم برخوردار مي‌باشد. در اين راستا يكي از برنامه‌هاي آموزش و پرورش در مناطق محروم ايجاد مراكز شبانه‌روزي است كه مي‌بينيم با سرمايه‌گذاري قابل توجهي اعم از انساني و مالي و تجهيزاتي تاسيس شده است كه هرساله با جذب و نگهداري درصد قابل ملاحظه‌اي از دانش‌آموزان فعاليت آموزش و پرورش خود را شروع مي‌نمايند، زيرا با توجه به اهميت و جايگاه مدارس شبانه‌روزي شناخت عواملي كه در تحت پوشش بردن بيشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگي نگهداري پوياي فراگيران در جهت تحقق هدفهاي آموزشي از موضوعات اساسي در سيستم مدارس شبانه‌روزي است كه بايستي مورد مداقه قرار گرفته و تدابير اثربخش‌تري در اين خصوص اتخاذ نمود.

در حقيقت به خاطر رسيدن به هدفهايي چون كاهش افت تحصيلي، ارتقاع و سطح كيفي آموزش، استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات در مناطق كم‌ جمعيت، توجه به مقوله نگهداري و جذب فراگيران در مدارس شبانه‌روزي را ضروري مي‌سازد…………………

دانلود پروژه فرآيند مديريت مدارس شبانه‌روزي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد