دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه قارچ ویروسها

 قارچ ویروسها
فهرست مطالب

مقدمه                                         1
تاريخچه                                           2
دلايل نا شناخته ماندن آنها                                  2
كليات                                        3
مرفولوژي                                          7
انتقال                                        10
علائم                                          11
بيماري ويروسي در قارچ Agaricus bisporus                    11
كنترل                                         12
ارائه دو سيستم مدل از مايكوويروسها                             13
بيماري مسري Helminthosporium victoriae                  13
تاريخچه                                           15
ويروسهاي روي  H. victoriae                            16
علائم بيماري و محتويات ويروس                           17
ميزان بيماريزايي نمونه هاي مبتلا به H. victoriae                    22
انتقال عامل H. victoriae                                  23
ويروس در قارچ Saccharomyces cerevisiae                  25
بعضي از موارد استفاده از مايكوويروسها در تحقيقاتي كه انجام شدهه          26
كنترل بيولوژيك با ايجاد نژادهاي كم تهاجم ( Hypovirulent )          26
فعاليتهاي بيولوژيكي ضد ويروسي و ضد توموري                  32
Adjuvant properties
Immunosuppression ( توقف ايمني سازي )                    34
Cytotoxicity ( مسموميت سلولي )                       34
براي بررسي خصوصيات dsRNA در آزمايشگاه                     35
فهرستي از ويروسها روي  قارچها و پروتوزوئر ها               36
منابع                                         58
مقدمه
ازهنگامي كه ذرات ويروسي براي اولين بار در سال 1962 در بافتهاي خوراكي                   biporus  Agaricus  توسط  هولينگزمشاهده شد. ويروسها و ذرات شبه ويروسي (VLPs ) متجاوز از 100 گونه مختلف متعلق به گروههاي عمده قارچها گزارش شده است. همچنين هولينگز در1978 تخمين زد كه قارچ ويروسها ممكن است درحداقل 5000 گونه از قارچهاوجودداشته باشد.استفاده ازواژه ذرات شبه ويروسي به جاي ويروس درمواردي بكارمي رود كه«قارچ ويروس» جدا نشده ومشخصات آن نيز تعيين نشده است .
اغلب مي توان آنها را در آلودگيهاي رايج قارچي مشاهده كرد كه دربعضي صفات خاص شبيه ويروسهاي متداول هستند و در ژنوم آنها نيز شباهتهايي با پلاسميدها وجود دارد. غالباً داراي RNA دورشته اي و چند قسمتي بوده كه اين قطعات معمولاً جداگانه ولي درون ذرات شبيه هم قرار دارند.
قارچ ويروسها اغلب داراي ذرات ايزومتريك به قطر nm48-25 هستند ولي ذرات باسيلي فرم، ميله اي فرم و ذرات گرد خال مانند(Herpeslike) نيز گزارش شده است.انتقال آنها اغلب طي تقسيمات سلولي و تركيب سلولي و توليد اسپور در ميزبان قارچ صورت مي گيرد. هنوز ناقل طبيعي كارايي براي آنها شناخته نشده است كه شايد به همين دليل داراي دامنه ميزباني محدودي در بين گونه ها و جنسهاي قارچها مي باشند…………

دانلود پروژه قارچ ویروسها
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد