افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی
دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

دانلود پروژه فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی

فرآیند تولید کنسرو و رب گوجه فرنگی
فهرست مطالب
فصل اول : ۱
پیشگفتار: ۶
مقدمه: ۷
تعریف موضوع: ۱۱
اهمیت موضوع: ۱۳
انتخاب مواد اولیه ۱۸
۱-۱- میوه و سبزی ۱۸
۲-۱- فرآورده های دامی ۲۲
۳-۱- نشاسته در صنایع کنسرو ۲۴
۴-۱- استفاده از شکر در کنسروسازی ۲۴
۵-۱- استفاده از نمک در کنسروسازی ۲۵
۶-۱- اسیدهای آلی ۲۶
الف- اسید سیتریک ۲۷
ب- اسید مالیک ۲۸
پ- اسید فسفریک ۲۸
۷-۱- سایر مواد اولیه ۲۹
درجه بندی مواد اولیه ۲۹
تمیز کردن مواد اولیه ۳۰
آماده کردن ماده اولیه ۳۲
۱-۴- جدا کردن پوست میوه ۳۲
۲-۴ دم گیری و جدا کردن هسته، Triming  Coring 36
۳-۴ قطعه – قطعه کردن، Slicing 37
۴-۴- استفاده از خلاء برای خارج کردن اکسیژن، هوا و گازها ۳۷
بلانچینگ، Blanching 38
اثرات عمل بلانچینگ عبارتند از: ۳۸
آزمایش کفایت عمل بلانچینگ ۳۹
پر کردن در بسته Filling 40
تخلیه هوا و گازها Exhausting 41
۱-۷- خارج کردن هوا با استفاده از حرارت ۴۳
۲-۷- خارج کردن هوا با استفاده از روش های مکانیکی ۴۳
۳-۷- خارج کردن هوا با استفاده از تزریق بخار ۴۳
درب بندی قوطیهای کنسرو Seaming 44
عوامل موثر در درب بندی ۴۷
ارزیابی درب بندی مضاعف ۴۷
روشهای اندازه گیری فاکتورهای درب بندی ۴۹
۹-۱- پخت محصول: ۵۱
۹-۳- دستگاهها و روش های حرارت دادن کنسروها: ۵۲
۹-۳-۳- روشهای استرلیزاسیون پیوسته: ۵۲
۹-۳-۴- استرلیزاسیون – بوسیله بخار اشباع شده: ۵۳
۹-۳-۵- استرلیزاسیون با استفاده از آب داغ: ۵۴
۹-۳-۶- استرلیزاسیون با استفاده از شعله: ۵۴
۱۰- سرد کردن بسته های کنسرو: ۵۵
۱۱- کد گذاری و برچسب زنی قوطیهای کنسرو: ۵۵
۱۲- کارتن گذاری و نگهداری قوطیها: ۵۶
تعیین زمان ماندگاری کنسروها Shelf – Life 56
بحث میکروبیولوژی قوطیهای کنسرو ۵۸
طبقه بندی کنسروها و آلودگی آنها ۶۰
۱- کنسروهای با PH  بیش از ۶/۴ ۶۰
۲- کنسروهای با PH مساوی یا کمتر از ۶/۴ ۶۴
بی هوازی های بوتیریک ۶۵
۲) مخمرها ۶۶
۳)کپکها ۶۷
۴) باکتریهای اسیدلاکتیک ۶۷
شاخصهای کیفیت محصول ۷۰
شاخصهای ایمنی مواد غذایی ۷۲
آزمایشهای میکروبی اختصاصی کنسروهای مواد غذایی ۷۴
روش آزمون: ۷۶
۱-۱- تهیه اولین رقت از ماده غذایی ۸۴
۱-۲- تهیه رقت مورد لزوم از قسمت مایع قوطی ۸۵
۱-۳- تهیه رقت مورد لزوم از قسمت جامد قوطی ۸۶
محلولهای رقیق کننده ۸۶
روشهای شمارش میکروبی ۸۷
– روش شمارش عمقی Pour  Plate 87
– روش شمارش سطحی   Surface  Plate 88
– روش شمارش توسط صافیهای غشایی ۸۹
محیطهای کشت آزمایشگاه میکروب شناسی غذایی ۹۱
Beef   heart   or  liver450 گرم ۹۱
Peptone / proteosw  peptone 20 گرم ۹۱
Orange  Serum  Brith 92
Orange  Serum  ۵ گرم ۹۲
Try  tone / peptone  frome  caseine 10 گرم ۹۲
Dextrose   ۴ گرم ۹۲
HACCP 95
سترون سازی با گرما: ۹۷
تأثیر سترون سازی بر مواد غذایی: ۹۸
۱- تأثیر بر روی رنگ: ۹۸
۲- تأثیر بر روی طعم و رایحه: ۹۹
محاسبات حرارتی استریلیزاسیون کنسروها ۱۰۱
که در آن: ۱۰۷
سرعت نفوذ و انتقال حرارت در داخل کنسروها Heat Penetration 112
۱- هدایت Conduction 113
۲- انتقال حرارت به روش جابجایی Convection 113
۳- روش تابش یا تشعشع ۱۱۴
اثر PH در استریلیزاسیون کنسروها ۱۱۵
مقاومت حرارتی اسپرها ۱۱۶
کنترل استریلیزاسیون کنسروها: ۱۱۸
معرف‌های استریلیزاسیون ۱۱۹
۱- قوطیهای فلزی: ۱۲۱
ورق‌های فولادی: ۱۲۴
ب- روغنکاری: ۱۲۶
قلع اندود کردن: ۱۲۶
لاک اندود کردن (پوشش لعاب) ۱۲۷
خصوصیات لاک مورد استفاده ۱۲۸
۲- شیشه: ۱۲۹
مزایا ۱۲۹
معایب ۱۳۰
۳- بسته‌بندیهای پلاستیکی سخت ۱۳۱
۴- بسته‌بندیهای قابل انعطاف و مقاوم در مقابل حرارت ۱۳۲
The Retort Pouch 132
استانداردهای قوطی کنسرو ۱۳۲
خوردگی قوطی فلزی ۱۳۴
انواع خورندگی: ۱۳۶
عوارض ناشی از خوردگی در قوطی فلزی ۱۳۶
روشهای جلوگیری از زنگ‌زدگی قوطی ۱۳۸
علل تورم قوطی‌های کنسرو: ۱۳۹
تغییراتی از قبیل زنگ‌زدگی سطح داخل قوطی ۱۴۲
تغییر رنگ ۱۴۳
رسوبات کریستال مانند ۱۴۴
علائم ظاهری فساد قوطی‌های کنسرو ۱۴۵
۲- آزمایش با دست: ۱۴۷
آماده کردن قوطی‌ها برای باز کردن و نمونه برداری ۱۴۷
نمونه برداری: ۱۴۹
آزمایش قوطی: ۱۵۰
آزمایش درز قوطی ۱۵۱
آزمایش شیمیایی قوطی‌های کنسرو ۱۵۳
بسته‌بندی و نشانه گذاری ۱۵۵
اجزاء متشکله محتوی قوطی ۱۵۶
فصل سوم : ۱۵۷
بخش اول ۱۵۸
۲-۱- ترکیب شیمیایی گوجه فرنگی ۱۵۹
الف- کربوهیدراتها ۱۶۰
ب- پروتئین و اسید آمینه ۱۶۰
ج- اسید ۱۶۱
د- ویتامین‌ها ۱۶۲
هـ- فلزات ۱۶۳
و- پکتین ۱۶۳
۳-۱- کشت گوجه فرنگی ۱۶۴
۵-۱- حمل گوجه فرنگی ۱۶۸
بخش دوم ۱۷۱
۲-۲- خرد کردن گوجه فرنگی: ۱۷۵
۴-۲- تغلیظ آب گوجه فرنگی ۱۸۰
ب- تغلیظ در دیگهای تحت خلاء ۱۸۰
بسته‌بندی رب ۱۸۶
۵-۲- پاستوریزاسیون ۱۸۶
۶-۲- دربندی ۱۸۶
۷-۲- چگونگی دربندی ۱۸۷
۸-۲- قوطی خالی ۱۹۰
عملیات بازرسی کارخانجات رب ۱۹۴
سؤالات عمومی ۱۹۴
سؤالات مربوط به فرایند ۱۹۶
بهداشتی کردن ۱۹۸
بازرسی رب گوجه فرنگی ۱۹۹
روش‌های تمیز کردن کارخانجات صنایع غذایی ۲۰۱
بخش تغلیظ ۲۰۳
پالایش و تصفیه فاضلاب ۲۰۶
زوائد جامد باقیمانده ۲۰۶
مواد مایع فاضلاب ۲۰۷
۲- رنگ ۲۱۴
آزمونهای کنترل کیفیت گوجه‌های دریافتی: ۲۱۴
آزمونهای کنترل کیفیت آب مصرفی: ۲۱۶
آزمایشات مربوط به کلر در آب مصرفی کارخانه ۲۱۸
آزمونهای کنترل کیفی قوطیهای فلزی ۲۲۰
آزمایش میکروبی قوطیهای کنسرو: ۲۲۱
آزمایش‌هایی مربوط به قوطیها در کارخانه کنسرو نوروزی : ۲۲۴
کنترل کیفی حین فرایند: ۲۲۵
۷- آزمونهای حسی شامل: ۲۲۶
آزمونهای میکروبی روی نمونه‌های رب: ۲۲۷
آلودگهای میکروبی در کنسروهای اسیدی (رب): ۲۲۸
شمارش میکروسکوپی کپکها به روش هوارد: ۲۲۹
مراحل انجام آزمون‌های میکروبی در کارخانه کنسرو نوروزی : ۲۳۰
کنترل محصول تمام شده: ۲۳۰
منابع ۲۳۲
پیشگفتار:
از ابتدای قرن اخیر تاکنون کنسروسازی صنعتی همواره به عنوان یکی از مهمترین روشهای نگهداری، تبدیل و عرضه مواد غذایی در تمام دنیا مطرح بوده و به احتمال بسیار زیاد در آینده این موقعیت خود را حفظ خواهد نمود علیرغم این واقعیت و با توجه به اینکه در حال حاضر حدود یکصد و پنجاه کارخانه کنسروسازی در کشور مشغول تولید فرآورده های مختلف کنسرو می باشند و با عنایت به گسترش رشته های علوم و صنایع غذائی در دانشگاههای بزرگ کشور تاکنون هیچ مجموعه کاملی در این زمینه به رشته تحریر در نیامده و کتاب موجود هم بیشتر برگردان کتابهای خارجی هستند که یا در دسته عموم نیستند یا فهم و درک آنها مشکل است و  یا پراکندگی مطالب در آنها موجب شده که هیچ یک نتوانند به عنوان کتاب درس این رشته معرفی گردند.
مطالب موجود در این پایان نامه به طور عمده بر اساس سر فصلهای کتابهای مختلف صنایع غذائی در دوره های کارشناسی علوم و صنایع غذائی و به منظور معرفی ابعاد مورد نظر به دانشجویان عزیز و پژوهشگران جوان تدوین شده و در تهیه آن از مطالب آموزشی دوره ای کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذائی و کتب و مقالات علمی فراوانی که پاره ای از آنها در  فهرست منابع درج گردیده است.
مقدمه:
منشاء اکثر فنون نگهداری مواد غذائی که امروزه در صنعت کاربرد دارد به قبل از تاریخ و زمانی که بشر به فکر حفظ غذا برای مواقع قحطی یا بهبود قابلیت خوراکی غذا برآمد برمی گردد. از زمانهای بسیار قدیم بشر پس از برداشت محصول گیاهان مفید بفکر نگهداری محصولات برداشت شده برای روزهای خارج از فصل برداشت بوده تا بتواند به مواد غذائی دسترسی داشته باشد. برای این منظور اولین روشی که انجام  می داده خشک کردن مواد غذائی در آفتاب بوده است. البته این روش را بشر از طبیعت آموخته که می توان بوسیله خشک کردن موادغذائی را نگهداری نمود.
بعد از این روش استفاده از دود دادن نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در مناطقی هم که نور خورشید کافی نبوه از آتش استفاده می شده است. بعدها روش نمک زدن را در مورد گوشت بکار برده اند و بیشتر گوشت ماهی را به وسیله نمک زدن نگهداری می کرده اند.
نقل شده است که سپاهان چنگیز در مواقع جنگ با خود صفحات بسیار نازک گوشت خشک کرده را حمل و از آن در تجدید قوا استفاده می کرده اند.
احتمالاً از زمانی که بشر پخت غذا را آموخته با فساد مواد غذائی هم روبرو شده سات و همین امر شاید باعث شده که به فکر جلوگیری از فساد موادغذائی و روشهای صحیح نگهداری آن باشد روشهای نگهدای بوسیله روغن شاید بعد از مرحله‌ نمک زدن باشد از روغن و نمک جهت جلوگیری از فساد و نگهداری گوشت استفاده     می شده است این روش در بعضی از نقاط هنوز هم انجام می شود و اصطلاحاً روش قورمه نام دارد.
عادات و سننن و طریقه زندگی عشایر که درحال ییلاق و قشلاق هستند ایجاب می کند که این روش مورد استفاده قرار گیرد.
این روشها ادامه داشتند تا قرن هفدهم میلادی که نیکلا آپرت Nicola  Appert    که او را پدر کنسرو می شناسند طریقه نگهداری مواد غذائی در طرف سربسته را کشف کرد.
و نتایج تحقیقات خود را بصورت زیر خلاصه نمود.
۱) مواد غذائی را باید در داخل ظروف شیشه ای و یا فلزی مسدود نمایند.
۲) مسدود کردن در شیشه باید با دقت بسیار انجام گیرد.
۳) مواد غذائی مسدود شده در داخل ظروف کاملاً سربسته را باید مدتهای کوتاه و یا زیاد در آب جوش عقیم نمود.
۴) مواد غذائی عقیم شده را باید بعد از مدت مشخص از آب جوش خارج و سرد نمود.
روش آپرت به تدریج توسعه یافت و تکمیل شدو آهن سفید جانشین شیشه شد.
در سال ۱۸۱۴ آلبرت به لندن مسافرت نمود و در آنجا آشپزخانه بزرگی را مشاهده نمود که کمتر استفاده می شود و از بخار آب برای تهیه غذا استفاده می نمایند. در این موقع به فکر استفاده از اتوکلاو در عقیم کردن موادغذائی افتاد  نتجه کار آپرت کاملاً رضایت بخش بود و انواع مختلف  کنسرو و میوه و گوشت را تهیه و به بازار عرضه نمود.
در سال ۱۸۴۷ بحران بزرگی مواد غذائی را در فرانسه فراگرفت و اکثر قوطی های کنسرو فاسد گردیدند نتیجه این رشد که در سال ۱۸۵۰ شیمی دان فرانسوی بنام Favre پیشنهاد کرد که به جای عقیم نمودن بوسیله آب جوش آن را در حمام آب نمک  عقیم نمایند و در نتیجه نقطه جوش بیش از ۱۰۰ درجه سانتی گراد خواهد بود.
در سال ۱۸۵۱ جانشین Appert  به نام Chevallie  Appert  پیشنهاد کرد که به جای   آب نمک  بهتر است عمل حرارت دادن و عقیم نمودن را در داخل اتوکلاو انجام دهند و در سال ۱۸۵۲ با استفاده از فشارسنج ایده خود را به مرحله اجرا درآورد.
در سال ۱۸۵۱ Appert  فوت نمود بدون اینکه دیناری برای کفن و دفن خود به جای گذاشته باشد ولی از نتایج شگفت انگیز اختراعش بی نهایت خوشحال بوده بعلت فداکاریهای Appert او را پدر کنسرو می نامند و نگهداری موادغذائی را به وسیله‌ حرارت  Appertisation و آمریکا و انگلستان Appertising می نامند.
در سال ۱۸۷۶ شریور (Shriver) اتوکلاو با بخار تحت فشار را کشف کرد و آن را رتورت نامید. در اوایل قرن بیست قوطی ای حلبی سه تکه به شکل امروزی متداول گشت و در سال ۱۹۲۱ لعاب قوطی کشف شد که از بسیاری از فسادهای شیمیائی جلوگیری می کرد. بین سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ مطالعات اساسی بسیاری برای تعیین رابطه دما و زمان برای از بین بردن باکتریها اسپردار انجام شد و دانشمندی آمریکائی توانست با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده روی انتقال حرارت در قوطی یک سیستم ریاضی برای تعیین حداقل گرمای لازم برای استریل کدن کامل، تدوین کند.
در جنگ جهانی دوم اطلاعات ما درباره‌ ویتامینها و اثر گرما در ارزش غذائی توسعه پیدا کرد. براساس این قبیل اطلاعات بود که توانستند غذاهای قوطی شده ای با ارزش غذائی بسیار خوب تهیه کنند. امروز، که فقط ۱۵۰ سال از تولید تجارتی غذاهای قوطی شده می گذرد این صنعت به جائی رسیده که توانسته است هزاران نوع غذای ساده و پخته آماده در اختیار دنیا در اختیار همه افراد بشر قرار دهد و از این راه بزرگترین خدتمت بهداشتی را به بشر ارائه دهد و به لذت زندگی آنها بیفزاید.
تعریف موضوع:
کلمه کنسرو از لغت یونانی Conservar  به معنی حفظ کردن مشتق شده است. به طور کلی کنسرو کردن در صنایع غذائی عبارت است از ایجاد شرایطی که بتوان تحت آن شرایط محصول مورد نظر را برای مدتهای طولانی حفظ نمود. بنابراین تعریف از کلمه کنسرو باید بتوان برای کلیه روشهایی که به هر نحو موجب افزایش زمان قابلیت نگهداری محصول می شوند استفاده نمود. اما در ایران از ابتدای کار صنایع قوطی کردن مواد غذائی از کلمه کنسرو برای آن استفاده گردیده و هنوز هم این غلط مصطلح  متداول می باشد.
و از آن به جای معادل Canning  یا Tinning  استفاده می شود.
کنسروسازی روشی است که با استفاده از حرارت و خروج اکسیژن، موجب مرگ یا عدم رشد میکرو ارگانیزم ها می شود. در این روش ماده غذائی به صورت تجارتی سترون می گردد.
این بدان معناست که ماده غذائی فاقد میکرو ارگانیزم هائی است که در شرایط معمولی نگهداری فرآورده قادر به رشد و ایجاد فساد باشند.
علاوه بر این میکرو ارگانیزم های بیماریزای قادر به رشد نیز در این فرآورده ها وجود نخواهد داشت.
اهدافی را که ما در صنایع کنسرو دنبال می کنیم عبارتند از:
۱) از بین بردن میکرو ارگانیزم ها و عوامل بیولوژیک یاحداقل جلوگیری ازفعالیت آنها
۲) مهار کردن عوامل موثر در فساد شیمیائی و از بین بردن آنزیم ها
۳) بسته بندی مواد غذائی به منظور جلوگیری از فساد فیزیکی و آلودکی مجدد     مواد غذائی
اهمیت موضوع:
یکی از عوامل کارائی انسانی، تأمین غذائی سالم و کافی است به همین جهت تهیه و نگهداری مواد غذائی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی و پیشگیری از بروز بیماریهای مختلف و جلوگیری از اتلاف مواد غذائی محسوب      می شود.
تاریخ نگهداری مواد غذائی با تاریخ پیدایش انسان و تغذیه وی همراه بوده یکی از بزرگترین مشکلات آکولوژیکی وی را تشکیل می داده است. زیرا بشر به منظور نگهداری مواد غذائی برای سایر فصول همواره با موجودات مزاحمی که خود را شریک غذای او می دانستند مواجه بوده است.
مسلم است که روشهای نگهداری اولیه برای برآوردن احتیاجات بشر کافی نبودند. بنابراین گاهگاهی مردم در اثر کمبود مواد غذائی دچار گرسنگی و قحطی های شدید می گردیدند. بنابراین فکر یافتن روشهای مناسبی برای نگهداری مواد غذائی از دیر زمان مورد توجه بشر بوده بخصوص با تحولات چشمگیر در سالهای اخیر و با افزایش سریع جمعیت و پیدایش شهرهای بزرگ و مراکز عظیم تولید مواد غذائی و همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی روشهای مختلف مدرن نگهداری مواد غذائی فاسد شدنی گسترش زیادی یافته است.
صنایع غذائی بخصوص کنسرواسیون امروز علاوه بر اهمیتی که در اقتصاد ملل دارد وظیفه خطیری را در تغذیه هر ملت و بلکه جامعه بشریت به عهده  دارد لذا آشنائی با اصول تغذیه از جمله نیازهای لازم برای حداکثر استفاده از کلیه منابع غذائی مانند فرآورده های کشاورزی، دامی، دریائی، تک سلولی و نیز فرآورده های فرعی از مواد زائد برای تغذیه دامها می باشد علاوه بر این نباید فراموش کرد که بشر غذا را تنها برای رفع نیازهای تغذیه ای خود نمی خورد. بلکه لذت بردن از غذاهای متنوع و لذیذ نیز اهمیتی کمتر از تغذیه آن ندارد چرا که تلاش ما در زندگی برای لذت بردن از آن است و نه زنده بودن تنها به همین علت امروزهن انواع غذاهای متنوعی که در بازار قابل خریدند به چندین هزار نوع می رسد و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می شود و همه اینها برای تأمین بهره و لذت بیشتر از غذا می باشد.
به جمعیت کشور ما با ۵۲ میلیون جمعیت و سرعت رشد ۷/۳ تا ۸/۳ درصد روزانه ۵۵۰۰ نفر و سالانه حداقل ۲ میلیون نفر افزوده می شود چنانچه روند افزایش با ضریب رشد فعلی ادامه یابد جمعیت در طی ۲۲ سال آینده ۲ برابر یعنی ۱۰۰ میلیون و در ۴۵ سال آینده به ۲۰۰ میلیون خواهد رسید.
تنها حدود ۸/۳ میلیون نفر در بخش کشاورزی شاغل بوده عهده دار تأمین نیازمندیهای غذائی جمعیت کشور می باشند این در حالی است که برای تغذیه جمعیت اضافی اگر مصرف سرانه ثابت نگه داشته شود نیازهای گندم کشور حدود ۴۰۰ هزار تن، برنج ۷۰ تا ۸۰ هزار تن، قند و شکر ۶۰ تا ۷۵ هزار تن، گوشت سفید و قرمز ۴۵ تا ۵۵ هزار تن و سایر محصولات کشاورزی و دامی بین ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار تن خواهد بود و بدین ترتیب تا سال ۱۳۸۵ نیاز کشور به اغلب مواد غذائی بیشتر از دو برابر میزان فعلی خواهد بود.
بنابراین سعی بر این است که با روشهای مختلف عمر مواد غذائی تهیه شده را  طولانی تر بکنیم که از آن جمله می توانیم به کنسرواسیون اشاره کنیم و در این روش سعی بر این است که عوامل آلوده کننده به طور کلی در ماده غذائی از بین برود. به عنوان مثال برای قوطی کردن ابتدا غذا را حرارت می دهیم تا هوای بین سلولی حل شده و خارج شود سپس قوطی را از غذا پرکرده و هوای سرد آن را به نحوی خالی می کنیم و آنگاه درب قوطی را تحت خلاء به طور غیر قابل نفوذ بسته و در نهایت آن را استرلیزه می کنیم. به این طریق در عمل اول اکسیژن را که عامل اکسیداسیون غذا و احیاناً جداره ی قوطی می باشد بیرون رانده ایم و بدین ترتیب با درب بندی از ورود اکسیژن و هوای آلوده و میکروب به داخل قوطی جلوگیری کرده ایم و با استریل و یا پاستوریزه کردن، میکروبها و آنزیمها موجود در غذا را از بین می بریم.
با این روش انتظار می رود که غذا برای همیشه سالم بماند ولی از آنجائی که بعضی از فعل و انفعالات شیمیائی به اکسیژن و آنزیم احتیاجی ندارند و به کندی عمل می کنند عمر پیش بینی شده برای قوطی های غذا در حدود دو سال ذکر می گردد………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است