دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم

كاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم
فهرست مطالب
* 1خلاصه
* فصل اول   خلاصه اي از عملکرد واحد هاي عملياتي و کاربرد فلو سنجها در آنها
*  مقدمه 4
* بخش يک (واحدهاي قرمز)5
* بخش دو (واحدهاي سفيد) 7
* بخش سه (واحدهاي جانبي) 8
* فصل دوم   فلومترهاي مغناطيسي
* 2- 1- اصول کار 11
* 2-1-1- القاي AC و DC13
* 2-1-2- القاء با دو فرکانس16
* 2 – 2 – ساختار18
* 2-2-1- لاينرهاي سراميکي22
* 2-2-2- مدارات الکترونيکي و هوشمند24
* 2-2-3- ظرفيت ورنج 25
* 2 – 3 – کاربردها26
* 2 – 4 – نصب31
* 2 – 5 – مشخصات 32
* 2-5-1- مزيتها 32
*  2-5-2- محدوديتها34
* فصل سوم   فلومترهاي هيدروستاتيک
* 3-1- مقدمهاي بر اندازه گيري فلو به روش اختلاف فشار37
* 3-1-1- تئوري برنولي37
* 3-1-2- قانون جذر در جريان سيال42
* 3-2- محاسبه قطر اوريفيس46
* 3-3- ونتوري ها 48
* 3-3-1- لوله هاي ونتوري 48
* 3-3-2- نازلهاي جريان50
* 3-3-3- لوله هاي جريان51
* 3-4- لوله پيتوت52
* 3-5- مشخصات صفحه اورفيس54
* 3-6- افت فشار دائمي در سيستم 56
* 3-7- اتصال لوله هاي فشار از المنت اوليه به وسايل اندازه گيري 57
* 3-8- مقايسه لوله ونتوري و صفحه اوريفيس 59
* 3-9-وسايل اندازه گيري اختلاف فشار60
* 3-9-1- مدرج کردن جريان سنج 60
* 3-9-2- انواع وسايل اندازه گيري اختلاف فشار62
*  3-9-3- اندازه گيري اختلاف فشار به روش الکتريکي 64
* پيوستها 69
* منابع72
* خلاصه انگليسي 73

دانلود پروژه كاربرد فلوسنجها در آلوميناي جاجرم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد