دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي

كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي
فهرست مطالب
چكيده 2
مقدمه 3
1-1 هدف 5
1-3 روش كار 6
2-1 كيسه هوا 7
2-2 چگونگي عملكرد كيسه هوا 8
2-3-1 فرآيند توليد نخ كيسه هوا 11
2-4-1 عمليات قبلي 13
2-4-2 فرآيند پوشش دهي پارچه هاي هوا 13
2-5  فرآيند دوخت 14
2-5-1پارامترهاي دوخت 15
2-5-2 انتخاب نخ هاي دوخت 15
3-1-1مواد اسفنجي 19
3-1-2 تكنيك هاي اتصال مستقيم 20
3-1-3 بستن با قلاب و حلقه 20
3-1-4 بستن تونل 20
3-2 پارچه روكش صندلي 21
3-3 مواد براي ساخت صندلي 21
كمربندهاي ايمني 31
4-2تاير 32
4-3مواد اوليه: 32
4-3-1نخ مصرفي در تاير (Tyre Cord): 33
5-1 كفپوش ها 34
5-3 ساختار بافت جلوئي ماشين 35
5-8 صندوق عقب خودرو 38
5-10 بخش هاي كمكي يا فرعي 39
5-12 فيلتر هاي هوا 39
5-13-1 سرو صداي اتومبيل 40
5-13-5 صندلي ها 41
6-2 آكوستيك 43
6-10 پوشش كاري ها 46
7-1 روكش صندلي 46
7-6-7 ارزيابي نقطه پايان 55
نتيجه گيري : 57
فهرست منابع فارسي: 58
فهرست منابع غير فارسي 59
 چكيده
تصور اكثر مردم از منسوجات همان منسوجات معمول، همانند پوشاك، كفپوشها پرده ها و غيره مي باشد.
منسوجات صنعتي و جديد هم اكنون حدود 20% از بازارهاي جهاني را در اختيار دارند و به سرعت در حال رشد هستند كه منسوجات مورد استفاده  در خودروها نيز يكي از اين موارد مي باشند. منسوجات خودروها يكي از مهمترين بازارها در بخش منسوجات صنعتي مي باشند، تخمين زده شده كه در هر اتومبيل به طور ميانگين 12 تا 14 كيلو گرم منسوج وجود دارد.
با نگاهي به توليد سالانه اتومبيل در دنيا (براي سال هاي 98 – 97 حدود 36 ميليون دستگاه براي سال هاي 2006 – 2005 ) پي مي بريم كه اين ميزان توليد به حدود يك ميليون تن منسوج در هر سال نيازمند است.
  تقريباً 3/2 منسوجات خودروها را در تزئينات داخل خودرو همانند روكش هاي صندلي، تودوزي سقف و تودري ها و كفپوش‌ها مصرف مي كنند، باقيمانده آنها براي استحكام بخشيدن به تايرها، لوله ها، كمربندهاي ايمني، كيسه هاي هوا، عايق كاري در برابر صدا، لرزش، فيلتر و همچنين به عنوان روغن، بنزين و هوا استفاده مي شوند، كه در اينجا به بررسي اين منسوجات به طور مختصر خواهيم پرداخت.
نتيجه اي كه مي توان از اين تحقيق به دست آورد اين است كه امروزه تجهيزات داخلي ماشين به طور قابل توجهي داراي اهميت فراوان است. فاكتورهاي زيبايي قبلاً واضح بود ، اما امروزه وقت بيشتري صرف اين موضوع مي شود و در همه شرايط آرامش و راحتي را در نظر داريم . امروزه مهمترين عامل مشتريان در هنگام  خريد يك خودروي جديد اين مسائل مي باشد. بافت سطحي براي توليد ظاهري زيبا و نرم بسيار اساسي است اما مي تواند نقش مهمي در صدا و لرزش ايجاد كند .
مقدمه
در اروپاي غربي در زمينه توليد منسوج اتومبيل اين مقدار به 150000 تن در سال مي رسد كه اين مقدار حدود ده درصد از كل مصرف بازار منسوجات صنعتي در اروپاي غربي است.
دومين و سومين بازار بزرگ منسوجات صنعتي در امريكا و ژاپن مي باشد. توليد اتومبيل در جمهوري خلق چين در سال هاي اخير به شدت رو به افزايش است به طوري كه چين را در 55 سال آينده بعنوان يكي از بزرگترين مصرف كنندگان در زمينه منسوجات خودروها مطرح خواهد كرد.
جدول زير نشان دهنده درصد تقريبي مصرف منسوجات در قسمت هاي مختلف خودرو مي باشد.
جدول 1
كفپوش ها 3/33%
روكش هاي صندلي 18%
اجزاء چند تكه اي داخلي 14%
تايرها 8/12%
كمبرندهاي ايمني 8/8%
كيسه هاي هوا 7/3%
ساير موارد 4/9%
 مساحت اين منسوجات به حدود 4 تا40 متر مربع مي رسد.
اليافي كه بيش از همه در صنعت اتومبيل استفاده مي شوند شامل پلي استر، نايلون 6، نايلون66 و پلي پروپيلن مي باشد و ساير الياف همانند ويسكوز، اكريليك، پشم و آراميدها در ماشين هاي خاص و موارد ويژه مصرف مي شوند.
پلي استر به دليل كارآيي بالاي مكانيكي به عنوان يكي از بهترين الياف در منسوجات خودروها، يكي از بهترين الياف در منسوجات خودروها مطرح شده است. اين ليف بيشتر براي روكش هاي صنعتي و نورگيرهاي جلو، تودري ها، تايرهاي راديال چند لايه و كمربندهاي ايمني استفاده مي شود كه در همه آنها خواص مكانيكي خوب پلي استر مانند مقاومت در مقابل رطوبت، انعطاف پذيري ابعادي بالا، ثبات بالاي رنگ و جلاي بالا مد نظر مي باشد. نايلون نيز به دليلي استحكام بالا، الاستيسيته، زيردست خوب و همچنين جذب رطوبت اندك مي تواند در تايرها، كفپوش ها و كيسه هاي هوا استفاده شود.
پلي پروپيلن نيز به دليل ارزاني، خاصيت هيدروفوبيك، چگالي پايين، استحكام بالا و مقاومت خوب در برابر اسيدها و قلياها و حلال ها بسيار مدنظر مي باشد. از اين الياف در توليد پارچه هاي بي بافت براي صندوق عقب، جلو داشبورد، پشت صندلي ها و تودري ها استفاده مي شود.
آقاي فيليپس در سال 1989 يك نوع ليف پلي پروپيلن ويژه توليد كرد كه اين ليف جديد با نام الفا به عنوان بهترين ليف براي صنايع خودروسازي شد.
جزئيات مواد به كار رفته و بعضي ويژگي ها در پيوست آمده است.
امروزه تجهيزات داخلي ماشين به طور قابل توجهي داراي اهميت فراوان شده است. فاكتورهاي زيبايي قبلاً واضح بود،ما امروزه وقت بيشتري صرف اين موضوع مي كنيم و در همه شرايط آرامش و راحتي را در نظر داريم. امروزه مهمترين عامل مشتريان هستند كه در هنگام خريد يك خودروي جديد به اين مسائل توجه دارند.
بافت سطحي براي توليد ظاهري زيبا و نرم بسيار اساسي است اما مي تواند نقش مهمي در صدا و لرزش ايجاد كند.
1-1 هدف
اهداف انجام اين تحقيق شامل :
1. بررسي نقش صنعت نساجي در خودرو سازي.
2. بررسي كاربرد منسوجات در بخش هاي مختلف خودرو.
3. بررسي و تحقيق در مورد نحوه توليد اين نوع منسوجات.
4. بررسي و تحقيق در مورد ضرورت استفاده منسوجات در خودرو سازي.
5. بررسي استانداردها و تحقيقات انجام شده روي منسوجات مورد استفاده در خودرو.
6. بررسي الياف مورد استفاده در اين نوع منسوجات
1-3 روش كار
نحوه گرد ﺁوري و روش كار در جهت اهداف تحقيق شامل:
1. مطالعه مقالات ارائه شده و بررسي تحقيقات انجام شده مرتبط با اهداف تحقيق.
2. انجام  ﺁزمايشات مقاومت در برابر سايش انواع پارچه روكش صندلي با دستگاه RUBTESTER .
2-1 كيسه هوا
آمارهايي كه توسط سازمان سلامت جهاني در سال 1998 ارائه شده، بيانگر اين مطلب است كه هر ساله 500000 نفر در تصادفات رانندگي در سراسر جهان كشته مي شوند و 15 ميليون نفر نيز آسيب مي بينند. انتظار مي رود اين ارقام با ازدياد تعداد اتومبيل ها كه به رشد ممالك، فرهنگ ها و افزايش جمعيت مربوط مي شوند، بسرعت افزايش يابد. تصادفاي رانندگي يكي از علل اصلي مرگ هاي زودرس در بسياري از كشورهاي پيشرفته است و از اينرو تلاش هايي صورت گرفته تا با روش هاي متعددي از جمله توليد ماشين هاي ايمن تر، اين نوع مرگ و مير كاهش يابد.
تا چندي پيش، كمربندهاي ايمني تنها وسيله حفاظت از سرنشينان اتومبيل در زمان بروز تصادفات بود. اما، طي دهه گذشته، كسيه هاي هوا نيز اهميت ويژه اي در حفاظت از راننده و سرنشينان ديگر اتومبيل در تصادفات پيدا كرده اند. به جهت آنكه صدمات ناشي از برخورد مستقيم يكي از مهمترين علل مرگ و مير ناشي از تصادف است، كيسه هاي هوا بعنوان وسيله اي استاندارد در اتومبيل ها شناخته شده اند. همچنين اين واقعيت را نيز بايد در نظر داشت كه درصد نسبتاً بالايي از خريداران اتومبيل(حدود 68%) مسأله ايمني را مقدم بر قيمت، كارآيي و مصرف سوخت آن مي دانند كه اين عامل نيز موجب شده است، توليد كنندگان اتومبيل، اتومبيل هايي با ايمني بالاتر عرضه نمايند. تنها در سال 2002 ، كيسه هاي هوا مرگ هاي ناشي از تصادفات رانندگي از روبه رو را 20% كاهش داده اند. كيسه هاي هوا طوري طراحي شده اند كه از سر، گردن و سينه سرنشين در برابر ضربه ناشي از تصادف، برخورد با فرمان اتومبيل يا برخورد با شيشه جلو، حفاظت مي نمايند.
اين كيسه ها مكمل كمربندهاي ايمني هستند، چرا كه كيسه هاي هوا در تصادفات تنها از سر شخص حفاظت مي نمايند در حالي كه كمربندهاي ايمني به مسير آسيب و صدمه كاري ندارند. بر اساس آمارهاي منتشر شده، استفاده از كيسه هاي هوا و كمربند ايمني خطرات ناشي از آسيب سر را 83% كاهش داده است. مي توان گفت كه كيسه هاي هوا كاربرد نسبتاً جديدي از منسوجات صنعتي هستند و بسياري از اصول تكنولوژي و مكانيك ساختاري آنها تكنولوژي و مكانيك ساختاري آنها بطور كامل شناخته نشده است.
 شكل 2-1 نمونة  عملكرد كيسة هوا
2-2 چگونگي عملكرد كيسه هوا
در هنگام آسيب ناگهاني (تصادف در سرعت هاي بالاتر از 35 كيلومتر در ساعت)، حسگرهاي تعبيه شده در مركز كيسه هوا، با ارسال سيگنال الكتريكي به قسمت آتش گير بادكن كه معمولاً سديم آزاد است، موجب انفجار آن شده و گاز نيتروژن آزاد
مي گردد. اين گاز پس از عبور از يك فيلتر وارد كيسه شده و آنرا متورم مي كند.
دانلود پروژه كاربرد و اهميت منسوجات در صنعت خودروسازي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد