دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط

دانلود پروژه قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط با قرنطينه داخلي

فهرست مطالب
فصل اول
كليات1
1-نگاهي گذرا بر مبارزه با آفات گياهي2
2-قرنطينه4
3-سابقه قرنطينه در دنيا 4
4-سابقه قرنطينه در ايران5
5-همكاري هاي بين المللي حفظ نباتات 7
6-مفاهيم كاربردي اصطلاحات بهداشت گياهي10
فصل دوم
استانداردهاي بين المللي موازين بهداشت گياهي14
1-آفات بومي15
2-آفت قرنطينه اي 15
3-عوامل قرنطينه اي 15
4-نظارت و مراقبت بر وضعيت آفات گياهي در منطقه 15
5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومي اطلاعات16
6-نظارت و مراقبت با انجام بازديدهاي ويژه 16
7-بازديدهاي ويژه از آفت17
8-بازديدهاي ويژه از كالا18
9-نظارت صحيح 19
10-نيازهاي فني خدمات تشخيص19
11-ثبت و نگهداري19
12-تعيين وضعيت آفت20
13-شرايط كلي براي تعيين وضعيت آفت21
14-سوابق آفت21
15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت22
16-ناحيه عاري از آفت24
17-شرايط كلي نواحي عاري از آفت25
18-برنامه ريشه كني آفت28
19-فرايند برنامه ريشه كني28
20-تيم مديريت و اجراي برنامه ريشه كني29
21- شرايط قرنطينه اي شدن آفت34
22- رفتار و خصوصيات عوامل غير بومي و جديد 34
23- مقايسه آفات قرنطينه اي و آفات غير قرنطينه اي تحت كنترل و آفات معمولي38
24-بازرسي42
25-بازرسي عيني43
26-بازرسي ويژه 44
27-كلاس بندي كالاهاي كشاورزي و چگونگي نمونه برداري از آنها45
28-كالاهاي كلاس يك 50
29-كالاهاي كلاس دو 50
30-كالاهاي كلاس سه 52
31-كالاهاي كالاي چهار53
32-كالاهاي كلاس پنج 55
33-كالاهاي كلاس شش56
34-كالاهاي كلاس هفت 58
35-كالاهاي كلاس هشت 58
36-كالاهاي كلاس نه 59
37-كالاهاي كلاس ده61
فصل سوم  بازرسي و جمع آوري آفات منطقه و چگونگي صدور گواهي بهداشت نباتي
1-روش هاي جمع آوري نمونه حشرات 63
2-نگهداري شفيره و تخم حشرات 65
3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات67
4-تهيه پرپاراسيون لارو و حشره68
5-فرمول تهيه الكل هاي مختلف الغلضه69
6-تخمين ميزان الودگي مزارع و باغات به آفات گياهي70
7-محاسبه تخمين آلودگي دانه ها در انبار74
8-فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغ هاي كشور در ده ساله اخير78
9-اقدامات بهداشت گياهي براي جلوگيري از انتقال، ريشه كني و كنترل عوامل قرنطينه داخلي در مناطق آلوده كشور80
10-مقررات صدور گواهي بهداشت نباتي براي كالاهاي صادراتي83
11-اهداف و مسئوليت هاي مديريت سيستم صدور گواهي بهداشت نباتي84
12-مسئوليت هاي بازرس86
13-جايگزيني گواهي بهداشت مفقود شده 87
14-مسئوليت هاي صادر كننده كالا 88
15-روند كار بازرسي و صدور گواهي بهداشت گياهي89
منابع90

 

فرمت : ورد | صفحات:90

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه قرنطينه نباتي و برخي از اصول و استانداردهاي مرتبط
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد