دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فرهنگ

فرهنگ (شکاف نسلها)

مقدمه
در سالهاي اخير فرهنگ بيش از پيش در كانون توجه قرار گرفته است . بسياري از مباحث جاري در كشور، چه در حوزه اقتصاد يا سياست رنگي فرهنگي دارد.
غالباً از صفت فرهنگ براي توضيح مجموعه عوامل ناشناخته استفاده مي شود و اين كاربرد اصطلاح فرهنگ ،بر ابهام معنايي اين اصطلاح بيش از پيش مي افزايد. در عين حال اين مسأله از واقعيت ديگري نيز خبر مي دهد . بخش فرهنگ از يك سو تحت تأثير تحولات ( مثل رشد اقتصادي يا توسعه اجتماعي ) و از سوي ديگر به دليل دگرگونيهاي دروني آن ( مثل افزايش توليد كنندگان و مصرف كنندگان و يا تفكيك اجتماعي درون فرهنگ و … ) وضعيت متفاوتي پيدا كرده است . بر اين مجموعه بايد گسترش ارتباطات را نيز افزود كه مفهوم مرزهاي فرهنگي را دگرگون مي كند . چنين تحولات ، فرهنگ را به صورتي روز افزون بسط مي دهد و از درون همين گسترش است كه مسائل تازه اي پيش روي جامعه و دست اندركاران فرهنگي قرار مي گيرد .
طبعأ در زمينه اي اين چنين بسط يابنده و در حال دگرگوني ، سياستگذاري فرهنگي مفهومي ثابت نخواهد داشت ، رويكردها و برداشتهاي تازه اي در مورد سياستگذاري فرهنگي نياز است تا آن را با شرايط در حال دگرگوني متناسب كند . چنين مسأله اي هم بر اهداف و دامنه سياستگذاري و هم بر فرايند آن اثر مي گذارد . سياستگذار فرهنگي ، ضمن حفظ گوهر بنيادين اهداف خود ، بنا به مقتضيات اجتماعي و اقتصادي ناگزير است تعبيري متناسب از اهداف ارائه كند و از سوي ديگر ، پيچيدگي روز افزون فرهنگ ، او را به اطلاعات و داده هاي فرهنگي نيازمند مي كند . از اين رو ، اتكاء سياستگذاري فرهنگي به پژوهش هاي فرهنگي ، بسيار ضروري است . اگر پژوهش هاي فرهنگي را زمينه سياستگذاري فرهنگي بدانيم ، لاجرم مي بايد به موضوعات زير توجه كرد :
الف ) برنامه ريزي فرهنگي
ب ) مباحث نظري فرهنگي
ج ) روش شناسي
د ) مطالعات و پژوهش هاي موردي .
كتاب حاضر ، تدوين مطالعات و پژوهش هاي موردي است كه به صورت مقاله و گزارش درباره فرهنگ عمومي تدوين شده است كه در گرد هم آيي هاي علمي – فرهنگي ارائه و يا در نشريات تخصصي و فصلنامه فرهنگ عمومي چاپ شده است . درخواست هاي مكرر و استقبال متخصصان و پژوهشگران از مقالات و مطالعات ذكر شده و از سوي ديگر عدم امكان چاپ مجدد فصلنامه ها و نشريات ؛ دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي را بر آن نمود تا با تدوين آنها در مجموعه  كتاب هاي « جامعه و فرهنگ » امكان دسترسي را براي پژوهشگران مهيا نمايد . ديدگاههاي ارائه شده در كتاب ، به منزله اهداف سياستگذاري شوراي فرهنگ عمومي محسوب نمي شود و بايد آن را از منظر گشايش باب بحث نگريست . از اين رو تفاوت ها و اختلاف نظرها در ديدگاهها نيز اجتناب ناپذير است . اگر اين مجموعه بتواند چشم انداز تازه اي به مباحث فرهنگي بگشايد ، تلاش تمام افراد اعم از نويسندگان ، تدوين كنندگان ، مديران و كارشناسان به بار نشسته است ………

فهرست مطالب
مقدمه 1
ارزشها و سنت3
شكاف نسلها 17
معرفي منابع گزارش 18
تحليل يافته ها 21
شكاف نسلها در سال 1374 30
شكاف نسلها در « نگرشها درباره ازدواج و خانواده : هنجارها و ارزشها 31
شكاف نسلها در « نگرش نسبت به جنسيت » 31
شكاف  نسلها در « عقايد  و  نگرشها  درباره  نيروهاي  اقتصادي  ، اجتماعي  فرهنگي 33
شكاف نسلها در « ارزشهاي اجتماعي » 35
نتيجه گيري : وضعيت شكاف نسلها در سال 137440
شكاف در حوزه ارزشها 41
نقش خانواده به عنوان اولين پايگاه تربيتي 45
پايگاه تربيتي خانواده 46
اهميت دوران كودكي 46
آموخته هاي دوران كودكي 48
نقش هاي مهم خانواده 49
والدين و الفباي نقشها 51
در رمز و راز اين تأثير 53
در ارزيابي محيطها 54
عوامل مؤثر در اثر پذيري 55
در طريق صيانت از نقش خانواده 56
در جنبه نفيها و پرهيزها 59
نگاهي به ارتباط فرهنگ و آموزش و پرورش 59
حجابهاي فرهنگ 69
تعريف فرهنگ 70
تعريف فرهنگ عمومي 72
ويژگي هاي فرهنگي « عموم » و « برنامه ريزان » 74
« اصلاح فرهنگ » 78
« فرهنگ » 80
فهرست منابع ……………

دانلود پروژه فرهنگ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد