دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه فروسيليسيم

فروسيليسيم
فصل اول: ويژگيهاي عمومي
1-1- مقدمه
فروسيليسيم يكي از آميژان هاي مورد مصرف در صنايع مختلف بخصوص صنايع متالورژي ست و از اين نظر اهميت نسبتاً بالايي يافته است .چگونگي كاربرد اين ماده در صنعت تا حدود زيادي به نسبت آهن و سيليسيم موجود در آن و همچنين ناخالصيهاي متعارف بستگي دارد .فروسيليسيم در صنايع متالورژي به عنوان عنصر آلياژي ، جوانه زا و اكسيژن زدا و سيليسيم تقريباً خالص در صنايع الكترونيكي به عنوان نيمه هادي و يكسو كننده به كار مي رود . علاوه بر آن مشتقات تركيبي آن رد ساخت رزين هاي سيليسيمي ، لعاب ها ، لاستيك و.. مصرف مي شود .
دستيابي به تكنولوژي توليد فروسيليسيم بدون شناسائي خواص هريك از عناصر آهن و يا سيليسيم و يا محصول تركيبي آن ها ميسر نخواهد بود و از اين نظر در اين فصل مسائل عمده كاربر فروسيليسيم با توجه به خواص وويژگي هاي آن مورد بحث قرار مي گيرد .
2-1- خواص فيزيكي و شيميايي سيليسيم :
سيليسيم عنصري است در تناوب چهارم جدول عناصر شيميايي كه در مدار آخر خود 4 الكترون دارد و به همين دليل و بر خلاف كربن در تمام تركيبات شيميايي با ظرفيت 4 ظاهر مي شود مانند : ، حضور سيليسيم در تركيبات با ظرفيت 2 نيز ثابت شده است ، ولي اين تركيبات ناپايدار بوده و به سرعت به تركيبات با ظرفيت 4 تبديل مي شوند  و فقط بر حسب شرايط تركيبي نقش واسطه را دارند.
گرماي تشكيل يك مول سيليس «Sio2» بر حسب شرايط تشكيل كوارتز  يا كربوسيتوباليت () متفاوت و به صورت زير است :
در حالي كه گرماي تشكيل منواكسيد سيليسيم وسيليس به صورت زير گزارش شده است :
گاز Sio در كمتر از C º1500 تجزيه شده و به سيليسيم و سيليس تبديل مي شود .
نقطه ذوب سيليسيم  درجه سانتيگراد است كه با توجه به ميل تركيبي شديد آن با اكسيژن و ساير مواد اكسيد كننده ، در طبيعت به صورت آزاد يافت نمي شود . تركيب عمده آن ، شكل هاي مختلف سيليس است كه به صورت تقريباً‌خالص وبا درجه خلوط بيش از 98 درصد و همچنين به صورت اسپينل ( اكسيد مضاعف با آلومينيوم ) يا سيليكات ها به نسبت هاي مختلف در طبيعيت وجود دارد سيليسيم بعد از اكسيژن مهمترين ماده تشكيل دهنده پوسته زمين بوده و مقدار آن 28 درصد برآورد شده است ، درحالي كه مقدار اكسيژن در پوسته زمين برابر 49 درصد ، آلومينيوم 2/7 درصد و آهن 6/5 درصد تخمين زده شده است .
سيليسيم در سه شكل( پلي مرفي ) وجود دارد كه عبارتند از :
الف – سيليسيم بي شكل ، به صورت گرد قهوه اي رنگ با چگالي  است اين ماده به سرعت اكسيد شده ودر مجاورت هوا به سيليس تبديل مي شود احياء پودر سيليس توسط پودر منيزيم در دماي حدود Cº 100 تا 1200 عموماً منجر به تشكيل سيليسيم بي شكل يا سيليسيم قهوه اي مي گردد .
ب- سيليسيم گرافيتي (‌متورق )‌، سيليسيمي است كه از احياء سيليس توسط كربن در دماي بالاتر از 1400 درجه سانتيگراد تشكيل مي شود علاوه بر آن از حرارت دادن سيليسيم قهوه اي در محيط بسته عاري از اكسيژن ) نيز اين ماده توليد مي شود عموماً به صورت لايه اي و پولك سياه و براق است و مقاومت بيشتري در مقابل هوا و محلول هاي اسيدي نشان مي دهد چگالي آن حدود است و در اكثر مواردي كه اضافه كردن سيليسيم خالص به مذاب ضرورت مي يابد از اين نوع سيليسيم استفاده نمي شود .
پ- سيليسيم «‌متبلور » يا سيليسيم تكه اي ، كه عنوان سيليسيم فلزي نيز شناخته شده است ، عموماً از افزايش دما در كوره احياء سيليس و يا حرارت دادن سيليسيم گرافيتي در محيط بسته ، توليد مي شود در اكثر موارد و در كاربردهاي سيليسيم خالص در صنايع الكترونيكي ، اين نوع سيليسيم مورد استفادهق رار مي گيرد و چگالي آ»  گزارش شده است .
سيليسيم تكه اي و سيليسيم گرافيتي به دلايل تشابه در چگونگي توليد در اغلب موارددر كنار هم وجود دارند كه نوع گرافيتي آن به دليل قابليت انحلال بهتر در مواد مذاب ، در صنايع متالورژيكي كاربرد بيشتري دارد ، ولي از نوع سيليسيم تكه اي نيز مي توان در مقاصد متالورژيكي استفاده نمود و اختلاف عمده ، كندتر بودن سرعت واكنش آن ، نسبت به نوع قبلي است

دانلود پروژه فروسيليسيم
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد